Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Woch

07.02.2020 - 12:53, aktualizacja 30.11.2020 - 13:40
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Joanna Woch

Kontakt: joanna.woch@us.edu.pl, woch.joanna@yandex.ru

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: filologia rosyjska, rok ukończenia – 2011, studia doktoranckie – 2017). Rozprawa doktorska poświęcona została Akcentologii części mowy we współczesnym języku rosyjskim.

Zainteresowania naukowe: akcentologia, słowotwórstwo, morfologia języka rosyjskiego i języków słowiańskich, nauczanie języka rosyjskiego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5750-3571

Wybrane publikacje:

Woch J.: Акцентные изменения в современном русском языке (на материале анкетирования, проведенного среди белорусских и российских студентов БрГУ и СмолГУ). „Przegląd Rusycystyczny”, 2020, Nr 4.
Woch J.: Specyfika semantyczna czasowników z przyrostkiem „-nu-„/”-ną-” w języku rosyjskim i polskim. „Acta Neophilologica”, 2020, t. 1, s. 45-54.
Woch J.: Анкетирование как метод сбора акцентологических и социолингвистических данных: опыт проведения. W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 8. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 131-141. – ISBN 978-83-8206-064-5

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ 

return to top