Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Abdallah-Krzepkowska

14.12.2022 - 16:36, aktualizacja 14.12.2022 - 16:36
Redakcja: am

dr Beata Abdallah-Krzepkowska

 

– stopień magistra filologii arabskiej uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim; tytuł pracy: ,, Ojcowie i dzieci” (Al-ābā’ wa ăl-banūn) głosem  Mīẖāʼīla Nuʻaymy w konflikcie pokoleń;

– stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo, uzyskany na Uniwersytecie Śląskim; tytuł rozprawy: Konceptualizacja MIŁOSIERDZIA w Koranie;

– w latach 2001-2019 zatrudniona w Instytucie Języka Angielskiego UŚ w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego, a później Zakładzie Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego kolejno na stanowiskach: lektora, wykładowcy i adiunkta;

– na kierunku ‘Filologia angielska specjalność tłumaczeniowa z językiem arabskim’ prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka arabskiego, gramatyki języka arabskiego, tłumaczenia w języku arabskim, wiedzy o krajach arabskich. Na innych kierunkach Wydziału Humanistycznego prowadzi również wykłady na tematy związane z islamem, obecnie  „Elementy wiedzy o religii i kulturze muzułmańskiej”;

– popularyzatorka wiedzy o islamie i świecie arabskim, organizatorka, współorganizatorka i uczestniczka związanych z tematyką Bliskiego Wschodu wydarzeń i spotkań o charakterze popularnonaukowym, kulturalnym i charytatywnym, opiekunka Koła Naukowego Arabistów Al-Asabiyya; współpracuje z mediami, wygłosiła wiele wykładów popularnonaukowych;

Zainteresowania badawcze:

semantyka Koranu, islam w Polsce i Europie, współczesny islam, język religijny polskiego islamu

Publikacje:

 • Abdallah B. (2005). Słowianie w oczach średniowiecznych pisarzy arabskich. In W. Kalaga, Drong (eds.) Wielokulturowość: postulat i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2009). Rola tradycji muzułmańskiej w egzegezie Koranu. In J. Adamowski i J. Styk (eds.) Tradycja w tekstach kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2009). Kobieta czyta Koran. O tak zwanej feministycznej egzegezie Koranu. In P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (eds.) Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). v. V. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2010). Płeć Boga czyli o (nie)zdeterminowanym języku Koranu. In J. Arabski, J. Ziębka (eds.) Płeć języka – język płci. Katowice:  Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2010), Metaforyczna konceptualizacja sprawiedliwości w Koranie. In A. Pajdziński i R. Tokarski (eds.) Relatywizm w języku i kulturze. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2012). Elementy macierzyństwa i rodzicielstwa w językowym obrazie Boga w Koranie. In G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska (eds.) Język doświadczenia religijnego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2014). Konceptualizacja pojęcia PRZEBACZENIA w Koranie. In P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka (eds.) Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) v. VII. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2017). Metaforyka pojęć wchodzących wchodzących skład pola semantyczno – leksykalnego MIŁOSIERDZIA. Roczniki Kulturoznawcze. (4/2017).
 • Abdallah-Krzepkowska B. (2020). RŪḤ and NAFS. On the Koranic concept of soul. In J. Jurewicz, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (eds.) The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective. v. II. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Krotofil, Piela A., Górak-Sosnowska K., Abdallah-Krzepkowska B., (2021) Theorizing the Religious Habitus in the Context of Conversion to Islam among Polish Women of Catholic Backgrounds. Sociology of Religion, (3/2021, vol 82).
 • Krotofil, Górak-Sosnowska K., Piela A., Abdallah-Krzepkowska B.(2022). Being Muslim, Polish, and at home: converts to Islam in Poland, Journal of Contemporary Religion, (2/2022,vol 37).
 • Abdallah-Krzepkowska, Górak-Sosnowska K., Krotofil J., Piela A. (2022). Managing Spoiled Identity. The Case of Polish Female Converts to Islam. Leiden: Brill Academic Publishers.

 

Beata Abdallah-Krzepkowska

return to top