Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Kalaga

06.02.2020 - 10:50, aktualizacja 24.06.2021 - 10:16
Redakcja: am

dr Aleksandra Kalaga

kontakt: aleksandra.kalaga@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W roku 1999 uzyskała stopień magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, specjalizacja: językoznawstwo. W roku 2008 na podstawie dysertacji „Nomina Agentis in the Language of Shakespearean Drama”, uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii języka angielskiego, szczególnie w obrębie struktur morfologicznych i słowotwórstwa. Obecnie prowadzi badania nad rozwojem derywacji paradygmatycznej w języku angielskim w okresie od staroangielskiego do wczesnonowoangielskiego. Brała udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych historii języka angielskiego.  Jest autorem wielu publikacji naukowych w których przedstawia wyniki swoich badań nad rozwojem słowotwórstwa języka angielskiego.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej, współpracuje również z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego jako tłumacz, korektor  i redaktor językowy tłumaczeń teksów naukowych oraz prowadzi szkolenia językowe dla nauczycieli w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5263-3155

Wybrane publikacje:

 • “Morphological conversion in Middle English: a corpus-based study”, w: Merja Stenroos.Martti Mäkinen, Kjetil V. Thengs, Oliver M. Traxel (red.) Current Explorations in Middle English. Studies in English Medieval Language and Literature 56. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2019. 155-176.
 • ”Lexical conversion in Shakespeare: a morphosemantic study”. Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 3/2017, s. 398-410, 2017.
 • Nomina Agentis in the Language of Shakespearean Drama. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 • ”Shakespeare’s neologisms: a reappraisal”, w: Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (red.) Topics in Shakespeare’s English. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej,s. 201-208, 2010.
 • Kakietek, P., J. Nykiel, A. Kalaga. ”A bibliography of publications on Shakespeare’s language”, w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 165-180, 2007.
 • ”Automatyzacja a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi”, w: Piotr Fast, Przemysław Janikowski (red.) Idea Przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 173-179, 2007.
 • “Nomina Agentis and Nomina Instrumenti in the light of categorization theory: a case for prototype-semantics approach”,  w: Piotr Kakietek (red.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 51-59, 2007.
 • “Morphological productivity. A review of the problem”. Linguistica Silesiana 27, s. 57-68, 2006.
 • “Morphological, semantic, and functional analysis of Shakespearean agent nouns in –er”, w: Piotr Kakietek,  Wojciech Kalaga (red.).  Literature and Linguistics vol. 3. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 187-198, 2005.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Aleksandra Kalaga, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

aleksandra.kalaga@us.edu.pl

ORCID:0000-0002-5263-3155

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=uqv97JEAAAAJ

Research interests:

Historical linguistics, morphology, historical word-formation, the problem of productivity in linguistics

Selected publications:

 • “Morphological conversion in Middle English: a corpus-based study”, in: Merja Stenroos.Martti Mäkinen, Kjetil V. Thengs, Oliver M. Traxel (eds.) Current Explorations in Middle English. Studies in English Medieval Language and Literature 56. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2019. pp. 155-176.
 • ”Lexical conversion in Shakespeare: a morphosemantic study”. Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 3/2017, pp. 398-410, 2017.
 • Nomina Agentis in the Language of Shakespearean Drama. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 • ”Shakespeare’s neologisms: a reappraisal”, in: Piotr Kakietek, Joanna Nykiel (eds.) Topics in Shakespeare’s English. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, pp. 201-208, 2010.
 • Kakietek, P., J. Nykiel, A. Kalaga. ”A bibliography of publications on Shakespeare’s language”, in: Piotr Kakietek (ed.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, pp. 165-180, 2007.
 • ”Automatyzacja a kategoryzacja: dynamika relacji między rzeczywistością a kategoriami językowymi” [Automatization and categorization: The dynamics of the relation between reality and linguistic categories], in: Piotr Fast, Przemysław Janikowski (eds.) Idea Przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, pp. 173-179, 2007.
 • “Nomina Agentis and Nomina Instrumenti in the light of categorization theory: a case for prototype-semantics approach”,  in: Piotr Kakietek (ed.) Academic Papers of College of Foreign Languages. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, pp. 51-59, 2007.
 • “Morphological productivity. A review of the problem”. Linguistica Silesiana 27, pp. 57-68, 2006.
 • “Morphological, semantic, and functional analysis of Shakespearean agent nouns in –er”, in: Piotr Kakietek,  Wojciech Kalaga (eds.).  Literature and Linguistics vol. 3. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, pp. 187-198, 2005.

return to top