Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Taraszka-Drożdż

06.02.2020 - 11:17, aktualizacja 26.11.2020 - 10:43
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Barbara Taraszka-Drożdż

dr Barbara Taraszka-Drożdż

Kontakt: barbara.taraszka-drozdz@us.edu.pl

Barbara Taraszka-Drożdż, doktor nauk humanistycznych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki oraz kształcenia nauczycieli języków obcych.

Jej badania naukowe sytuują się w ramach językoznawstwa kognitywnego. Głównym obszarem zainteresowań jest semantyka leksykalna, ze szczególnym uwzględnieniem figuratywnego wymiaru języka. Badania dotyczą leksyki języka francuskiego i polskiego a obserwacje z nich wynikające stanowią podstawę zarówno analiz kontrastywnych, jak i inspirację do refleksji dotyczących ich zastosowania w dziedzinie glottodydaktyki.

Wypracowana przez nią metodologia, oparta na założeniach semantyki encyklopedycznej, zakłada wielowymiarowy opis znaczeń figuratywnych (o charakterze metaforycznym i metonimicznym) ujmowanych w kategoriach rozszerzeń semantycznych. Zakłada ona integrację opisu semantycznego z opisem gramatycznym, fonologicznym oraz z zapleczem doświadczeniowym danej społeczności językowej. Pozwala ona na opis struktur semantycznych na różnym poziomie abstrakcji (od pojedynczego znaczenia po wysoce schematyczne wzorce) ze wskazaniem ich osadzenia cielesnego, kulturowego, czy też wymiaru aksjologicznego. W ramach badań kontrastujących figuratywne znaczenia w różnych językach założenia te znajdują swoje przełożenie w opisie różnic i podobieństw w zakresie pojęciowych procesów leżących u podstaw tych znaczeń oraz związanych z nimi różnych typów ekwiwalencji.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4944-9813

Wybrane publikacje:

2019 Kartofle i ziemniaki w muzyce, czyli o twórczym wykorzystaniu potencjału językowego z perspektywy semantyki encyklopedycznej, Język Polski XCIX 4, 59-72.

2018 Extension sémantique de l’unité lexicale dans la perspective de la grammaire cognitive – cas du corps des instruments de musique, Linguistica Silesiana 39, 237-248.

2017 Angielskie zapożyczenia onomatopeiczne używane do opisu dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne, Prace Językoznawcze XIX/4, 133-146.

2016 Lexical and grammatical dimensions of metaphor – a Cognitive Grammar perspective, w: G. Drożdż (red.) “Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications”, Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 175–192.

2016 Zmysłowe wymiary dźwięku w terminologii muzycznej, w: G. Gwóźdź & P. Mamet (red.) „Dyskursy specjalistyczne 2. Rejestry, gatunki, tłumaczenia”, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 171-187.

2016 Patrons d’extension métaphorique et leur potentiel didactique, Linguistica Silesiana 37, 301-317.

2016 La dimension axiologique des extensions sémantiques de clair et de sombre, Neophilologica 28, 256- 272.

2015 English, French, and Polish conceptualizations of Strategic Business Units (co-author), Linguistica Silesiana 36, 89- 109.

2014 Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

2014 Encyclopaedic knowledge in an account of metaphorical extension, w: G. Drożdż & A. Łyda (red.) “Extension and its Limits”, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 126-142.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top