Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Danuta Pluta-Wojciechowska

18.02.2020 - 09:42, aktualizacja 29.10.2020 - 15:30
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Kontakt: danuta.pluta-wojciechowska@us.edu.pl

profesor doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.

D. Pluta-Wojciechowska przez 17 lat była redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa); obecnie została zaproszona do prac Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
W trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od czerwca 2011 roku do czerwca 2014 roku pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.

Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. Wydała 6 monografii i ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich w Polsce i za granicą.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-Teoria-Praktyka.
Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006. Obecnie książka ma już 3 wydanie.
2. Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Wydawnictwo Ergo-Sum.
Bytom 2010.
3. Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2011. Rozprawa habilitacyjna.
4. Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2013. Obecnie książka ma 3 wydanie.
5. Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń.
Wydawnictwo Ergo-Sum Bytom 2017.
6. Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań.
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019.
7. Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia.
W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Red.
S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015, s. 727–779.
8. Kompleksowa metoda terapii logopedycznej w przypadku osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. W: Metody terapii logopedycznej. Red. U. Mirecka, A. Domagała. Wyd. UMCS. Lublin 2018, s. 456–486.
9. Wymowa polska „jakby ktoś gryzł szkło”, czyli o trudnościach artykulacji głosek języka polskiego u obcokrajowców. „Poradnik Językowy” 2015, nr 5, s. 83–94.
10. Defining abstractnotions by children in norm and pathologyat the youngerschoolage.
„Acta neuropsychologica” 2015, Vol. 13, No. 4, s. 377–393.

return to top