Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Joanna Wilk-Racięska

06.02.2020 - 11:22, aktualizacja 06.07.2020 - 12:36
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Stanowisko: profesor
Specjalności: językoznawstwo romańskie, w szczególności iberyjskie, traduktologia

Udział we władzach towarzystw naukowych:
Przewodnicząca The International Society for Luso–Hispanic Humor Studies (USA)
Przewodnicząca Kapituły Nagrody ISLHHS Za Wybitną Iberystyczną Rozprawę Doktorską na temat Humoru (USA)
Korespondent OPH (Fundacja Książąt Sorii dla Hiszpańskiej Nauki i Kultury – Hiszpania)
Członek Kapituły Nagrody PSH Za Wybitną Monografię Hispanistyczną
Członek Kapituły Nagrody PSH Za Wybitną Hispanistyczną Rozprawę Doktorską
Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych; Członek Komitetów Naukowych i / lub Redakcyjnych czasopism naukowych w Polsce, Hiszpanii, Francji i USA
Przewodnicząca i/lub członek międzynarodowych komitetów organizacyjnych i / lub naukowych w Polsce, Hiszpanii, Brazylii, Meksyku, etc.
Profesor wizytujący w uczelniach Hiszpanii, Francji, Włoszech, Meksyku oraz czynny uczestnik w blisko 40 sympozjach międzynarodowych w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Francji, Izraelu, USA, Kanadzie, Meksyku, Chile, Argentynie, Brazylii

Kształcenie kadry naukowej
Promotor 9 prac zakończonych uzyskaniem stopnia doktora ( wszczętych 4);
Recenzent w ponad 20 przewodach doktorskich, postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego / tytułu profesora w Polsce Hiszpanii i Portugalii
Autorka 4 monografii, ponad 50 artykułów, rozdziałów i referatów naukowych oraz kilku recenzji monografii
Redaktor lub współredaktor 9 monografii zbiorowych

Organizacja konferencji:
Pomysłodawczyni cyklicznych międzynarodowych sympozjów hispanistycznych “ENCUENTROS” oraz organizatorka, wraz z zespołem Zakładu Hispanistyki (potem ZBIiL) i przy współpracy PSH, I (2006r, UŚ – Katowice) i V (2014r., UŚ – Ustroń: http://encuentros2014.us.edu.pl/).
Od 2006 roku “ENCUENTROS” organizowane są co dwa lata przez kolejne polskie uczelnie we współpracy z PSH.


Wybrane publikacje:

Monografie:
1. Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. (recenzja: ALFAL (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina), autor: Roxana Risco)
2. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat opisu języka hiszpańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009. (recenzja: Lengua-Cultura-Cognición, Estudios Hispánicos XIX (Wrocław, 2011), recenzja: Maciej A. Stępień)
3. El tiempo interior: Aproximación al aspecto en español, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2004. (recenzje: a) Anuario de Lingüística Hispánica XIX/XX, Univ. de Valladolid, Valladolid,2006; 261-265; recenzja: V Angélova; b) Revista Española de Lingüística (RSEL) Vol. 37 (Enero-Diciembre 2007), recenzja: Virginia Delgado Polo)

Artykuły i rozdziały
1. „Nuestro mundo, nuestras visiones del mundo y las lenguas que lo describen todo…”, Anuario de Estudios Filológicos, XXX/ 2007, Universidad de Extremadura, España, pp.: 439 – 453.
2. “Esbozo del estudio de las funciones semántico-pragmáticas de ya”, ELUA, 26, 2012, Universidad de Alicante, Alicante; 383-404, ISSN 0212-7636
3. Sobre las herramientas pragmalingüísticas del análisis del discurso público, en: EMP – Estudios sobre el Mensaje Periodístico Vol 20, No 2 (2014) – Investigaciones y documentos. Pp.1249-1265. ISSN 1134-1629, e-ISSN 1988-2696
4. “El humor como un instrumento de comunicación no siempre cómico”, en: ITINERARIOS, Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Número 22, Edyta Waluch-de la Torre y Jadwiga Linde-Usiekniewicz (coords.) Métodos y panorama de investigación lingüística: gramática y cognición, ISSN 1507-7241, 2015, pp.: 173-188
5. La Lingüística cultural: una aportación a la metodología” en: Joanna Wilk-Racięska, Agnieszka Szyndler, Cecylia Tatoj eds. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 pp.205-2017 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-822-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-823-1 (wersja elektroniczna)
6. El humorismo como uno de los mecanismos unificadores para el pueblo en la época del socialismo real en Polonia en Tempo e Argumento v. 8, n. 18 (2016) Humor e política, ed . UNESP: Florianópolis, Brasil, 2016, ISSN 2175-1803 pp.:102 – 133
7. Lingwistyka kulturowa w badaniach nad wpływem języków substratowych na język hiszpański w Ameryce Łacińskiej / Joanna Wilk-Racięska.// W: Świat za tekstem – Katowice :WN “Śląsk”, 2017. – S. 545-559. – ISBN 978-83-7164-956-1
8. “Análisis conceptual de los valores del gerundio en el español peruano: una propuesta metodológica” en: Risco, Roxana (Coord.) Estudios de variación y contacto lingüístico en el español peruano.” Serie: Discutir el lenguaje3), Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ISBN 978-950-34-1644-0, pp. 81-110, 2018

W DRUKU:
• “Sobre los pares aspectuales en polaco: un acercamiento a la aspectualidad eslava”; RESLA 32, 2020,;
• Valores de NOMÁS en el español andino, w: Anuario de Estudios Filológicos, 2020

return to top