Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Jolanta Lubocha-Kruglik

07.02.2020 - 12:44, aktualizacja 07.02.2020 - 12:44
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa, przewodnicząca Komisji Przekładoznawstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, redaktor serii „Językoznawstwo słowiańskie”; członek Komisji Językoznawstwa PAN (Katowice), członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego; Członek Komisji Turystyki przy Marszałku Województwa Śląskiego. Autorka dwóch monografii ¬ Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi i Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, współautorka książek Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego; Tłumaczenie specjalistyczne. Język rosyjski. Medycyna; kilkunastu słowników przekładowych (wyd. Langenscheidt) oraz Polsko-rosyjskiego słownika tematycznego Ekonomia (PWN), współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłego Gramatyka a tekst, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i artystycznego.

Wybrane publikacje:
1. Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi. Katowice Wyd. UŚ.2001. ss. 139.
2. Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim. Wyd. Uniwersytet Śląski & WW. Katowice 2010, ss. 236.
3. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami (współautor: Oksana Małysa). Katowice 2014. ss 241.
4. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna. (współautor: Oksana Małysa). Katowice 2017, ss.264. ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-8012-974-0 (wersja drukowana); ISBN 978-83-8012-975-7 (wersja elektroniczna)
5. Językowe aspekty prawa, prawne aspekty języka – implikacje dla tłumacza. Olsztyn. W: Z teorii i praktyki przekładu prawniczego Red. I.A. NDiaye, G. Ojcewicz, Olsztyn 2013, s. 64-72.
6. Co nam przeszkadza w tłumaczeniu, czyli jeszcze o barierach w przekładzie. W: „Przestrzenie przekładu” pod red. J. Lubochy-Kruglik i O. Małysy. Katowice 2016, s. 13-29. ISBN: 978-83-226-3039-6
7. Wyznaczniki gatunkowe ironicznej powieści kryminalnej (na materiale powieści Darii Doncowej), [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wyd. Uniw. Ped., Kraków 2016, ss. 281-290 ISBN 978-83-8084-020-1
8. Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym (na materiale mów obrończych Fiodora Plewaki. „Lingwistyka Stosowana” 21 (1/2017), ISSN 2080-4814, ss. 71-81.
9. Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach. W: Przestrzenie przekładu 2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Katowice 2017, ss. 99–110 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3128-7 (wersja elektroniczna).
10. Między tradycją a nowoczesnością (?). O dwóch tłumacz(eni)ach Ożenku Nikołaja Gogola „Przegląd Rusycystyczny” 3/2017 (159), 71-82, ISSN 0137-298X.

return to top