Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Dagmara Gałajda

22.10.2020 - 10:49, aktualizacja 17.05.2021 - 12:28
Redakcja: riopreto

Dagmara Gałajda, dr

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

dagmara.galajda@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1478-8172

https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Galajda

https://scholar.google.com/citations?user=YoZ_hdgAAAAJ&hl=pl

 

Zainteresowania badawcze:

Komunikacja w klasie językowej, kompetencja komunikacyjna, chęć komunikowania się (WTC) w języku pierwszym i obcym, lęk komunikacyjny, dynamika grupy w klasie językowej, zarządzanie klasą, gamifikacja, czynniki afektywne, różnice indywidualne w nauczaniu, psychologia pozytywna w nauczaniu języka, dobrostan ucznia/nauczyciela, świadomość językowa, nauczanie refleksyjne, badanie w działaniu, wielojęzyczność/dwujęzyczność

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Developing speaking skills in conversation classes / Dagmara Gałajda.// W: Challenges of foreign language instruction in the university context. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 49-69. – ISBN 978-83-226-3407-3
 2. Communicative behaviour of a language learner : exploring willingness to communicate / Dagmara Gałajda. – Cham : Springer International Publishing, 2017. – 188 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-59332-6
 3. Multiculturalism, multilingualism and the self : studies in linguistics and language learning / Danuta Gabryś-Barker, Dagmara Gałajda, Adam Wojtaszek, Paweł Zakrajewski (Eds.). – Cham : Springer, 2017. – 213 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-56891-1
 4. Positive psychology perspectives on foreign language learning and teaching / Danuta Gabryś-Barker, Dagmara Gałajda eds. – [Basel] : Springer, 2016. – 366 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-32953-6
 5. Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective : studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker / eds. Dagmara Gałajda, Paweł Zakrajewski, Mirosław Pawlak. – Heidelberg : Springer, 2016. – 272 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-31953-7
 6. Group cohesiveness / Dagmara Gałajda.// W: Topics in applied psycholinguistics. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 137-154. – ISBN 978-83-8012-428-8
 7. Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate in ESL/FL classroom / Dagmara Gałajda.// W: The affective dimension in second language acquisition. – Bristol : Multilingual Matters, 2013. – S. 35-47. – ISBN 978-1-8476-9968-8
 8. Teacher’s action zone in facilitating group dynamics / Dagmara Gałajda.// Ling. Arena. – Vol. 3 (2012), s. 89-101
 9. The concept of communicative competence in language learning / Dagmara Gałajda.// W: Readings in second language acquisition. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – S. 143-160
 10. The contribution of FL learning experiences to the development of multicultural identity / Dagmara Gałajda.// W: Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning. – Heidelberg : Springer, 2011. – S. 49-62. – ISBN 978-3-642-20200-1

Dagmara Gałajda, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

dagmara.galajda@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1478-8172

https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Galajda

https://scholar.google.com/citations?user=YoZ_hdgAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Communication in a FL classroom, Communicative competence, Willingness to communicate (WTC) in L1 and FL, Communication apprehension (CA) in L1 and FL, Self-concept, Group dynamics in a FL classroom, Teacher’s action zone in facilitating group dynamics, Classroom management, Gamification, Affective factors, Individual differences in FL learning/teaching, Positive psychology in FL learning/teaching, Teacher/student wellbeing, Language awareness, Reflective teaching, Action research, Multilingualism/bilingualism

 

Selected Publications:

 1. Developing speaking skills in conversation classes / Dagmara Gałajda.// W: Challenges of foreign language instruction in the university context. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 49-69. – ISBN 978-83-226-3407-3
 2. Communicative behaviour of a language learner : exploring willingness to communicate / Dagmara Gałajda. – Cham : Springer International Publishing, 2017. – 188 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-59332-6
 3. Multiculturalism, multilingualism and the self : studies in linguistics and language learning / Danuta Gabryś-Barker, Dagmara Gałajda, Adam Wojtaszek, Paweł Zakrajewski (Eds.). – Cham : Springer, 2017. – 213 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-56891-1
 4. Positive psychology perspectives on foreign language learning and teaching / Danuta Gabryś-Barker, Dagmara Gałajda eds. – [Basel] : Springer, 2016. – 366 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-32953-6
 5. Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective : studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker / eds. Dagmara Gałajda, Paweł Zakrajewski, Mirosław Pawlak. – Heidelberg : Springer, 2016. – 272 s. – (Second Language Learning and Teaching) – ISBN 978-3-319-31953-7
 6. Group cohesiveness / Dagmara Gałajda.// W: Topics in applied psycholinguistics. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 137-154. – ISBN 978-83-8012-428-8
 7. Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate in ESL/FL classroom / Dagmara Gałajda.// W: The affective dimension in second language acquisition. – Bristol : Multilingual Matters, 2013. – S. 35-47. – ISBN 978-1-8476-9968-8
 8. Teacher’s action zone in facilitating group dynamics / Dagmara Gałajda.// Ling. Arena. – Vol. 3 (2012), s. 89-101
 9. The concept of communicative competence in language learning / Dagmara Gałajda.// W: Readings in second language acquisition. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – S. 143-160
 10. The contribution of FL learning experiences to the development of multicultural identity / Dagmara Gałajda.// W: Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning. – Heidelberg : Springer, 2011. – S. 49-62. – ISBN 978-3-642-20200-1

Dagmara Galajda

return to top