Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Andrzej Łyda

22.01.2020 - 16:45, aktualizacja 22.06.2021 - 10:26
Redakcja: am

prof. dr hab. Andrzej Łyda

Absolwent filologii angielskiej UŚ (1986); dr nauk humanistycznych (1993); dr hab. nauk humanistycznych (2007); profesor nauk humanistycznych (2015); stypendysta uniwersytetów w Durham i Birmingham; dyrektor Instytutu Języka Angielskiego (2008-2016); wicedyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ (1998-2008);) kierownik Zakładu Translatoryki (2008—2019); kierownik Studium Podyplomowego Tłumaczy Języka Angielskiego (2002-2016); członek zarządu PASE (1996-2000); sekretarz ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics 2014-2019) członek kilku rad wydawniczych czasopism zagranicznych; uczestnik i wykonawca ośmiu projektów europejskich w zakresie badań językoznawczych i nauczania języka; trzech projektów KBN w zakresie leksykografii; organizator i współorganizator ponad 20 konferencji krajowych i zagranicznych; ekspert sądowy w zakresie językoznawstwa; tłumacz; członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2015-2019); członek Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN (2010-2015); członek Komisji Językoznawczej PAN o/Katowice (1994 -); członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) 2016–2019; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014); członek zespołu oceniającego kierunek filologia angielska Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2010-2012); promotor 9 rozpraw doktorskich, recenzent 17 rozpraw habilitacyjnych i 18 prac doktorskich; badacz semantyki i pragmatyki współczesnego języka angielskiego, dyskursu akademickiego i języków specjalistycznych; teoretyk przekładu.

Publikacje:

 1. Łyda Andrzej (2013). Reflections on Academic Discourse: Studies in Academic English Lexis. Uniwersytet Śląski: Katowice.
 2. Arabski Janusz, Łyda Andrzej, Warchał Krystyna, and Ewa Gumul (2010) Słownik angielskich frazemów akademickich [A dictionary of English academic phrasemes]. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.
 3. Łyda Andrzej (2007). Concessive Relation in Spoken English. A Study into Academic Spoken English. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
 4. Łyda, Andrzej and Katarzyna Holewik (2017) (eds.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Drożdż Grzegorz and Andrzej Łyda (eds.) (2014). Extension and Its Limits. Cambridge Scholars Publishers: Cambridge.
 6. Warchał Krystyna and Łyda Andrzej (eds.) (2014) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Uniwersytet Śląski: Katowice.
 7. Łyda Andrzej and Drożdż Grzegorz (eds.) (2014). Dimensions of the Word. Cambridge Scholars Publishers: Cambridge.
 8. Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (eds.) (2014). Occupying Niches: Culturality, Interculturality, and Aculturality in Academic Research. Springer: Heidelberg – Dordrecht – London – New York.
 9. Łyda Andrzej and Szcześniak Konrad (eds.) (2013). Awareness in Action. The Role of Consciousness in Language Acquisition. Springer: Heidelberg – Dordrecht – London – New York.
 10. Warchał Krystyna, Łyda Andrzej and Jackiewicz Alina (2012). Whose face? Us and them in consecutive interpreting. Meta: Journal des traducteurs Meta:/Translators’ Journal, 56 (4), 775-795.
 11. Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (2011). Ethnic and disciplinary cultures and understatement: Litotic constructions in Polish and English linguistics and biology research articles. In: Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds.) Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (pp. 193-216). Heidelberg – Dordrecht – London – New York: Springer.
 12. Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Red. Andrzej Łyda i Katarzyna Holewik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2017. ISBN: 978-83-226-3212-3.

Andrzej Łyda, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

andrzej.lyda@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-4412-2336

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Lyda

https://independent.academia.edu/AndrzejŁyda

Prof. dr hab. Andrzej Łyda is a linguist. He graduated in English Studies in 1986 and started to work in the Institute of English Philology (later the Institute of English), the Faculty of Philology, the University of Silesia in Katowice. In the years 1998–2008, he was Deputy Director and in the years 2008–2016 — Director of the Institute and Head of the Department of Translation Studies. He was also Director of the Postgraduate Studies for English Translators and the Postgraduate Studies: Transl@tor: information technologies supporting translation.
Former member of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences (PAN), the Applied Linguistics Commission at the Linguistics Committee PAN, and current member of the International Society of Applied Psycholinguistics and the European Association of Languages for Specific Purposes.
Member of the Team of Humanities and expert in the Polish Accreditation Commission and the University Accreditation Commission.
His research interests include translation theory and practice, discourse analysis, especially academic discourse analysis, psycholinguistics and corpus linguistics.
Author of above 100 publications: monographs, academic articles and edited volumes. Supervisor of over a dozen doctoral dissertations.

Research interests:

Specialist discourse, academic discourse, pragmatics, psycholinguistics, translation studies

Selected publications:

 1. Łyda Andrzej (2013). Reflections on Academic Discourse: Studies in Academic English Lexis. Uniwersytet Śląski: Katowice.
 2. Łyda Andrzej (2007). Concessive Relation in Spoken English. A Study into Academic Spoken English. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
 3. Andrzej Łyda i Katarzyna Holewik  (2017) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Uniwersytet Śląski: Katowice
 4. Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (eds.) (2014). Occupying Niches: Culturality, Interculturality, and Aculturality in Academic Research. Springer: Heidelberg – Dordrecht – London – New York.
 5. Warchał Krystyna and Łyda Andrzej (eds.) (2014) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Uniwersytet Śląski: Katowice.
 6. Drożdż Grzegorz and Andrzej Łyda (eds.) (2014). Extension and Its Limits. Cambridge Scholars Publishers: Cambridge.
 7. Janusz Arabski and Andrzej Łyda (1997). Czasowniki angielskie: słownik [English verbs: a dictionary], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
 8. Łyda Andrzej (2013). Disciplinary cultures and emotions. Emotive lexis in research articles. In: Danuta Gabryś-Barker (eds.) The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning (pp. 194-210). Multilingual Matters: Clavendon.
 9. Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (2013). Gender and academicity: Insights from research article abstracts. In: Marina Bondi and Rosa Lorès Sanz (eds.) Abstracts in Academic Discourse: Variation and Change (pp. 111-129). Bern – Frankfurt: Peter Lang.
 10. Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (2011). Ethnic and disciplinary cultures and understatement: Litotic constructions in Polish and English linguistics and biology research articles. In: Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds.) Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (pp. 193-216). Heidelberg – Dordrecht – London – New York: Springer.
 11. Łyda Andrzej and Ewa Gumul (2007).Time Constraint in Conference Interpreting: Simultaneous vs. Consecutive. In: Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, and Piotr Stalmaszczyk (eds.) Research in Language,5(pp. 165-184). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fellowships and grants:

 • Sidney Holgate Fellowship, 1988. University of Durham, UK;
 • Sidney Holgate Fellowship, 1994. University of Durham, UK;
 • PACE Scholarship at CELS, COBUILD September 1994. University of Birmingham, UK;
 • Tempus reconnaissance mission: 1997. Universität Wien, Austria, Universidade de Aveiro, Portugal, University of Surrey, UK.
 • The Japan Foundation, Tokyo, 2012-1013 – Director.
 • The Japan Foundation, Tokyo, 2013-2014 – Director.
 • Grant KBN, Director: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski, A Dictionary of English Academic Phrasemes – 2007- 2009.
 • Grant KBN, Director: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski KBN 2H01D021 25, Polsko-angielski słownik frazeologiczny, 2004-2006.
 • Grant KBN, Director: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski KBN P104 001 07 /PB 123 Fil/94, Słownik czasowników angielskich, 1994-1996.
 • European Project– New Technologies in Language Teaching: Lingua  227048-CP-1-2006-1-ES-LINGUA-L2.   2007-2010.
 • Master’s Degree in Foreign Languages Applied to International Commerce. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere of the Facoltà di Lettere e Filosofia of the Università degli Studi di Parma, Włochy.  2006-2007.
 • Educational Systems in the European Union: A Comparative Study. TEMPUS: Universidade de Aveiro, Portugal – Northampton College, UK – University of Silesia, Poland.
 • European Studies / Poland and EU –TEMPUS:  Northampton College, UK – Universidade de Aveiro, Portugal – Gallway College, Ireland – University of Silesia.
 • European Credit Tranfer System (ECTS) –TEMPUS: TEMPUS:  Northampton College, UK – Universidade de Aveiro, Portugal – Gallway College, Ireland – University of Silesia.
 • Developing Translation Skills – w ramach programu TEMPUS – Northampton College, UK – Universidade de Aveiro, Portugal – Wien Universitat –University of Silesia.
 • Jean Monnet Project: Developing Translational Skills for European Integration.  Belgium 1995–1998 [with Dr Marek Bielski].

 

Andrzej Łyda

return to top