Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Arkadiusz Badziński

22.01.2020 - 11:35, aktualizacja 18.06.2021 - 14:58
Redakcja: am

Arkadiusz Badziński, dr n. o zdrowiu

tłumacz przysięgły pisemny oraz symultaniczno-konsekutywny (medyczny); leksykograf – prace z zakresu języka angielskiego (czasowniki frazowe) i dotyczące słownictwa specjalistycznego w zakresie medycyny – słownik medyczny oraz monografia nt. kolokacji medycznych; zainteresowania w domenie tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego, przekładu specjalistycznych tekstów medycznych, dyskursu, rejestru, technolektu, idiolektu, żargonu medycznego, kohezji i koherencji tekstów medycznych, mianownictwa oraz akronimów specjalistyczno-zależnych, przekładu tekstów prawnych oraz ekonomicznych, dydaktyki w zakresie tłumaczenia ustnego oraz pisemnego, zwłaszcza medycznego (aspekty psycho-medyczne); członek IMIA oraz TEPISu.

Publikacje:

Słowniki/monografie:

 • Słownik czasownik frazowych, (2003), DenWik.
 • Medyczny słownik kolokacji, (2011), MediPage.

Rozdziały:

 • Collocations, equivalence and untranslatability as selected critical aspects in medical translation / Arkadiusz Badziński. // W: Towards understanding medical translation and interpreting. – Gdańsk : Gdańsk University Press, 2018. – S. 67-83
 • Teaching medical simultaneous interpreting : from theory to practise / Arkadiusz Badziński. // W: Towards understanding medical translation and interpreting. – Gdańsk : Gdańsk University Press, 2018. – S. 161-176

Manuskrypty:

 • Jolanta Nowak, Jarosław Wasilewski, Edyta Reichman-Warmusz, Beata Spinczyk, Jan Głowacki, Karol Miszalski-Jamka, Oliwia Segiet, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Mateusz Tajstra, Arkadiusz Badziński, Romuald Wojnicz, Lech Poloński, (2014) The relationship between late gadolinium enhancement imaging and myocardial biopsy in the evaluation of chronic heart failure patients with suspected myocarditis. Kardiochirurgia, Torakochirurgia Polska.
 • Badziński A. (2007). Traps and problems of medical simultaneous interpreting. Notes for interpreters (to be). Linguistica Silesiana Vol. 28.
 • Wojnicz R, Wilczek K, Nowalany-Kozielska E, Szyguła-Jurkiewicz B, Nowak J, Poloński L, Dyrbuś K, Badziński A, Mercik G, Zembala M, Wodniecki J, Rozek MM. (2006). Usefulness of atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels. American Journal of Cardiology.
 • Badziński A. (2004) On the necessity of cooperation between the professional translator and the medical professional in the process of translation. In: Wor(l)ds in Translation.

Arkadiusz Badziński, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

arkadiusz.badzinski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-7019-6131

https://www.researchgate.net/profile/Arkadiusz-Badzinski

https://scholar.google.pl/citations?user=RrXp-E0AAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Simultaneous and consecutive interpreting, medical translation, discourse, register, technolect, idiolect and medical jargon, cohesion and coherence of medical texts, nomenclature and specialised-dependent acronyms, translation of legal and economic texts, teaching of interpreting and translation, especially medical translation (psycho-medical aspects); collocations in medical discourse

Selected publications:

 • Does Gerstmann syndrome exist?, Acta Neuropsychologica, 2020
 • Kolokacje medyczne do tłumaczeń wysokospecjalistycznych : polsko-angielskie, angielsko-polskie [Medical collocations for highly specialist translation: Polish-English, English-Polish], Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2020
 • Dyskurs w domenie języka specjalistycznego medycznego: uwagi dla tłumaczy i dydaktyków przekładu [Discourse in the domain of the medical language: Comments for translators and teachers of translation], Rocz. Przekładoznawczy, 2019
 • Problems in medical translation among professional and non-professional translators: Collocations as a key issue, Beyond Philology, 2019
 • Collocations, equivalence and untranslatability as selected critical aspects in medical translation, Towards understanding medical translation and interpreting, 2018
 • Teaching medical simultaneous interpreting: from theory to practice, Towards understanding medical translation and interpreting, 2018
 • Medyczny słownik kolokacji polsko-angielski, angielsko-polski [A Polish-English and English-Polish medical dictionary of collocations], 2011
 • Traps and problems of medical simultaneous interpreting. notes for interpreters (to be), Linguistica Silesiana, 2007
 • Usefulness of Atorvastatin in patients with heart failure due to inflammatory dilated cardiomyopathy and elevated cholesterol levels, American Journal of Cardiology, 2006
 • Słownik angielskich czasowników frazowych [A dictionary of English phrasal verbs], 2003

 

Arkadiusz Badziński

return to top