Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Dolata-Zaród

06.02.2020 - 10:34, aktualizacja 30.11.2020 - 22:55
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Anna Dolata-Zaród

dr Anna Dolata-Zaród

Kontakt: anna.dolata-zarod@us.edu.pl

Anna Dolata-Zaród – doktor nauk humanistycznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z lingwistyką tekstu i juryslingwistyką. Autorka monografii Terminologie des textes économiques oraz wielu artykułów dotyczących języka specjalistycznego i analizy dyskursu, w których zajmuje się badaniem francuskiego języka prawnego i prawniczego poruszając kwestie argumentacji, retoryki i pragmatyki. Współautorka podręcznika akademickiego z zakresu francuskiej frazeologii.

Wykonawca w grancie POWR.03.01.00-00-W009/18-00: „Kursy frazeodydaktyczne. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Członkini Comité de scientifique de Dixit Grammatica, collection éditoriale de Sciences du langage, L’Harmattan-France http://www.dixitgrammatica.com, Komisji Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych Prawnych i Sądowych TEPIS. Przewodnicząca Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8120-191X

Wybrane publikacje:

Anna Dolata-Zaród, 2019, La polyfonctionnalité des connecteurs: la relation de contraste dans les tertes juridiques comparables relatifs au domanie de la boulangerie-pâtisserie, Roczniki Humanistyczne, Lingwistyka korpusowa i translatoryka, Tom LXVII, zeszyt 8, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s.155-169.

Anna Dolata-Zaród, 2019, Valorisation dans le langage du droit sur l’exemple des arrêts de la Cour de cassation W :Valeurs en langue et en discours red. Ewa Miczka, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, s.65-98.

Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska, 2019, Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach język francuski, red. Monika Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1644-0552 , ISBN 978-83-226-3631-1(wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3632-9 (wersja elektroniczna).

Anna Dolata-Zaród, 2018, Le rôle des connecteurs argumentatifs dans le discours juridictionnel, Roczniki Humanistyczne TN KUL, t. 66 (2018), z.8

Anna Dolata-Zaród, 2017,“Nul n’est censé ignorer la loi” le langage du droit ou le droit dans le langage: la perspective théorique et pratique” in: Texte de spécialié, texte scientifique à l’université, p.42-50, ISBN 978-80-261-0761-3.

Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska, 2014, Le pouvoir des mots – axes de recherche en communication persuasive: le cas du discours médiatique et juridictionnel  in : Kwartalnik Neofilologiczny, PAN, Warszawa, s.529-543.

Anna Dolata-Zaród, 2013, Językowe środki wartościujące w wyrokach francuskiego Sądu Kasacyjnego in: Neofilolog nr 41/1: Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych (red.) Magdalena Sowa, Poznań-Lublin, s.63-75.

Anna Dolata-Zaród, 2012, Les types de relations sémantiques dans le texte normatif in: Roczniki Humanistyczne, Lingwistyka korpusowa i translatoryka, Tom LX, zeszyt 8, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s.71-86.

Anna Dolata-Zaród, 2011, La nominalisation dans la langue du droit in: Comparative Legilinguistics, International  Journal for Legal Communication, Volume 8/2011, Institute of Linguistics Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, s.19 – 26.

Anna Dolata-Zaród, 2011, La prédication dans la langue du droit in: Romanica Cracoviensia 11, p. 99-106.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top