Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jolanta Lubocha-Kruglik

07.02.2020 - 12:44, aktualizacja 30.06.2021 - 11:12
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa, przewodnicząca Komisji Przekładoznawstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, redaktor serii „Językoznawstwo słowiańskie”; członek Komisji Językoznawstwa PAN (Katowice), członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego; Członek Komisji Turystyki przy Marszałku Województwa Śląskiego. Autorka dwóch monografii ¬ Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi i Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, współautorka książek Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego; Tłumaczenie specjalistyczne. Język rosyjski. Medycyna; kilkunastu słowników przekładowych (wyd. Langenscheidt) oraz Polsko-rosyjskiego słownika tematycznego Ekonomia (PWN), współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłego Gramatyka a tekst, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i artystycznego.

Wybrane publikacje:
1. Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi. Katowice Wyd. UŚ.2001. ss. 139.
2. Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim. Wyd. Uniwersytet Śląski & WW. Katowice 2010, ss. 236.
3. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami (współautor: Oksana Małysa). Katowice 2014. ss 241.
4. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna. (współautor: Oksana Małysa). Katowice 2017, ss.264. ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-974-0 (wersja drukowana); ISBN 978-83-8012-975-7 (wersja elektroniczna)
5. Językowe aspekty prawa, prawne aspekty języka – implikacje dla tłumacza. Olsztyn. W: Z teorii i praktyki przekładu prawniczego Red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, s. 64-72.
6. Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie. W: „Przestrzenie przekładu” pod red. J. Lubochy-Kruglik i O. Małysy. Katowice 2016, s. 13-29. ISBN: 978-83-226-3039-6
7. Wyznaczniki gatunkowe ironicznej powieści kryminalnej (na materiale powieści Darii Doncowej), [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wyd. Uniw. Ped., Kraków 2016, ss. 281-290 ISBN 978-83-8084-020-1
8. Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym (na materiale mów obrończych Fiodora Plewaki. „Lingwistyka Stosowana” 21 (1/2017), ISSN 2080-4814, ss. 71-81.
9. Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach. W: Przestrzenie przekładu 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Katowice 2017, ss. 99–110 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3128-7 (wersja elektroniczna).
10. Między tradycją a nowoczesnością (?). O dwóch tłumacz(eni)ach Ożenku Nikołaja Gogola „Przegląd Rusycystyczny” 3/2017 (159), 71-82, ISSN 0137-298X.

Jolanta Lubocha-Kruglik, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

Deputy Director of the Institute of Linguistics

 

jolanta.lubocha-Kruglik@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8022-5901

https://www.researchgate.net/profile/Jolanta_Lubocha-Kruglik

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=rVPgoGjWvkgC

 

She has a DLitt degree, she is Associate Professor in the University of Silesia and the Deputy Director of the Institute of Linguistics, Chair of the Translation Commission of the International Slavists’ Committee (2018-2023); the editor of the “Językoznawstwo Słowiańskie” series. She is  a  member  of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Katowice branch, the Polish Society of Applied Linguistics and the Polish Society of Russian Studies, and a member of the Program Board of the Young Scholars University.

She is the author of the monograph, Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi i Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim; the co-author of Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego [Practical grammar of Russian]; Tłumaczenie specjalistyczne. Język rosyjski. Medycyna [Specialist translation, The Russian language. Medicine], over a dozen bilingual dictionaries (Langenscheidt) and Polsko-rosyjski słownik tematyczny Ekonomia [A Polish-Russian thematic dictionary. Economy] (PWN); the co-editor of over a dozen edited volumes and the serial publication Przestrzenie przekładu [Translation spaces]; and the author of several dozen articles in contrastive linguistics and specialist and artistic translation.

 

Research interests:

  • Artistic and specialist translation,
  • Linguistics of languages for special purposes
  • Text linguistics,
  • Contrastive and applied linguistics,
  • Communicative grammar.

 

Selected publications:

Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim [The semantic category of perceptiveness and its expressions in Polish and Russian] / Jolanta Lubocha-Kruglik. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. – 236 pages.

Językowe aspekty prawa, prawne aspekty języka : implikacje dla tłumacza [Linguistic aspects of law, legal aspects of language: Implications for the translator]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// In: Z teorii i praktyki przekładu prawniczego. – Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013. – pp. 64-72

Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi [Russian existential sentences in comparison to the Polish ones]. Katowice 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 135 pages.

Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza : (na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy) [Specialist lexis in literary texts and the translator’s competence (on the basis of the Polish translations of Alexandra Marinina’s crime novels)]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// Acta Univ. Wratisl., Slav. Wratisl. – [Vol.] 171 (2020), pp. 47-56

O vozmožnosti vydeleniâ perečeptivnogo teksta / Jolanta Lubocha-Kruglik.// Linguist. Siles. – Vol. 41 (2020), pp. 55-65 Publikacja

Medycyna : tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski = Medicina : specialʹnyj perevod – russkij âzyk [Medicine: Specialist translation — Russian]/ Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 246 pages. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; no. 192) – ISBN 978-83-8012-974-0

Między tradycją a nowoczesnością (?) : o dwóch tłumacz(eni)ach „Ożenku” Nikołaja Gogola [Between tradition and modernity (?): On two translations/translators of Nikolai Gogol’s “Marriage”]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// Prz. Rusyc. – 2017, issue 3, pp. 71-82

Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony” : Aleksandra Marinina w polskich przekładach [Crime novel as a “deviant” genre: Alexandra Marinina in Polish translations]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// In: Przestrzenie przekładu. [T.] 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – pp. 99-110. – ISBN 978-83-226-3127-0

Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym : (na materiale mów obrończych F. Plewaki) [Communicative strategies in legal discourse (on the basis of F. Plewaka’s defense)]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// Lingwist. Stosow. – Vol. 21 (2017), pp. 71-81

Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie [What hinders us in translation, or on translation barriers]/ Jolanta Lubocha-Kruglik.// In: Przestrzenie przekładu. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – pp. 13-30. – ISBN 978-83-226-3039-6

 

Grants:

  • Grant awarded by the Foundation Russkij Mir to finance the conference, “Rusistika i sovremennost” 2017.

zdjęcie portretowe_Jolanta Lubocha-Kruglik

return to top