Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Iwona Wowro

04.02.2020 - 11:52, aktualizacja 29.06.2021 - 14:33
Redakcja: am

dr hab. Iwona Wowro, prof. UŚ

Kontakt: iwona.wowro@us.edu.pl    wowo@post.pl

Dr hab., zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Humanistyczny, kierunek: filologia germańska.

Zainteresowania i zakresy badawcze:
– wybrane aspekty językoznawstwa konfrontatywnego,
– słowotwórstwo czasownika w języku niemieckim,
– treści humorystyczne w języku, tekście, w dydaktyce,
– dyskurs humorystyczny (ironiczny),
– elementy stereotypizacji, możliwości badania stereotypów, stereotyp w dydaktyce,
– wybrane aspekty z zakresu psycholingwistyki i metodyki nauczania języków obcych,
– wybrane aspekty z zakresu teorii i praktyki przekładu, teorie translacji.

Praca magisterska:
Die deutschen auf-Verben in der Bezeichnungsfunktion der Endphase und ihre polnischen Äquivalente..
Rozprawa doktorska:
Die deutschen weg-Verben und ihre polnischen Äquivalente. Versuch einer konfrontativen Analyse.
Rozprawa habilitacyjna:
Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry. Wrocław 2014, wydawnictwo ATUT, ss. 336.

Studia podyplomowe 2014/2015: Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych. Studia finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.gov/0000-0002-5377-9674

Wybrane publikacje:

(2019): Kindersprachkenntnisse mit narrativer Methode entwickeln und effektiv fördern. Auswertung einer Untersuchung. W: Wowro, Iwona, Jakosz, Mariusz, Gładysz, Jolanta: Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – zwischen Theorie und Praxis. Göttingen, 143-167. Vandenhoeck & Ruprecht unipress
(2019): Wowro, Iwona / Jakosz, Mariusz / Gładysz, Jolanta (Hrsg.): „Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – Zwischen Theorie und Praxis”. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, S. 364, ISBN: 978-3-8471-1010-1.
(2019): Konzeptualisierung der Ironie in Aphorismen und humoristischen Kurztexten. W: Linguistische Treffen in Wrocław 16 (II), 211- 225.
(2018): „Misa pełna ironii…”. O rozmaitości znaczników ironicznych w wybranych satyrach Heinricha Bölla. W: Studia Niemcoznawcze LXII, 427-446.
(2018): Mit Kurzformen spielerisch umgehen. Die Beschaffenheit und humorvolles Potential der Backronyme. W: Orbis Linguarum 52, 295-314.
(2018): Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Kozieł Renata (Hrsg.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Peter Lang Verlag, Berlin, S. 276, ISBN: 3631745419, 9783631745410
(2018): „Satire ist Humor, der die Geduld verloren hat“. Humor und Ironie in Heinrich Bölls „Nicht nur zur Weihnachtszeit“. W: Dampc-Jarosz, Renata, Zimniak, Paweł (eds.): Politischen Konjunkturen zum Trotz. Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen. Studien zum 100. Geburtstag des Schriftstellers. [=] In: Reulecke, Jürgen, Neumann, Birgit: Formen der Erinnerung. Bd. 67. Göttingen, 269-290.
(2017): Metaphernkonzepte und Wertorientierungen im Kalt- und Warmduscherbereich. W: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LIX, 607-626.
(2016) Als Dicke noch zum Cäsar sollten… Öffentliche Resonanz und sprachliche Exemplifizierung der Andersartigkeit am Beispiel der Dicken. W: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LVIII, 425-445.
(2014): Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry. Wrocław: Atut (ISBN 978-83-7977-017-5, ss. 336).
(2013): Zur schwarzen Seite von Humor. Ausgewählte Themenbereiche und deren Erscheinungsformen. W: Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde LI, tom 51.Warszawa, 137-157.
(2012): „U Lema gra Gala i Ala, Gargamelu” – Nazwy własne w palindromach. W: Język Polski XCII 4. Kraków, 289-300.
(2011): Bewusst unterschätzt oder versehentlich aus dem Blickfeld geraten? Zur Rolle der Herübersetzung im Fremdsprachenunterricht und in der Sprachsensibilisierung. W: Studia Germanica Gedanensia 25. Gdańsk, 243-267.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Dodatkowe informacje

Iwona Wowro, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

Program: German Studies

iwona.wowro@us.edu.plwowo@post.pl

https://orcid.org/0000-0002-5377-9674

https://scholar.google.pl/citations?user=rp6A9OAAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Iwona-Wowro

Research interests:

  • selected aspects of contrastive linguistics — humor in language, text and didactics,
  • humorous (ironic) discourse,
  • stereotypization, stereotype research, stereotype in didactics,
  • selected aspects of psycholinguistics and foreign language teaching methodology,
  • selected aspects of translation theory and practice, translation theories.

MA thesis:

Die deutschen auf-Verben in der Bezeichnungsfunktion der Endphase und ihre polnischen Äquivalente.

Doctoral dissertation:

Die deutschen weg-Verben und ihre polnischen Äquivalente. Versuch einer konfrontativen Analyse.

Habilitation monograph:

Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry [The specificity of unassimilated neologisms in German. Elements of irony, aggression and play]. Wrocław 2014, wydawnictwo ATUT, 336 pages.

Postgraduate studies for academic teachers 2014/2015: Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, financed by the EU — the European Social Fund.

Selected publications:

(2019): Kindersprachkenntnisse mit narrativer Methode entwickeln und effektiv fördern. Auswertung einer Untersuchung. In: Wowro, Iwona, Jakosz, Mariusz, Gładysz, Jolanta: Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – zwischen Theorie und Praxis. Göttingen, 143-167. Vandenhoeck & Ruprecht unipress

(2019): Wowro, Iwona / Jakosz, Mariusz / Gładysz, Jolanta (Hrsg.): „Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – Zwischen Theorie und Praxis”. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress, 364 pages, ISBN: 978-3-8471-1010-1.

(2019): Konzeptualisierung der Ironie in Aphorismen und humoristischen Kurztexten. In: Linguistische Treffen in Wrocław 16 (II), 211- 225.

(2018): „Misa pełna ironii…”. O rozmaitości znaczników ironicznych w wybranych satyrach Heinricha Bölla [“A bowl full of irony…” On the diversity of irony markers in selected Heinrich Böll’s satires]. In: Studia Niemcoznawcze LXII, 427-446.

(2018): Mit Kurzformen spielerisch umgehen. Die Beschaffenheit und humorvolles Potential der Backronyme. In: Orbis Linguarum 52, 295-314.

(2018): Wowro Iwona, Jakosz Mariusz, Kozieł Renata (Hrsg.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Peter Lang Verlag, Berlin, 276 pages, ISBN: 3631745419, 9783631745410

(2018): „Satire ist Humor, der die Geduld verloren hat“. Humor und Ironie in Heinrich Bölls „Nicht nur zur Weihnachtszeit“. In: Dampc-Jarosz, Renata, Zimniak, Paweł (eds.): Politischen Konjunkturen zum Trotz. Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen. Studien zum 100. Geburtstag des Schriftstellers. In: Reulecke, Jürgen, Neumann, Birgit: Formen der Erinnerung. Bd. 67. Göttingen, 269-290.

(2017): Metaphernkonzepte und Wertorientierungen im Kalt- und Warmduscherbereich. In: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LIX, 607-626.

(2016) Als Dicke noch zum Cäsar sollten… Öffentliche Resonanz und sprachliche Exemplifizierung der Andersartigkeit am Beispiel der Dicken. In: Studia Niemcoznawcze, Warszawa, tom LVIII, 425-445.

(2014): Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry [The specificity of unassimilated neologisms in German. Elements of irony, aggression and play]. Wrocław: Atut (ISBN 978-83-7977-017-5, 336 pages).

(2013): Zur schwarzen Seite von Humor. Ausgewählte Themenbereiche und deren Erscheinungsformen. In: Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde LI, Vol. 51.Warszawa, 137-157.

(2012): „U Lema gra Gala i Ala, Gargamelu” – Nazwy własne w palindromach [“ U Lema gra Gala i Ala, Gargamelu” — proper names in palindromes]. In: Język Polski XCII 4. Kraków, 289-300.

(2011): Bewusst unterschätzt oder versehentlich aus dem Blickfeld geraten? Zur Rolle der Herübersetzung im Fremdsprachenunterricht und in der Sprachsensibilisierung. In: Studia Germanica Gedanensia 25. Gdańsk, 243-267.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Extended biogram — link to pdf

Fellowships and grants:

– 3–07.1991r. – one-semester course in Pädagogische Hochschule in Erfurt.

– 1.10. 1992–30.08.1993 – course in Bergische Universität in Wuppertal.

– 3.07.–10.09. 2000 — research grant in Trier, Universität Trier.

– 20.08–30.08.2003 – research grant in Halle, the Institute of German Studies, Martin-Luther-Universität.

– 20.08–30.08.2005 – research grant in Halle, the Institute of German Studies, Martin-Luther-Universität.

– participation in the research project financed by the Ministry of Science and Higher Education “Akademickie Centrum Kreatywności”. Project: Nauczanie języków obcych metodą narracyjną w przedszkolu i na 1. etapie edukacyjnym. Duration: 1.12.2014—16.11.2015.

return to top