Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Stwora

22.12.2020 - 11:17, aktualizacja 15.12.2022 - 11:30
Redakcja: am

dr Anna Stwora

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

e-mail: anna.stwora@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1134-1092

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Anna_Stwora

Academia.edu https://silesian.academia.edu/AnnaStwora

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=_fYWaoQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Zainteresowania badawcze:

Anna Stwora – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskała podwójny stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą analizy dyskursu, w szczególności zaś multimodalnego dyskursu reklamy, a także badań nad humorem. Interesuje się również dyskursem specjalistycznym, kognitywizmem i komunikacjonizmem oraz szeroko pojętym językoznawstwem kontrastywnym.

Młodszy redaktor czasopisma naukowego The European Journal of Humour Research oraz członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od 2020).

Opiekun Doktoranckiego Koła Naukowego NEOlinguists. Organizator seminariów, warsztatów i konferencji poświęconych humorowi, językoznawstwu kontrastywnemu oraz językowi i kulturze biznesu.

 

Najważniejsze publikacje:

 • Michalik, U., Stwora, A., Sznicer, I., i Zakrajewski, P. (red.) (2020). Exploring Business Language and Culture. Cham: Springer (274 stron).
 • Kuczok, M., Stwora, A., i Świerkot, M. (red.) (2020). Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (195 stron).
 • Stwora, A. (2020). “Funny or distasteful? A cross-cultural perspective on surprise and humour in multimodal advertising” w: The European Journal of Humour Research 8 (2), 113-128.
 • Kuczok, M., Stwora, A., i Świerkot, M. (2020). “Introduction to ‘Explorations in Humor Studies: Humor Research Project’” w: Kuczok, M., Stwora, A., i Świerkot, M. (red.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-15.
 • Stwora, A. (2020). “The Thin Invisible Line – Between Funny and Distasteful Multimodal Advertising Discourse” w: Kuczok, M., Stwora, A., i Świerkot, M. (red.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 129-151.
 • Stwora, A., i Zemełka, G. (2020). “Towards enhancement, distraction or oblivion – studying the impact of humorous language in advertising” w: Kuczok, M., Stwora, A., i Świerkot, M. (red.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 152-175.
 • Stwora, A. (2019). “Less words, please! Visual ads as evocative rhetorical constructs of the modern age” w: Bernárdez, E., Jabłońska-Hood, J., i Stadnik, K. (red.), Cognition in Context – New Insights into Language, Culture and the Mind. Berlin: Peter Lang GmbH, 57-69.
 • Serwotka, A., i Stwora, A. (2018). “Internet Discourses Revisited: the Language of Creepypastas” w: Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 14 (4), 11-24.
 • Stwora, A. (2018). “Language Change Through Ads: The Impact of Advertising Messages on Contemporary Idio- and Sociolects” w: Socjolingwistyka 32, 175-190.
 • Stwora, A. (2018). “Money Hanging in My Closet? Various Conceptualisations of Money in English” w: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Humanistyczne 21 (2), 103-118.

 

Rozszerzony biogram – Więcej: https://annastwora92.wixsite.com/home

Anna Stwora, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics,  University of Silesia

 

e-mail: anna.stwora@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1134-1092

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Anna_Stwora

Academia.edu https://silesian.academia.edu/AnnaStwora

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=_fYWaoQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Research interests:

Anna Stwora obtained a double PhD from the Institute of Linguistics, Faculty of Humanities of the University of Silesia in Katowice, Poland, and the Sapienza University of Rome, Italy.

Her research interests revolve around multimodal discourse of advertising, especially in its metaphorical and humorous dimensions, as well as around broadly conceived humour studies. She is also interested in specialised registers, cognitivism, communication studies, and contrastive linguistics.

In 2020, she took up a post as editorial assistant at The European Journal of Humour Research and became a member of the board of the Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies.

She acts as the supervisor of NEOlinguists – the PhD candidate association. She has been involved in several projects, including seminars, workshops, and conferences devoted to humour and contrastive studies, as well as to business language and culture.

 

Selected publications:

 • Michalik, U., Stwora, A., Sznicer, I., and Zakrajewski, P. (eds.) (2020). Exploring Business Language and Culture. Cham: Springer (274 pages).
 • Kuczok, M., Stwora, A., and Świerkot, M. (eds.) (2020). Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (195 pages).
 • Stwora, A. (2020). “Funny or distasteful? A cross-cultural perspective on surprise and humour in multimodal advertising” in: The European Journal of Humour Research 8 (2), 113-128.
 • Kuczok, M., Stwora, A., and Świerkot, M. (2020). “Introduction to ‘Explorations in Humor Studies: Humor Research Project’” in: Kuczok, M., Stwora, A., and Świerkot, M. (eds.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-15.
 • Stwora, A. (2020). “The Thin Invisible Line – Between Funny and Distasteful Multimodal Advertising Discourse” in: Kuczok, M., Stwora, A., and Świerkot, M. (eds.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 129-151.
 • Stwora, A., and Zemełka, G. (2020). “Towards enhancement, distraction or oblivion – studying the impact of humorous language in advertising” in: Kuczok, M., Stwora, A., and Świerkot, M. (eds.), Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 152-175.
 • Stwora, A. (2019). “Less words, please! Visual ads as evocative rhetorical constructs of the modern age” in: Bernárdez, E., Jabłońska-Hood, J., and Stadnik, K. (eds.), Cognition in Context New Insights into Language, Culture and the Mind. Berlin: Peter Lang GmbH, 57-69.
 • Serwotka, A., and Stwora, A. (2018). “Internet Discourses Revisited: the Language of Creepypastas” in: Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 14 (4), 11-24.
 • Stwora, A. (2018). “Language Change Through Ads: The Impact of Advertising Messages on Contemporary Idio- and Sociolects” in: Socjolingwistyka 32, 175-190.
 • Stwora, A. (2018). “Money Hanging in My Closet? Various Conceptualisations of Money in English” in: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ – Nauki Humanistyczne 21 (2), 103-118.

 

More: https://annastwora92.wixsite.com/home

 

Anna Stwora

return to top