Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Bańka-Orłowska

22.01.2020 - 12:03, aktualizacja 18.06.2021 - 15:19
Redakcja: am

dr Katarzyna Bańka-Orłowska

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • leksyka i gramatyka j. chińskiego,
 • rozumienie tekstu (j. chiński) (połączone z gramatyką języka chińskiego),
 • słuchanie (j chiński),
 • tłumaczenie pisemne na j. chiński.

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Śląskim:

 • adiunkt,
 • koordynator przedmiotowy programu tłumaczeniowego z j. chińskim.

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Śląskim:

 • organizator główny konferencji OMIS – Oriental Meetings in Sosnowiec,
 • współorganizowanie konferencji FEMIS – Far Eastern Meeting in Sosnowiec,
 • współorganizowanie Dni Chińskich Uniwersytetu Śląskiego,
 • pionier w uruchomieniu nauczania języka chińskiego jako obcego w liceach ogólnokształcących w Polsce (I LO im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach).

Działalność organizacyjna poza Uniwersytetem Śląskim:

 • 2-3.10.2019r. – współorganizowanie XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w katowickim Centrum Kongresowym.
 • Czterokrotne prowadzenie noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej w Warszawie. (29.01.2018r., 16.01.2017r., 25.01.2016r., 09.02.2015r.)
 • 21.01.2017r. – prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Kopalni Guido pod patronatem m.in. UŚ.
 • 15-17.09.2016r. – Prowadzenie China Expo Brand Show Poland 2016 w Warszawie
 • 2010 – II miejsce w konkursie Most do Języka Chińskiego – nagroda: 2-tygodniowy wyjazd do Chin

Publikacje:

 • Bańka, K. 2019. Challenges of the Chinese language teaching in the university context. In: Gabryś-Barker, D. 2019. Challenges of foreign language instruction in the university context. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 978-83-226-3407-3. 163-179.Bańka, K. 2017 An analysis of higher education systems of teaching Chinese as a foreign language in Poland and China. Theory and Practice of Second Language Acquisition.  (TAPSLA) Vol 3(1), 29-46. ISSN 2450-5455.
 • Bańka, K. 2016. Chinese language learning in the higher education system. In: Kurylo V.S. Reporter of Luhansk Taras Shevchenko National University. Luhansk Taras Shevchenko National University  Press. Vol. 3 (300). Starobilks. Ukraine. ISSN 2227-2844. 69-80.
 • Bańka, K. 2015. Psycholinguistic aspects of acquisition of Chinese characters by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. Topics in applied psycholinguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 155-175. – ISBN 978-83-8012-428-8.
 • Bańka, K., 2015. Three stages of Chinese character acquisition by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. (red.) Topics in Applied Psycholinguistics. str. 137-154. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. ISSN: 0208-6336. ISBN: 978-83-8012-428-8, str. 155-175.
 • Bańka. 2015. Speech Acts: Expressives. The Ambiguity of Chinese-Polish Translation Performed by University Students of Chinese Translation Programme in Poland. W: Wysocka, M. Gałajda, D. Zakrajewski, P. (red.). Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics. Research Projects. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bańka, K. 2014. Wyrażanie płci w języku chińskim. Analiza porównawcza rodzaju oraz występowania wskaźników płciowych w języku polskim i chińskim na wybranych przykładach. W J. Arabski, M. Będkowska- Obłąk, J. Ziębka (red.) Obraz płci w języku i kulturze. WSZMIJO Katowice. ISBN:978-83-64590-15-3. str. 147-163.
 • Bańka, K. 2014 Oriental Languages Taught in Europe. The Analysis of the Higher Education Teaching System of Chinese. In: International Teacher Education Conference. Proceedings Book. (eds.) Ilhan, A. C. (et al). Ankara University Press. 463-471.
 • Bańka, K. 2013. Elementy kulturowe i inne czynniki warunkujące proces nauczania i uczenia się języka chińskiego. W Mikołajczyk, B. and Nadobnik, R (red.). Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. str. 82-95.
 • Bańka, K. 2013. Learning Chinese: Evaluation of Teaching Methods and the Importance of Culture-Oriented Background in the Learning Process. Frontiers of  Language and Teaching , Vol. 4. str. 134-142.

Stypendia naukowe, granty:

 • 02.08.2015 – 20.08.2015     Shanghai Normal University – 上海师范大学– stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego –  HANBAN
 • 06.07.2014 – 19.07.2014     Beijing Language and Culture University – 北京语言大学 -stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego – HANBAN
 • 27.04.2014 – 03.05.2014     University of Seville – grant – udział w programie Erasmus dla pracowników akademickich – wykładanie j. chińskiego, przeprowadzenie badań naukowych
 • 30.06.2013 – 20.07.2013     Shanghai Normal University – 上海师范大学– stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego –  HANBAN
 • 30.07.2012 – 25.08.2012     Shanghai Normal University – 上海师范大学 -stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego –  HANBAN
 • 30.07.2011 – 27.08.2011     Shanghai Normal University – 上海师范大学 – stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego –  HANBAN
 • 01.09.2007 – 30.06.2008     Nanjing University – 南京大学 – stypendium naukowe ufundowane przez Ambasadę Chińską

Katarzyna Bańka-Orłowska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

katarzyna.banka @us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4815-3404

https://scholar.google.com/citations?user=WdsV8L8AAAAJ&hl=pl

Research interests:

My research interests focus mainly on the acquisition, development, and use of Chinese as a Second Language, taking into consideration both: spoken (tonal) and written (Chinese characters) Chinese. I investigate the process of Chinese language learning and teaching, and how various factors influence the progress of Chinese language acquisition, addressing major issues and challenges  during the learning process. Taking into consideration the diversity of the Chinese language, comparing it to Indo-European languages both language wise and culture wise, I investigate issues concerning: cultural diversity, cultural transmission, sociolinguistics, psycholinguistics, translation and multilingualism.

Publications:

 1. Bańka, K. 2019. Challenges of the Chinese language teaching in the university context. In: Gabryś-Barker, D. 2019. Challenges of foreign language instruction in the university context. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 978-83-226-3407-3. 163-179.
 2. Bańka, K. 2017 An analysis of higher education systems of teaching Chinese as a foreign language in Poland and China. Theory and Practice of Second Language Acquisition.  (TAPSLA) Vol 3(1), 29-46. ISSN 2450-5455.
 3. Bańka, K. 2016. Chinese language learning in the higher education system. In: Kurylo V.S. Reporter of Luhansk Taras Shevchenko National University. Luhansk Taras Shevchenko National University  Press. Vol. 3 (300). Starobilks. Ukraine. ISSN 2227-2844. 69-80.
 4. Bańka, K. 2015. Psycholinguistic aspects of acquisition of Chinese characters by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. Topics in applied Psycholinguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 155-175. – ISBN 978-83-8012-428-8.
 5. Bańka, K. 2015. Gender in written and spoken Chinese language. When the words are masculine and when feminine? W Frontiers of  Language and Teaching, Vol. 6. ISSN:2167-8642. str. 54-62.
 6. Bańka, K., 2015. Three stages of Chinese character acquisition by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. (red.) Topics in Applied Psycholinguistics. str. 137-154. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. ISSN: 0208-6336. ISBN: 978-83-8012-428-8, str. 155-175.
 7. Bańka. 2015. Speech Acts: Expressives. The Ambiguity of Chinese-Polish Translation Performed by University Students of Chinese Translation Programme in Poland. W: Wysocka, M. Gałajda, D. Zakrajewski, P. (red.). Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics. Research Projects. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Bańka, K. 2014. Wyrażanie płci w języku chińskim. Analiza porównawcza rodzaju oraz występowania wskaźników płciowych w języku polskim i chińskim na wybranych przykładach [Gender expression in Chinese: A contrastive analysis of gender and gender indicators in Polish and Chinese based on selected examples]. W J. Arabski, M. Będkowska- Obłąk, J. Ziębka (red.) Obraz płci w języku i kulturze. WSZMIJO Katowice. ISBN:978-83-64590-15-3. str. 147-163.
 9. Bańka, K. 2014 Oriental Languages Taught in Europe. The Analysis of the Higher Education Teaching System of Chinese. In: International Teacher Education Conference. Proceedings Book. (eds.) Ilhan, A. C. (et al). Ankara University Press. 463-471.
 10. Bańka, K. 2013. Learning Chinese: Evaluation of Teaching Methods and the Importance of Culture-Oriented Background in the Learning Process. Frontiers of  Language and Teaching, Vol. 4. str. 134-142.

Scholarships and grants:

 • 02.08.2015 – 20.08.2015     Shanghai Normal University – 上海师范大学 – HANBAN scholarship for Chinese language teachers
 • 06.07.2014 – 19.07.2014     Beijing Language and Culture University – 北京语言大学 – – HANBAN scholarship for Chinese language teachers
 • 27.04.2014 – 03.05.2014     University of Seville – grant – Erasmus programme
 • 30.06.2013 – 20.07.2013     Shanghai Normal University – 上海师范大学- HANBAN scholarship for Chinese language teachers
 • 30.07.2012 – 25.08.2012     Shanghai Normal University – 上海师范大学 – HANBAN scholarship for Chinese language teachers
 • 30.07.2011 – 27.08.2011     Shanghai Normal University – 上海师范大学- HANBAN scholarship for Chinese language teachers
 • 01.09.2007 – 30.06.2008     Nanjing University – 南京大学 – government scholarship funded by the Chinese Embassy

 

Katarzyna Bańka-Orłowska - zdjęcie portretowe

return to top