Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grażyna Kiliańska-Przybyło

22.01.2020 - 15:00, aktualizacja 21.06.2021 - 12:49
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło

Grażyna Kiliańska-Przybyło (dr hab.) – pracuje w Instytucie Językoznawstwa (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu) i specjalizuje się w językoznawstwie stosowanym, edukacji językowej i kształceniu nauczycieli języka obcego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów dotyczących świadomości językowej i międzykulturowej, roli czynników kulturowych, osobowościowych i afektywnych w procesie przyswajania języka obcego oraz nauczania refleksyjnego. Autorka ponad 40 artykułów i publikacji z zakresu uczenia się i nauczania języka angielskiego oraz rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych. W swojej książce zatytułowanej „The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study” opisuje istotę spotkań międzykulturowych. Współredagowała tom poświęcony kulturze materialnej i wielojęzyczności.

 

Publikacje:

 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna. 2017. The Anatomy of Intercultural Encounters. A sociolinguistic cross-cultural study. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna (współautor Beata Górkiewicz). No toy, no joy? – some reflections on the potential of toy-free week to promote children’s creativity and active learning. Journal of Early Childhood Education Research JECER 6(1), 2017, p. 136-147.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna. “Stories from Abroad” – Students’ Narratives about Intercultural Encounters; TESOL Journal tom 6 2012, str. 123- 133.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna. Are creative EFL teachers born or can they be grown? – some reflections and implications for teacher training. International Online Journal of Educational Sciences tom 4 nr 1, kwiecień 2012.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna (współautor: Monika Grotek). Społeczne aspekty uczenia się języków obcych w późnej dorosłości- doświadczenia uczestników lektoratów w UTW. w: Krystoň, M.; Šerák, M. i Tomczyk, Ł. (red.). 2014. Nové Trendy Ve Vzdĕlávání Seniorů. Nowe Trendy w Edukacji Seniorów. Banská Bystrica – Praha – Kraków: Associace Institucí Vzdĕlávání Dospĕlych Čr / Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, str. 197- 214.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna (współautorzy: Cem Can i Hasan Bedir). Is teaching culture- bound? A Cross- Cultural Study on the Beliefs of ELT Teachers. w: Arabski, J. i Wojtaszek, A. (red). 2011. Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin: Springer-Verlag, str. 107- 120.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna. Case study methodology. w: Gabryś- Barker, D. (red.). 2011. Action Research in Teacher Development: an Overview of Research Methodology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 159- 184.
 • Kiliańska-Przybyło, G. 2010. Teaching ≠ Learning? A longitudinal study into the EFL teacher trainees’ cognitions. The New Educational Review 20/ 2010; Katowice: Wydawnictwo UŚ; str. 193- 205.
 • Kiliańska-Przybyło, Grażyna 2009. Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku. Neofilolog 33; Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; str. 65- 76.
 • The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study. Anatomia spotkań interkulturowych. Sociolingwistyczne studium porównawcze. Grażyna Kiliańska-Przybyło.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2017. ISBN: 978-83-226-3016-7, ss. 246.
  Monografia zatytułowana The Anatomy of Intercultural Encounters. A sociolinguistic cross-cultural study. (pol. Anatomia spotkań interkulturowych. Socjoligwistyczne studium porównawcze.) koncentruje się wokół dialogu międzykulturowego oraz roli narracji i refleksji w wykorzystaniu doświadczenia międzykulturowego do rozwinięcia własnych umiejętności interpersonalnych, językowych, kompetencji komunikacyjnej i kompetencji interkulturowej. Badanie, opisane w części empirycznej monografii, zostało przeprowadzone wśród studentów polskich i tureckich. Narzędzia wykorzystane do zebrania danych obejmują: narracje osobiste, kwestionariusze i skale badające poziom kompetencji międzykulturowej. Narracje stanowią zapis osobistych doświadczeń uczestników badania i przedstawiają językowe, kulturowe i edukacyjne aspekty spotkań z przedstawicielami innych kultur. Ich lektura skłania do refleksji na temat cech charakterystycznych i wartości dialogu międzykulturowego.
 • The Material Culture of Multilingualism. Kultura materialna a wielojęzyczność. Red. Larissa Aronin, Michael Hornsby, Grażyna Kiliańska-Przybyło. Springer. Berlin / Heidelberg. 2018. ISBN: 978-3-319-91103-8, ss. 211.
  Tom stanowi próbę stworzenia wyjątkowej płaszczyzny pomiędzy materialnymi i językowymi aspektami komunikacji, edukacji i użycia języka. Artykuły znajdujące się w tomie mają charakter interdyscyplinarny i reprezentują tak różnorodne dziedziny jak lingwistyka stosowana, etnologia, socjologia, historia i filozofia. Tematyka tomu, czyli analiza przedmiotów reprezentujących kulturę materialną, w nowy i nieoczekiwany sposób pozwala nam lepiej zrozumieć zjawisko wielojęzyczności.

Grażyna Kiliańska-Przybyło, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

grazyna.kilianska-przybylo@us.edu.pl

ORCID: Grażyna Kiliańska-Przybyło orcid.org/0000-0002-0185-5911

https://www.researchgate.net/profile/Grazyna-Kilianska-Przybylo

https://scholar.google.pl/Grażyna Kiliańska-Przybyło

Research interests:

Grażyna Kiliańska-Przybyło (Associate Professor) works in the Institute of Linguistics (Faculty of Humanities, University of Silesia, Sosnowiec). She specializes in applied linguistics, language education and foreign language teacher training. Her academic interests include language awareness, intercultural awareness and reflection in teaching/learning.  She conducts research on the role of cultural, personal and affective factors in the process of foreign language learning, and reflective teaching. The author of over 40 research papers and articles on foreign language learning and foreign language teacher professional development. Her recent book entitled “The Anatomy of Intercultural Encounters. A Sociolinguistic Cross-Cultural Study” (2017, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) examines the nature of intercultural encounters. She co-edited a volume on the material culture and multilingualism.

Selected publications:

 1. Kiliańska-Przybyło, Grażyna. 2017. The Anatomy of Intercultural Encounters. A sociolinguistic cross-cultural study. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Kiliańska-Przybyło, Grażyna (co-author: Beata Górkiewicz). No toy, no joy? – some reflections on the potential of toy-free week to promote children’s creativity and active learning. Journal of Early Childhood Education Research JECER 6(1), 2017, pp. 136-147.
 3. Larissa Aronin, Michael Hornsby, Grażyna Kiliańska-Przybyło (eds.). 2018. The Material Culture of Multilingualism. Kultura materialna a wielojęzyczność. Springer. Berlin / Heidelberg. 2018. ISBN: 978-3-319-91103-8, pp. 211.
 4. Kiliańska-Przybyło, Grażyna. “Stories from Abroad” – Students’ Narratives about Intercultural Encounters; TESOL Journal tom 6 2012, pp. 123- 133.
 5. Kiliańska-Przybyło, Grażyna. Are creative EFL teachers born or can they be grown? – some reflections and implications for teacher training. International Online Journal of Educational Sciences tom 4 no. 1, kwiecień 2012.
 6. Kiliańska-Przybyło, Grażyna (co-author: Monika Grotek). Społeczne aspekty uczenia się języków obcych w późnej dorosłości- doświadczenia uczestników lektoratów w UTW [Social aspects of foreign language learning in late adulthood — the experiences of the UTW course participants]. In: Krystoň, M.; Šerák, M. i Tomczyk, Ł. (eds.). 2014. Nové Trendy Ve Vzdĕlávání Seniorů. Nowe Trendy w Edukacji Seniorów. Banská Bystrica – Praha – Kraków: Associace Institucí Vzdĕlávání Dospĕlych Čr / Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, pp. 197- 214.
 7. Kiliańska-Przybyło, Grażyna (co-authors: Cem Can i Hasan Bedir). Is teaching culture- bound? A Cross- Cultural Study on the Beliefs of ELT Teachers. w: Arabski, J. i Wojtaszek, A. (eds.). 2011. Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin: Springer-Verlag, pp. 107- 120.
 8. Kiliańska-Przybyło, Grażyna. Case study methodology. w: Gabryś- Barker, D. (ed.). 2011. Action Research in Teacher Development: an Overview of Research Methodology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 159- 184.
 9. Kiliańska-Przybyło, G. 2010. Teaching ≠ Learning? A longitudinal study into the EFL teacher trainees’ cognitions. The New Educational Review 20/ 2010; Katowice: Wydawnictwo UŚ; pp. 193- 205.
 10. Kiliańska-Przybyło, Grażyna 2009. Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku [Developing foreign language teachers’ reflexivity on the basis of the critical event analysis technique]. Neofilolog 33; Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego; pp. 65- 76.

return to top