Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Jaśmina Śmiech

07.02.2020 - 12:50, aktualizacja 07.02.2020 - 12:50
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Jaśmina Śmiech – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii rosyjskiej, w roku 2018 obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Wartościowanie w filmach animowanych dla dzieci (na materiale polskim i rosyjskim).

Ważniejsze publikacje:
1. Morał w filmie animowanym dla dzieci jako źródło wiedzy o wartościach. W: Bańczyk E., Moćko N. (red.), Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka. Katowice 2018, s. 89–109.
2. Русские мультипликационные фильмы на уроках РКИ. W: Любоха-Круглик И., Малыса О., Вильк Г., Зых А. (red.), Русистика и современность: старые вопросы, новые ответы. Katowice 2017, s. 557–569.
3. Dwuadresowość filmu animowanego dla dzieci. W: Charciarek A., Zych A. (red.), Dyskurs w aspekcie porównawczym. Katowice 2016, s. 213–229.
4. Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym. W: Charciarek A., Fontański H., Lubocha-Kruglik J. (red.), Jednostki języka w systemie i w mowie. Katowice 2015, s. 116–124.
5. Przepraszam, proszę, dziękuję – o polskiej i rosyjskiej etykiecie językowej. W: Cudak R. (red.) „Postscriptum Polonistyczne” nr 2/2012, s. 303–325.
6. Волшебное слово «спасибо» в польско-русском общении. В: Никиенко И. (ред.), Преподавание русского и польского языков с использованием технологии диалога культур. Томск 2011, с.130–135.
7. Przekłady poezji Mirona Białoszewskiego na język rosyjski. W: Cudak R. (red.), Literatura Polska w Świecie. T. 3. Obecności. Katowice 2010, s. 293–300.

return to top