Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Karolina Lisczyk

17.02.2020 - 13:25, aktualizacja 13.11.2020 - 22:16
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Karolina Lisczyk

dr Karolina Lisczyk

Kontakt: karolina.lisczyk@us.edu.pl

Absolwentka śląskiej polonistyki, stopień doktora uzyskała, broniąc rozprawy Kategoria fazowości i jej wykładniki w polszczyźnie, przygotowanej pod naukową opieką prof. dr hab. Ewy Jędrzejko. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności ze słowotwórstwem oraz semantyką. W pracy badawczej chętnie wykorzystuje narzędzia lingwistyki cyfrowej. Współorganizatorka cyklicznych ogólnopolskich konferencji językoznawczych. W latach 2009–2017 uczestniczyła w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Należy do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział Katowice). Od 2017 r. pełni funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-8741-1595

Wybrane publikacje:

Lisczyk K., 2020, Szacun, szacuneczek, uszanowanko! O derywatach wyrażających szacunek (?), „Poradnik Językowy” nr 7, s. 35 DOI: 10.33896/PorJ.2020.7.3

Lisczyk K., 2020, Co to znaczy szanować? Szkic semantyczny, „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 93–110. DOI: 10.31648/pj.5237

Lisczyk K., 2020, Czasowniki oznaczające efektywność akcji w świetle ustaleń leksykograficznych, w: Leksykografia w różnych kontekstach 2., red. M. Bańko, W. Decyk-Zięba, E. Rudnicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 147157. ISBN: 978-83-235-4159-2. DOI: 10.31338/uw.9788323541677.pp.147-158

 Lisczyk K., 2019, Wege – samodzielna jednostka, człon złożenia, wyraz motywujący, „Poradnik Językowy” nr 5, s. 56–66.

Lisczyk K. (współautorka: Duda B.), 2018, Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy, „Forum Lingwistyczne” nr 5, s. 143 ISSN: 2449-9587.

Lisczyk K., 2018, Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice, s. 197–206. ISBN: 978-83-226-3368-7.

Lisczyk K., 2017, Między ilością a intensywnością. O trudnościach w klasyfikowaniu czasowników saturatywnych, w: Nieokreśloność i granice, red. M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka, seria Prace Językoznawcze IFP UKSW, t. 9. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 139– ISBN: 978-83-8090-390-6.

Lisczyk K., 2017, Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? O sposobach konceptualizowania zmiany terminu na późniejszy, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (19), s. 27–39. ISSN: 1898-1593.

Lisczyk-Kubina K., 2016, O doborze sufiksów w neologizmach słowotwórczych (na wybranych przykładach), w: Wokół słów i znaczeń VII. Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, red. E. Rogowska-Cybulska, E. Badyda, Gdańsk, s. 194–205. ISBN: 978-83-7865-430-8

Lisczyk-Kubina K., 2015, Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. ISBN: 978-83-8012-593-3.

return to top