Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Żłobińska-Nowak

06.02.2020 - 11:25, aktualizacja 30.06.2021 - 09:40
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Aleksandra Żłobińska-Nowak

kontakt: aleksandra.zlobinska-nowak@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, w zakresie językoznawstwa, na podstawie pracy: Odwieloznacznianie wyrażeń leksykalnych operatorów przestrzeni i ruchu w ramach ujęcia zorientowanego obiektowo : czasowniki ruchu FR monter i sortir i ich odpowiedniki w języku polskim. Absolwentka Filologii Romańskiej w Uniwersytecie Śląskim w latach 1995-2000. Od 2006 roku adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (obecnie w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ, na kierunku Filologia Romańska). Zajmuje się analizą pojęcia przestrzeni w języku. Prowadzi badania nad kontrastywnym opisem leksykograficznym francuskich i hiszpańskich czasowników ruchu oraz ich tłumaczeniem na język polski. Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa, leksykografii i tłumaczenia języka. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz prelekcji językoznawczo-kulturoznawczych dla uczniów szkół średnich. Członkini Komisji Językoznawstwa PAN (UŚ). Uczestniczyła w wyjazdach do hiszpańskich ośrodków uniwersyteckich w ramach wymiany kadry dydaktycznej LLP Erasmus.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5743-5978

Wybrane publikacje:

2020: « Verbes et formes verbales exprimant la situation spatiale dans la Pericope Adulterae (Jn 8, 1–11) en polonais et français et leurs équivalents grecs dans le texte biblique original ». Linguistica Silesiana, 41 [Warszawa, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa], 125-156. ISSN 0208-4228. DOI: 10.24425/linsi.2020.133268

2019: « Locution verbale espagnole dejar caer — classification des emplois et tentative de leur traduction en français et en polonais à travers une méthodologie à objets ». Białostockie Archiwum Językowe, 19 [Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku], 439-456.  ISSN 1641-6961.

2016: « De main en main /de mano a mano — essai de classement et de traitement didactique des unités figées se référant au lexème main en français et mano en espagnol en vue de l’enseignement de la phraséologie à des locuteurs non-natifs ». Neophilologica, 28 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 286–298.

2015: « Quelques réflexions sur la perception de l’espace à l’exemple du mot passage/pasaje ». Neophilologica, 27 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 295–314.

2015: « Répercussions du contexte syntaxico-sémantique sur le sens des emplois verbaux — le cas du verbe quitter FR/quitar ES dans les traductions de leurs contextes choisis vers le polonais ». Białostockie Archiwum Językowe, 15 [Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku], 491–508.

2014: « Meaning potential of a lexical unit in natural language processing » In: Drożdż G., Łyda A., Extension and its Limits. Cambridge Scholars Publishing. 214–236. Available from http://www.myilibrary.com?ID=652895

2014: « Análisis sintáctico-semántico del verbo ganar según el enfoque orientado a objetos ». (Współautor: Agnieszka Palion-Musioł). Neophilologica, 26 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 245–263.

2014: « Entrer/entrar – différences et ressemblances dans leur emploi suivant l’approche orientée objets ». Roczniki Humanistyczne Tom LXII, zeszyt 8. Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 133–148.

2011: « Sur la notion de classe d’objets en linguistique et son utilité dans la désambiguïsation des sens des mots ». Linguistica Silesiana, Vol. 32 [Kraków, Universitas], 203–212.

2008 : Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l’espace dans le cadre d’une approche orientée objets: les verbes de mouvement „monter” et „sortir” et leurs équivalents polonais. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Aleksandra Żłobińska-Nowak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

aleksandra.zlobinska-nowak@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5743-5978

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Zlobinska-Nowak

Research interests:

Her research interests focus on the concept of space in language. She conducts research on contrastive lexicographic description of French and Spanish verbs of movement and their translation into Polish. The aim of the research is to disambiguate the lexical expressions, operators of space, on the basis of selected verbs of movement and their cross-linguistic formal and semantic equivalents in French and Spanish (e.g. venir/venir (llegar)); the research is methodologically founded on the object-oriented concept (W. Banyś, G. Gross). Her research interests also include semantico-syntactic analysis of the Greek Bible language and the problems of its translation into French and Polish.

Selected publications:

2020: « Verbes et formes verbales exprimant la situation spatiale dans la Pericope Adulterae (Jn 8, 1–11) en polonais et français et leurs équivalents grecs dans le texte biblique original ». Linguistica Silesiana, 41 [Warszawa, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa], 125-156. ISSN 0208-4228. DOI: 10.24425/linsi.2020.133268

2019: « Locution verbale espagnole dejar caer — classification des emplois et tentative de leur traduction en français et en polonais à travers une méthodologie à objets ». Białostockie Archiwum Językowe, 19 [Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku], 439-456.  ISSN 1641-6961.

2016: « De main en main /de mano a mano — essai de classement et de traitement didactique des unités figées se référant au lexème main en français et mano en espagnol en vue de l’enseignement de la phraséologie à des locuteurs non-natifs ». Neophilologica, 28 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 286–298.

2015: « Quelques réflexions sur la perception de l’espace à l’exemple du mot passage/pasaje ». Neophilologica, 27 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 295–314.

2015: « Répercussions du contexte syntaxico-sémantique sur le sens des emplois verbaux — le cas du verbe quitter FR/quitar ES dans les traductions de leurs contextes choisis vers le polonais ». Białostockie Archiwum Językowe, 15 [Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku], 491–508.

2014: « Meaning potential of a lexical unit in natural language processing » In: Drożdż G., Łyda A., Extension and its Limits. Cambridge Scholars Publishing. 214–236. Available from http://www.myilibrary.com?ID=652895

2014: « Análisis sintáctico-semántico del verbo ganar según el enfoque orientado a objetos ». (Współautor: Agnieszka Palion-Musioł). Neophilologica, 26 [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 245–263.

2014: « Entrer/entrar – différences et ressemblances dans leur emploi suivant l’approche orientée objets ». Roczniki Humanistyczne Tom LXII, zeszyt 8. Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 133–148.

2011: « Sur la notion de classe d’objets en linguistique et son utilité dans la désambiguïsation des sens des mots ». Linguistica Silesiana, Vol. 32 [Kraków, Universitas], 203–212.

2008 : Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l’espace dans le cadre d’une approche orientée objets: les verbes de mouvement „monter” et „sortir” et leurs équivalents polonais. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 

zdjęcie portretowe_Aleksandra Żłobinska-Nowak

return to top