Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Joanna Wilk-Racięska

06.02.2020 - 11:22, aktualizacja 11.05.2021 - 15:32
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Kontakt: joanna.wilk-racieska@us.edu.pl

Prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska jest profesorem językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Do roku 2018 prowadziła Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich. W latach 2012-2017 była również profesorem na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na semantyce, pragmatyce, językoznawstwie kognitywnym i kulturowym. Bada naturę znaczenia -zwłaszcza czasu i aspektu-, a także konceptualizacji znaczeń w różnych językach. Stąd jej zainteresowanie traduktologią, semantyką leksykalną i poetyką kognitywną. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, gdyż oprócz narzędzi pochodzących z warsztatu metodologicznego lingwisty (semantyka, pragmatyka, kognitywizm) czerpie także z koncepcji filozoficznych i socjologicznych oraz tych wypracowanych w obrębie antropologii kultury. Prof. Wilk-Racięska zaproponowała zupełnie nową metodologię lingwistyki kulturowej, rozumianą jako wielowymiarowy system badawczy, który w zależności od badanego zjawiska korzysta z dostosowanych narzędzi.

Jest autorką 4 monografii i ok. 60 artykułów, a także autorką lub współautorką 9 monografii wieloautorskich.

Od roku 2017jest przewodniczącą  International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (UMKC, USA) oraz członkiem 6 innych stowarzyszeń naukowych i 7 komitetów naukowych recenzowanych czasopism. Prof. Wilk-Racięska była również profesorem wizytującym na 5 uniwersytetach w Hiszpanii i Meksyku, a także głównym prelegentem na konferencjach naukowych we Francji, Meksyku, Chile i Brazylii.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6966-3791

Wybrane publikacje:

Do jej najczęściej cytowanych prac należą:

  1. El tiempo interior. Aproximación al aspecto en español. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2004)
  2. “Nuestro mundo, nuestras visiones del mundo y las lenguas que lo describen todo”. J Wilk-Racieska. Anuario de estudios filológicos, 439-453. (2007)
  1. Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat opisu języka hiszpańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (2009)
  2. Entre la visión del mundo temporal y la aspectual: casos del español sudamericano. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (2012)
  3. “Tiempo real y tiempos gramaticales: presente e imperfecto de indicativo”. ELUA. Estudios de Lingüística, N. 14 (2000); pp. 275-290. (2000).
  4. “Esbozo del estudio de las funciones semántico-pragmáticas de ya“. Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

return to top