Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grair Magakian

06.02.2020 - 10:55, aktualizacja 26.11.2020 - 10:39
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Grair Magakian

Kontakt: grair.magakian@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych urodził się w Erewaniu (Armenia), gdzie ukończył pięcioletnie studia magisterskie na specjalności język francuski i angielski w Państwowym Instytucie Pedagogicznym Języków Obcych, otrzymując tytuł magistra romanistyki, anglistyki i pedagogiki (nostryfikowany w Polsce jako równorzędny dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytułem zawodowym magistra edukacji nadawanym przez szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej). W 2011 r. w Instytucie Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obronił pracę doktorską. Od 2016 r. pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa). Interesuje się m.in. kognitywistycznymi aspektami polsko-ormiańskich stosunków językowych z uwzględnianiem wpływów łacińskiego, kipczackiego, ukraińskiego, francuskiego, zagadnieniami z szeroko pojętej komunikacji, zarządzania, PR, rozwoju regionalnego itd. Ważnym osiągnięciem badawczym jest analiza m.in. wzajemnej językowej percepcji Polaków i Francuzów. Jest autorem i realizatorem 8 projektów badawczych sfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8477-0085

Wybrane publikacje:

­­Armenians in Poland and Oriental trade (selected issues), in: International Academic Conference Proceedings, vol. 2019, Vienna 2019, p. 30-47

Komunikacja interkulturowa i asymilacja Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia), w: W dialogu języków i kultur, t. VI, wyd. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 233 – 246.

­Homo-predator jako „podwalina” Genocydu? (… krótkometrażowe uzasadnienie zoomorfizmu zagłady!) w: The Peculiarity of Man, nr 1 (25), wyd. naukowe Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 125-138 (finansowane przez UJK w Kielcach).

The External Dimension of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice, in: Facing the challenges in the European Union Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), ed. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, p. 95-106

Dyplomacja publiczna w służbie Polakom we Francji, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2014 r. (środki na badania z grantu MZS RP).

Argumentacja w świetle kontekstu pozajęzykowego (na przykładzie turecko-ormiańskiego rosyjskojęzycznego dyskursu, w: Studia Rusycystyczne, tom 21, wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 31-38

Kilka (prób) przemyśleń o „semantic primes” (opartych na percepcji rzeczywistości pozajęzykowej i pozagramatycznej, w The Peculiarity of Man, nr 18, wyd. Adam Marszałek, wyd. Naukowe GRADO, Toruń – Kielce 2013 r.

Granice informacji jako faktu/fałszu historycznego w rosyjskojęzycznym dyskursie medialnym o ormiańsko-tureckim konflikcie, w: The Peculiarity of Man, nr 16, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012r.

Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r. (środki na badania z grantu UE w ramach PO PT 2007-2013).

Społeczna interakcja pojmowania Konfliktu w stosunkach ormiańsko-tureckich (na podstawie rosyjskojęzycznych mediów XXI wieku), w: Język, Literatura i Kultura Rosji w XXI wieku (teoria i praktyka), pod red. nauk. prof. K. Lucińskiego, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011 r., s. 135-140.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top