Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Kiszka-Pytel

17.02.2020 - 13:18, aktualizacja 31.10.2020 - 22:23
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Beata Kiszka-Pytel

Kontakt: beata.kiszka@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt. W 2012 roku ukończyła filologię polską. Rozprawę doktorską zatytułowaną Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Artura Rejtera, obroniła w 2016 roku. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół onomastyki literackiej, antroponimii, stylistyki, historii języka polskiego i semantyki historycznej.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4769-6645

Wybrane publikacje:

Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019.

Jezus Hardware, Duch Święty Software… .Wpływ postępu technicznego na język najnowszej prozy polskiej – problemy onomastycznoliterackie. W: Walczak B., Niekrewicz A. A., Żurawska-Chaszczewska J., red.: Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 259–267.

Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada… – o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w »Balladynach i romansach« Ignacego Karpowicza). W: Rejter A., red.: „Język Artystyczny”. T. 15: Język(i) kultury popularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, 159–169.

»Mętlarz, kręciciel, zamięsiciel«… – wokół leksemu »mąciwoda« i jego synonimów, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2 (14), s. 355–376.

Nazwa miasta i dzielnic. W: Czwojdrak B., Miroszewski K., Węcowski P., red.: Oświęcim – miasto pogranicza. T. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2018, s. 9–15.

Nazwy własne a problemy tożsamościowe – na podstawie opowiadań Szczepana Twardocha. W: Graf M., Hofmański W., Graf P., red.: Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA. Poznań 2018, s. 231–244.

O sposobach komunikowania (się) w »Balladynach i romansach« Ignacego Karpowicza. W: Burska K., Cieśla B., red.: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 133–144.

Sidney, Mohamed i Kaspian… – o egzotyzacji imion w wybranych miastach Śląska na tle ogólnych tendencji we współczesnej antroponimii. W: Żmigrodzki P., Przęczek-Kisielak S., red.: Bogactwo współczesnej polszczyzny. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2014, s. 465–473.

Upmany i Anrikleje, Czuje i Nieczuje, czyli o wpływie nazw własnych na interpretację wybranych tomów poezji Jana Kasprowicze. „Prace Językoznawcze” 2020, nr 2, s. 67–78.

»Zwierzęcy« język nowej literatury na przykładzie powieści »Masakra« i »Nagrobek z lastryko« Krzysztofa Vargi. W: Rejter A., red.: „Język Artystyczny”. T.16: Nowy (?) kanon (?) Wokół Nagrody Literackiej Nike. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 135–153.

return to top