Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Gałan

06.02.2020 - 10:43, aktualizacja 17.06.2022 - 11:53
Redakcja: am

dr Beata Gałan

Adiunkt

e-mail: beata.galan@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9244-448X

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Galan

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=c0j9cSEAAAAJ

 

Zainteresowania badawcze:

Jej zainteresowania naukowe sytuują się w obszarze glottodydaktyki i dydaktyki e-learningu. W pracy badawczej koncentruje się szczególnie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania/uczenia się języków obcych (na przykładzie języka francuskiego). W swoich pracach dokonuje analizy potencjału narzędzi cyfrowych w rozwijaniu językowych kompetencji komunikacyjnych, edukacyjnych uwarunkowań przestrzeni wirtualnej oraz możliwości efektywnego wdrożenia metod i technik kształcenia na odległość w kontekście kształcenia akademickiego. Jednym z badanych przez nią aspektów jest ocena skuteczności metody kształcenia na odległość w rozwijaniu kompetencji redakcyjnej w języku obcym, której poświęcono monografię La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère (2017).

Najważniejsze publikacje:

  1. Gałan B., 2020: Nauka języka obcego na odległość: potencjał a skuteczność [Teaching foreign language from the distance. Possibilities and results]. E-Mentor nr 1, 2020, s. 15-25.
  2. Gałan B., Półtorak E., 2020: Rola nowych technologii w procesie nauczania – uczenia się języków obcych: perspektywa ucznia [The role of new technologies in foreign language teaching – learning process. Learner’s perspective], w: Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2020: Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym: perspektywa nauczyciela i ucznia. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 181-195.
  3. Gałan B., Półtorak E.,2019: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy [Modern Technologies in Foreign Language Teaching: Expectations, Challenges, Perspectives], w: Co nowego w nowych mediach?: transformacje, perspektywy, oczekiwania. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 65-78.
  4. Gałan B., Półtorak E., 2018: Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia [What does it take to make an innovative teacher? Establishing a definition] (współ. Ewa Półtorak), Neofilolog, 51(1), 2018, str. 43-58.
  5. Gałan B., Półtorak E., Tatoj C., 2018: El uso de la plataforma moodle e-kerbing y desafíos contemporáneos. [The use of moodle platforms in the teaching of L2 and contemporary challenges] W: Tatoj, C., Baran, M., Balches, S. (red.), Lenguaje y textos. La enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas un mundo globalizad, 48, str. 1-10.
  6. Gałan E., Półtorak E., 2018: O relacji człowiek-komputer w perspektywie glottodydaktycznej [On the human-computer interaction in the glottodidactic perspective] (współ. Ewa Półtorak), w: Jackiewicz A., Będkowska-Obłąk M., 2018: Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, str. 35-45.
  7. Gałan B., 2017: La méthode d’enseignement à distance dans le développement de la compétence rédactionnelle en langue étrangère [The Distance Learning Method in the Development of Competencies in Foreign Language Writing]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  8. Gałan B., 2016: L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle: questions pratiques, [Evaluation in language teaching through the Moodle learning platform: practical issues] w: Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), 2016 : Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 83-95.

 

dr Beata Gałan

return to top