Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Majer

22.01.2020 - 16:46, aktualizacja 22.06.2021 - 10:43
Redakcja: am

dr Anna Majer

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka prac naukowych z zakresu analizy dyskursu, mitu i stereotypów, języka wartości, studiów genderowych, jak również dyskursu specjalistycznego. W swych socjolingwistycznie zorientowanych badaniach zazwyczaj przyjmuje krytyczne stanowisko.

Publikacje:

 1. Miś Anna, 2010, Anti-age versus pro-age – reklamowy dyskurs o wieku kobiet. [w:] Łukasik, M. [red.] Debiuty Naukowe IV. Lingwistyka stosowana w badaniach. Warszawa: Koło Naukowe BAJT.
 2. Miś Anna, 2011, Piękno i bestia ukryta w reklamie. Rozważania na temat kobiecego piękna jako wartości, w oparciu o kampanię Dove Prawdziwe Piękno. [w:] Soin, M., Baran L. [red.] Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna. Kraków, Rzeszów, Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 3. Miś Anna. 2011, The linguistic picture of success and happiness of a cosmopolitan woman. [w:] Gregová, R., Šnircová, S., Tomaščiková, S. [red.] Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in Anglophone PhD Studies. Kosice: The Slovak Association for the Study of English.
 4. Miś Anna, 2012, Język jako nośnik stereotypów związanych z płcią – kontrastywna analiza angielskich i polskich przysłów, powiedzeń i aforyzmów. [w:] Sznurkowski, P., Pawlikowska-Asendrych, E., Rusek. B. [red.] Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce. Częstochowa.
 5. Miś Anna, 2012, (Nie)naturalna kobieta w nowoczesnym świecie sztucznego piękna – podejście językoznawczo-kulturowe. [w:] Laskowska, E., Morzyńska-Wrzosek, B., Czechowski, W. [red.] Język-Natura-Cywilizacja. Bydgoszcz.
 6. Miś Anna, 2016, Artificial Beauty of Cosmopolitan Women – the Beauty Myth in Horoscopic Discourse. [w:] Gwóźdź, G., Sznurkowski, P. [red.] Studia Neofilologiczne XII. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 7. Miś Anna, Zakrajewski Paweł, Mamet Piotr, 2018, Assistants, consultants and specialists – the persuasive dimension of job titles. Journal of Human Dignity and Wellbeing (JOHDAW) No.1(5)/2018 str. 87-103.
 8. Miś Anna, 2019, Horoscope as a genre of esoteric discourse. [W:] Grygiel, M., Rzepecka, M. (red.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Tom 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 173-187.

Anna Majer, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.majer@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3505-379X

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Majer-5

Research interests:

Anna Majer is Assistant Professor in the Institute of Linguistics, the University of Silesia. In her research, she predominantly adopts a socio-cultural-linguistic perspective. Her work and research interests revolve around discourse analysis and the study of myths and stereotypes. She is also interested in the language of values, gendered discourse, and specialist discourse. In her socio-linguistic investigations, she mostly applies a critical paradigm, in compliance with the assumptions of Critical Discourse Analysis.

Selected publications:

 1. Mamet. P., Majer, A. (2020). “Fawlty Towers po polsku, czyli o trudnej sztuce tłumaczenia kalamburów filmowych” [Fawlty Towers in Polish, or about the difficult art of translating film puns], in: Lubocha-Kruglik, J., Małysa, O., Wilk, G. (eds.) Przestrzenie przekładu. 5. Katowice: Śląsk, 171-185.
 2. Mamet, P., Majer, A., Wilk, G. (2020). “Agent 007 i M w ocenach wzajemnych: polski i rosyjski przekład wybranych fragmentów filmów” [Agent 007 and M in mutual evaluations: Polish and Russian translation of selected film fragments], in: Lubocha-Kruglik, J., Małysa, O., Wilk, G. (eds.) Przestrzenie przekładu. 4. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 147-164.
 3. Majer, A., Pradela, J. (2020). “Dostosowanie języka w dyskursie specjalistycznym: studium przypadku terapii stymulatora nerwu błędnego (analiza dyskursu w zakresie rejestru, stylu i kontekstu)” [The language adjustment in specialist discourse: A case study of the vagus nerve stimulation (a discourse analysis in terms of register, style and context)], in: Kumięga, Ł., Gębal, P. E. (eds.) Lingwistyka interdyscyplinarnie: konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 29-44.
 4. Majer, A., Mamet, P. (2020). “The Language of M – A Female Manager (as Played by Judi Dench)” in: Michalik, U., Stwora, A., Sznicer, I., Zakrajewski, P. (eds.) Exploring Business Language and Culture. Cham: Springer, 257-274.
 5. Miś, A. (2019). “Horoscope as a genre of esoteric discourse” in: Grygiel, M., Rzepecka, M. (eds.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. 3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 173-187.
 6. Miś, A., Zakrajewski, P., Mamet, P. (2018). “Assistants, Consultants and Specialists – The Persuasive Dimension of Job Titles” in: Journal of Human Dignity and Wellbeing (JOHDAW) 1(5), 87-103.
 7. Miś, A. (2016). “Artificial Beauty of Cosmopolitan Women – the Beauty Myth in Horoscopic Discourse” in: Gwóźdź, G., Sznurkowski, P. (eds.) Studia Neofilologiczne XII. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 91-104.
 8. Miś, A. (2012). “(Nie)naturalna kobieta w nowoczesnym świecie sztucznego piękna – podejście językoznawczo-kulturowe” [A (non)natural woman in the modern world of artificial beauty — a linguistic-cultural approach], in: Laskowska, E., Morzyńska-Wrzosek, B., Czechowski, W. (eds.) Język-Natura-Cywilizacja. Bydgoszcz, 161-170.
 9. Miś, A. (2012). “Język jako nośnik stereotypów związanych z płcią – kontrastywna analiza angielskich i polskich przysłów, powiedzeń i aforyzmów” [Language as a gender stereotype carrier — a contrastive analysis of English and Polish proverbs, sayings and aphorism], in: Sznurkowski, P., Pawlikowska-Asendrych, E., Rusek. B. (eds.) Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce. Częstochowa, 331-348.
 10. Miś, A. (2011). “The Linguistic Picture of Success and Happiness of a Cosmopolitan Woman” in: Gregová, R., Šnircová, S., Tomaščiková, S. (eds.) Language, Literature and Culture in Present-Day Context: Contemporary Research Perspectives in Anglophone PhD Studies. Kosice: The Slovak Association for the Study of English, 174-196.
 11. Miś, A. (2011). “Piękno i bestia ukryta w reklamie. Rozważania na temat kobiecego piękna jako wartości, w oparciu o kampanię Dove Prawdziwe Piękno” [Beauty and the beast hidden in advertising. Reflections on feminine beauty as a value, on the basis of the campaign Dove True Beauty], in: Soin, M., Baran L. (eds.) Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna. Kraków, Rzeszów, Zamość: Konsorcjum Akademickie, 77-99.

return to top