Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dominika Topa-Bryniarska

06.02.2020 - 11:19, aktualizacja 26.11.2020 - 10:33
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Dominika Topa-Bryniarska

dr Dominika Topa-Bryniarska

Kontakt: dominika.topa@us.edu.pl, dominika.topa@gmail.com

Dominika Topa-Bryniarska jest doktorem nauk humanistycznych, od 2019 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (wcześniej w latach 2011-2019 byłą zatrudniona w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki). Ukończyła także Akademię Dyplomacji oraz Podyplomowe Studia Dziennikarskie UŚ. Obszary jej zainteresowań badawczych są ściśle związane z językiem w użyciu, obejmując semantykę i pragmatykę dyskursu, teorię argumentacji, retorykę i perswazję oraz język mediów. Jest autorką monografii z zakresu semantycznych struktur artykułu wstępnego oraz licznych rozdziałów i artykułów naukowych poświęconych perswazyjnym strategiom dyskursywnym w recenzji filmowej. Wykonawca grantu NCBiR w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój (nr umowy POWR.03.01.00-00-W009/18-00). „Kurs na MOOC – Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim pod kierownictwem dr hab. M. Sułkowskiej, prof. UŚ (1.10.2019- 30.09.2021). Współautorka podręcznika akademickiego z zakresu francuskiej frazeologii. Uczestniczyła jako prelegentka w kilkunastu konferencjach międzynarodowych. Członkini Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa UŚ  (od 2020), kilku towarzystw naukowych, m.in. Societas Linguistica Europea, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Językoznawstwa PAN w Katowicach, Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich „Plejada” oraz Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Kierunku Filologia (od 2018). Brała udział w programie wyjazdów dydaktycznych STA Erasmus do Brna (Czechy) oraz w Śląskim Festiwalu Nauki (trzecia i czwarta edycja) i Frankofonii. Promotorka prac dyplomowych, egzaminatorka na Olimpiadzie Języka Francuskiego, koordynatorka praktycznej nauki języka francuskiego. Od stycznia 2017 prowadzi blog „Językownia” poświęcony nauce języków obcych (portal Przystanek Nauka UŚ).  W 2017 r. uzyskała wyróżnienie za istotny indywidualny wkład w dorobek naukowy Wydziału, nagrody za działalność naukowo-badawczą (2015 i 2020), nagrody zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne (2020) i organizacyjne (2012). Posiada Certificate of Proficiency in English (CPE) oraz Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) – Nivel superior (C2).

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4646-7899

Wybrane publikacje:

La réalisation du movere rhétorique dans le discours journalistique sur l’exemple des titres de la critique de cinéma. Études romanes de Brno, vol.41/ 2, Brno 2020, s.315-328. DOI: https://doi.org/10.5817/ERB2020-2-18

De l’argumentation à la politesse : l’étude des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma. Kwartalnik Neofilolologiczny, z.1,Warszawa 2019, s. 87-99. DOI: 10.24425/kn.2019.126506

L’emploi de l’archimétaphore en tant qu’outil évaluatif de persuasion dans le genre du commentaire journalistique. Cognitive Studies/ Études cognitives, vol. 19, Warszawa 2019, s.1-9. DOI : https://doi.org/10.11649/cs.1896

La critique de cinéma comme outil rhétorique de persuasion. Roczniki Humanistyczne, T. 67, z. 5, Lublin 2019, s. 109-120.  DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2019.67.5-6

La métaphorisation dans l’éditorial socio-politique en tant que moyen de valorisation dans l’argumentation persuasive. W: Les valeurs en langue et en discours, Katowice 2019, s. 229-258.

Stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma comme activité rhétorique. Studia Romanica Posnaniensia, vol.44/3 Poznań 2017, s.183-196. DOI: https://doi.org/10.14746/strop.2017.443.012

Argumentation émotive dans les stratégies persuasives: le cas de la critique de cinéma. W: Les émotions et les valeurs dans la communication II. Entrer dans l’univers du discours. Séries: Études de linguistique, littérature et art, Peter Lang, Frankfurt Am Mein, 2016, s. 125-135.

Ontological structures in an editorial as a mechanism for the creation of meaning in persuasive press texts. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 42/55, 2015, s. 49-65, DOI: 10.1515/slgr-2015-0030

O niektórych strategiach kształtowania opinii i percepcji w recenzji filmowej. Studia Humanistyczne AGH, 14/1, Kraków 2015, z. 1, p. 171-186, DOI: 10.7494/human.2015.14.1.171-186

L’univers discursif dans l’éditorial : l’étude des structures ontologiques et axiologiques. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2014.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

return to top