Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Izabela Łuc

18.02.2020 - 09:24, aktualizacja 31.10.2020 - 22:28
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Izabela Łuc, prof. UŚ

Kontakt: izabela.luc@us.edu.pl

Autorka ponad stu artykułów naukowych; część z nich opublikowano w czasopismach naukowych („Białostockie Archiwum Językowe”, „Lingiusitic Apllied. International and Applied Linguistics”, „Onomastica”, „Prace Językoznawcze”, „Roczniki Humanistyczne”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, „Słowo. Studia Językoznawcze”, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, „Studia Slavica”, „Studia z Teorii Wychownia”).

Zainteresowania badawcze:  pragmatyka językowa, onomastyka, nowe zjawiska w języku i kulturze języka, twórczość literacka dzieci i młodzieży.

Profil Pracownika w portalu ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0899-5802

Wybrane publikacje:

Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz, Katowice 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Współczesne gry komunikacyjno językowe, Katowice 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice 2011 (monografia współautorska z M. Bortliczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, Katowice 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pogranicze w odetnicznych nazwiskach mieszkańców południowego Śląska XIX, „Polonica” XXVIII, 2017, s. 115 – 136.

Reklamowe wartościowanie na  przykładzie redefinicji leksemu „piękno”, „Roczniki Humanistyczne” LXVI, z.6,  2018, s. 75-91.

Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania. „Prace Językoznawcze” XX/3,  2018, s. 105-123.

Leksyka religijna jako wartościujący komponent chrematonimii marketingowej, „Roczniki Humanistyczne” LXVIII, z.6,  2020, s. 123-140.

Chrematonimy użytkowe o podłożu gwarowym
jako komercyjny sposób pozyskiwania regionalnego odbiorcy
, „Prace Językoznawcze” XXII/3, 2020, s. 147-164.

return to top