Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Ewa Bodanowska-Jakubowska

22.01.2020 - 13:49, aktualizacja 20.12.2020 - 19:03
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Ewa Bodanowska-Jakubowska, dr hab.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska_CV

Ewa Bogdanowska-Jakubowska uzyskała stopień doktora oraz stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Jej zainteresowania badawcze obejmują pragmatykę językową, teorię (nie)uprzejmości i twarzy, studia nad komunikacją międzykulturową, oraz Krytyczną Analizę Dyskursu.

Doświadczenie zawodowe:
· 2012 – 2019 – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
· 2008 – nadal – Kierownik Studiów Niestacjonarnych na kierunku Filologia Angielska, Uniwersytet Śląski,
· 1991 – nadal – Instytut Języka Angielskiego (obecnie Instytut Językoznawstwa), Uniwersytet Śląski,
· 1987 – 1991 – Redakcja Literacka, Rozgłośnia Polskiego Radia Katowice, Katowice, Redaktor.

Stypendia i wyróżnienia:
· 2015 – Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany, Kościuszko Foundation Fellowship,
· 2012 – Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą,
· 2007 – Department of Linguistics, University of California, Berkeley, Kościuszko Foundation Fellowship.

Przynależność do organizacji:
· The Polish Association for the Study of English (od 1998)
· The European Second Language Association (od 2001)
· The International Society of Applied Psycholinguistics (od 2004)
· Komisja Językoznawcza PAN o/Katowice (od 2007)
· Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od 2009)
· Polskie Towarzystwo Pragmatyki Językowej (od 2009)
· International Pragmatics Association (od 2012)

Wykładane przedmioty:
· Seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie
· Written translation, Interpreting
· Academic writing, Stylistics
· Language of the mass media
· Introduction to general linguistics
· Descriptive linguistics: Discourse Analysis, Semantics and Pragmatics
· Descriptive, Contrastive, Practical grammar
· Typology of communicative acts
· Cultural aspects of communication
· Nauka języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim

KSIĄŻKI:
Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective. 2010. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Jakubowska, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

ARTYKUŁY:
Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive construction of high achievers’ identities in American culture. Lodz Papers in Pragmatics, 2018, 14(2), pp. 249-271. Doi:10.1515/lpp-2018-0013

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Politeness and friendliness in public spaces and transport. In: P. Biały and B. Cetnarowska (eds.), Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology, 2018. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Communicating emotions related to racial identity issues: A case study. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson and S. Croucher (eds.), Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, 2017. New York, NY: Rowman & Littlefield.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Differences in self-presentational patterns – a community-of-practice perspective. In: B. Cetnarowska, M. Kuczok and M. Zabawa (eds.), Various Dimensions of Contrastive Studies, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Face and the ethics of social networks. In: K. Zilles and J. Cuenca (eds.), Breaking the Media Value Chain: Crisis, Democracy, Convergence, 2016. New York: Peter Lang.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Multiple contexts of face. In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.), New Ways to Face and Social Interaction, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Getting rid of the modesty stigma. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Part 3, 2011. Berlin/Heidelberg: Springer.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Cultural variability in face interpretation and management. In: F. Bargiela-Chappini and D. Z. Kádár (eds.), Politeness across Cultures, 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd.

Oblicza męskości / Faces of masculinity. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017.
ISBN 978‑83‑8012‑980‑1
(print edition)
ISBN 978‑83‑8012‑981‑8
(digital edition) ss. 154

Pojęcie męskości od dawna fascynowało zarówno laików, jak i uczonych. Jego wielowymiarowość zawsze skłaniała do dociekań nad jego naturą. Wpływ, jaki męskość – podobnie jak kobiecość – ma na nasze życie, psychikę, relacje z innymi ludźmi, zachowania społeczne i język, sprawia, że stanowi ona przedmiot zainteresowań badawczych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Książka ta stanowi ilustrację przedstawionej tezy. Jest to zbiór artykułów, które łączy wspólny temat – męskość, definiowana w różny sposób i postrzegana z różnych perspektyw (np. socjologicznej, psychologicznej i językoznawczej).Teksty te można potraktować jako istotny przyczynek do analizy męskości we współczesnym społeczeństwie, sposobów jej przedstawienia w języku i kulturze oraz obrazu utrwalonego w dyskursach różnego rodzaju.

return to top