Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Andrzej Łyda

22.01.2020 - 16:45, aktualizacja 23.01.2020 - 08:48
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Andrzej Łyda, prof. dr hab.

absolwent filologii angielskiej UŚ (1986); dr nauk humanistycznych (1993); dr hab. nauk humanistycznych (2007); profesor nauk humanistycznych (2015); stypendysta uniwersytetów w Durham i Birmingham; dyrektor Instytutu Języka Angielskiego (2008-2016); wicedyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ (1998-2008);) kierownik Zakładu Translatoryki (2008—2019); kierownik Studium Podyplomowego Tłumaczy Języka Angielskiego (2002-2016); członek zarządu PASE (1996-2000); sekretarz ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics 2014-2019) członek kilku rad wydawniczych czasopism zagranicznych; uczestnik i wykonawca ośmiu projektów europejskich w zakresie badań językoznawczych i nauczania języka; trzech projektów KBN w zakresie leksykografii; organizator i współorganizator ponad 20 konferencji krajowych i zagranicznych; ekspert sądowy w zakresie językoznawstwa; tłumacz; członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2015-2019); członek Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN (2010-2015); członek Komisji Językoznawczej PAN o/Katowice (1994 -); członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) 2016–2019; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014); członek zespołu oceniającego kierunek filologia angielska Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2010-2012); promotor 9 rozpraw doktorskich, recenzent 17 rozpraw habilitacyjnych i 18 prac doktorskich; badacz semantyki i pragmatyki współczesnego języka angielskiego, dyskursu akademickiego i języków specjalistycznych; teoretyk przekładu.

Łyda Andrzej (2013). Reflections on Academic Discourse: Studies in Academic English Lexis. Uniwersytet Śląski: Katowice.
Arabski Janusz, Łyda Andrzej, Warchał Krystyna, and Ewa Gumul (2010) Słownik angielskich frazemów akademickich [A dictionary of English academic phrasemes]. Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW, Katowice.
Łyda Andrzej (2007). Concessive Relation in Spoken English. A Study into Academic Spoken English. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
Łyda, Andrzej and Katarzyna Holewik (2017) (eds.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Drożdż Grzegorz and Andrzej Łyda (eds.) (2014). Extension and Its Limits. Cambridge Scholars Publishers: Cambridge.
Warchał Krystyna and Łyda Andrzej (eds.) (2014) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Uniwersytet Śląski: Katowice.
Łyda Andrzej and Drożdż Grzegorz (eds.) (2014). Dimensions of the Word. Cambridge Scholars Publishers: Cambridge.
Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (eds.) (2014). Occupying Niches: Culturality, Interculturality, and Aculturality in Academic Research. Springer: Heidelberg – Dordrecht – London – New York.
Łyda Andrzej and Szcześniak Konrad (eds.) (2013). Awareness in Action. The Role of Consciousness in Language Acquisition. Springer: Heidelberg – Dordrecht – London – New York.
Warchał Krystyna, Łyda Andrzej and Jackiewicz Alina (2012). Whose face? Us and them in consecutive interpreting. Meta: Journal des traducteurs Meta:/Translators’ Journal, 56 (4), 775-795.
Łyda Andrzej and Warchał Krystyna (2011). Ethnic and disciplinary cultures and understatement: Litotic constructions in Polish and English linguistics and biology research articles. In: Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds.) Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (pp. 193-216). Heidelberg – Dordrecht – London – New York: Springer.
Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Red. Andrzej Łyda i Katarzyna Holewik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2017. ISBN: 978-83-226-3212-3.

return to top