Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dominika Dykta

06.02.2020 - 10:36, aktualizacja 26.11.2020 - 10:36
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Dominika Dykta

Kontakt: dominika.dykta@us.edu.pl

Doktor językoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Językoznawstwo, oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Filologia włoska, również na UŚ.

Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Od 2012 roku prowadzi zajęcia ze studentami.

Autorka interdyscyplinarnej pracy doktorskiej dotyczącej alternacji i zmiany kodu między językiem włoskim a dialektem talamońskim oraz artykułów dotyczących dwujęzyczności i dialektów włoskich. Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z dziedziny dialektologii włoskiej. Główne zainteresowania naukowe to dialektologia włoska i socjolingwistyka. Organizatorka Italofonii 2019. Koordynator Erasmus + dla języka włoskiego na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczy w prelekcjach dla licealistów w ramach współpracy Uniwersytetu z otoczeniem.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3685-1782

Wybrane publikacje:

Monografia Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese (w druku) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice.

Artykuł w języku polskim „Dwujęzyczność polsko – włoska. Zjawisko submersji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s.67 – 84.

Artykuł w języku włoskim „Bilinguismo polacco – italiano. Fenomeno di sommersione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe (red). 2014, Gliwice, s. 253 – 270.

Artykuł w języku polskim „Dialekt gminy Talamona w północnych Włoszech w dobie globalizacji” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.107 – 126.

Artykuł w języku włoskim „Il dialetto talamonese del Nord d’Italia nell’era della globalizzazione” W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. K. Kuros – Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (red). 2017, Gliwice, s.201 – 219.

Artykuł w języku włoskim „Il silenzio in quanto quinto elemento” W: I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca Katarzyna Kwapisz – Osadnik (red). 2017 Florencja, Katowice, Franco Cesati Editore, Uniwersytet Śląski s. 377 – 390.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top