Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ

22.01.2020 - 14:58, aktualizacja 20.11.2023 - 15:25
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ

ireneusz.kida@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze: Moje obecne zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na pochodzeniu, rozwoju, zmianie, dywersyfikacji i podziale języka ogólnie, aczkolwiek ze szczególnym uwzględnieniem składni. Analizie podlegają głównie języki indoeuropejskie w zestawieniu z przedstawicielami pozostałych rodzin językowych (takich jak: chamito-semicka, austronezyjska, chińsko-tybetańska, keczuańska, tajska). Poza badaniami nad historią języka, typologią języków świata oraz studiami kontrastywnymi, zajmuję się również szeroko rozumianą tożsamością, z głównym akcentem na język, kulturę oraz religię.

Publikacje:

Monografie:

 • Kida Ireneusz. A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014.
 • Kida Ireneusz. Word order tendencies in Mediaeval English against the Indo-European background. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011.
 • Kida Ireneusz. From SOV to SVO in the history of English as an Indo-European language. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2010.

Słowniki:

 • Kida Ireneusz i Kowalczuk Hugo (red./eds.). Hiszpańsko-polski słownik języka biznesu. Bielsko-Biała: Promix 2011.

Artykuły:

Edycja:

 • Kida Ireneusz (red./ed). Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 • Kida Ireneusz i Solska Agnieszka (red./ed). Oriental encounters : language, society, culture. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
 • Kida Ireneusz i Zając Marta (red./ed). Studia hebraica: księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Ireneusz Kida, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

ireneusz.kida@us.edu.pl

Research interests:

My current research interests focus primarily on the origin, development, change and diversification of language in general, although with a particular emphasis on syntax. Mainly Indo-European languages are analyzed in comparison with representatives of other language families (such as: Chamito-Semitic, Austronesian, Sino-Tibetan, Kechuan, Thai). In addition to research concentrating on the history of language, typology of world languages and contrastive studies, I am also interested in broadly understood identity – basically such elements of it as language, culture and religion.

Publications:

Monographs:

 • Kida Ireneusz. A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014.
 • Kida Ireneusz. Word order tendencies in Mediaeval English against the Indo-European background. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011.
 • Kida Ireneusz. From SOV to SVO in the history of English as an Indo-European language. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2010.

Dictionaries:

 • Kida Ireneusz i Kowalczuk Hugo (eds.). Hiszpańsko-polski słownik języka biznesu. Bielsko-Biała: Promix 2011.

Articles:

Edition:

 • Kida Ireneusz (ed). Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 • Kida Ireneusz i Solska Agnieszka (ed). Oriental encounters : language, society, culture. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
 • Kida Ireneusz i Zając Marta (ed). Studia hebraica: księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 

Ireneusz Kida

return to top