Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Paszkowska

07.02.2020 - 12:47, aktualizacja 30.06.2021 - 11:02
Redakcja: am

mgr Anna Paszkowska
Instytut Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny

Mgr Anna Paszkowska ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Fillogicznm na kierunku Filologia rosyjska. W roku 2013 odbyła staż w Instytucje Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Pracę magisterską pod kierownictwem dr hab. Anny Zych na temat językowego obrazu Polaka w dyskusjach internetowych obroniła w 2014 roku i rozpoczęła studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo.
W ramach pracy dydaktycznej wsółorganizowła projekt wymiany młodzieży finansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozmienia, którego rezultatem jest m.in. wydana monografia studencka pt. Rock w zwierciadle przekładu.
W pracy naukowej zajmuje się przedkładem filmowym, tłumaczeniem tekstów piosenek i innych tekstów artystycznych.

Spis najważniejszych publikacji:

 • Anna Paszkowska-Wilk: Polskie formy adresatywne w rosyjskich przekładach filmowych. W: Jednostki języka w systemie i w tekście. T. 2. Red.: A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. S. 153-161. ISBN 978-83-226-3300-7
 • Anna Paszkowska-Wilk, Anna Podstawska : Prawo tłumacza, czyli język specjalistyczny na szklanym ekranie. W: Przestrzenie przekładu. [T.] 2. Red.: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. S. 223-230. ISBN 978-83-226-3127-0
 • Анна Пашковска-Вильк: Язык субкультур в кинодиалогие: переводческий анализ филма “Стиляги”. W: Русский язык и культура в зеркале перевода: К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова. Москва: Maks Press, 2016. S. 407-416. ISBN 978-5-317-05272-0
 • Anna Paszkowska-Wilk: Cenzura a przekład. W: Przestrzenie przekładu. Red.: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. S. 39-46. ISBN 978-83-226-3039-6
 • Rock w zwierciadle przekładu.Red.: Anny Paszkowskiej-Wilk, Pauliny Pielech, Anny Podstawskiej. – Katowice : Uniwersytet Śląski. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, 2016. – 192 s. – ISBN 978-83-934352-5-8
 • Анна Пашковска-Вильк: Текст в кадре: переводческие стратегии. W: General and specialist translation, interpretation : theory, methods, practice. Kiev: “Agrar Media Grup”, 2016. S. 273-278. ISBN 978-617-646-343-6
 • Anna Paszkowska-Wilk: “Kierunek – wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!”: czyli o przekładzie filmu “Seksmisja” na język rosyjski. W: Jednostki języka w systemie i mowie. Red.: A. Charciarek, H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. S. 135-144. ISBN 978-83-8012-489-9

Książki

Współredakcja monografii studenckiej: Rock w zwierciadle przekładu.
Rock w zwierciadle przekładu jest zbiorem artykułów poruszających problematykę przekładu polskich i rosyjskich piosenek rockowych z lat 80-tych i 901-tycg XX wieku. Autorzy, studenci uniwersytetu Śląskiego oraz studenci Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, omawiają w nich własne warianty tłumaczenia odsłaniając swój warsztat pracy oraz poszukując rozwiązań translatorskich, które w najlepszym stopniu oddadzą wieopłaszczyznowy wymiar tekstów, będących wyrazem buntu, sprzeciwu i walki z panującym systemem. Publikacja jest przeglądem procesów, zachodzących w polskim i rosyjskim społeczeństwie u schyłku ubiegłego stulecia, odzwierciedlonych w tekstach artystycznych.
Organizacja konferencji
Organizacja cyklicznej corocznej konferencji Przestrzenie przekładu (od 2015 roku), organizowanej przez Instytut Filologii Wchodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Członkowstwo w stowarzyszeniach:

 • Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

Anna Paszkowska, MA
Assistant in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.paszkowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2766-999X

Research interests:

Research on audiovisual translation, linguistic and cultural aspects of translation of feature films and documentaries (Polish-Russian), analysis of translation of songs, puns and humorous texts, Internet communication and youth slang.

Selected publications:

 1. Gry języka i obrazu [The play of language and visuals]. In: Przestrzenie przekładu. Vol. 5. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2020, pp. 187-194.
 2. Kultowy film a przekład – za i przeciw [The cult film and translation — for and against]. In: “Studia Translatorica” no. 11 (2020), pp. 127-135.
 3. Wielojęzyczność w dialogach filmowych [Multilingualism in film dialogues]. In: Przestrzenie przekładu. Vol. 4. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk. Katowice 2020, pp. 165-174.
 4. Polskie formy adresatywne w rosyjskich przekładach filmowych [Polish address forms in Russian audiovisual translation]. In: Jednostki języka w systemie i w tekście. Vol. 2. Eds. A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. Katowice 2018, pp. 153-161.
 5. Cenzura a przekład [Censorship and translation]. In: Przestrzenie przekładu. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice 2016, pp. 39-46
 6. Studenckie przestrzenie przekładu [Students’ translation spaces]. Eds.: Anna Paszkowska, Dawid Adamczyk, Szymon Bryzek, Łukasz Gęborek. Katowice 2020.
 7. Rock w zwierciadle przekładu [Rock in the mirror of translation]. Eds. Anna Paszkowska-Wilk, Paulina Pielech, Anna Podstawska. Katowice 2016.

return to top