Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Holewik

22.01.2020 - 14:54, aktualizacja 17.05.2021 - 12:38
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Katarzyna Holewik, mgr

Asystent w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

katarzyna.holewik@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0874-1770

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Holewik

https://scholar.google.com/citations?user=Ria0I3QAAAAJ

Academia.edu: https://wart.academia.edu/KatarzynaHolewik

 

Zainteresowania badawcze:

Asystent w Instytucie Językoznawstwa (kierunek: filologia angielska), tłumacz języka angielskiego,

Członek European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENSPIT), Critical Link International, International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG). Obecnie prowadzi badania nad rolami tłumacza i statusem przekładu ustnego dla instytucji publicznych w Polsce.

Zainteresowania naukowe: przekład ustny dla instytucji publicznych (public service interpreting) i role tłumacza, socjologia przekładu, przesłuchania policyjne z udziałem tłumacza, przesłuchania policyjne i psychologia przesłuchań, psychologia i interakcja społeczna, językoznawstwo kryminalistyczne, szkolenie tłumaczy ustnych, tutoring.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Holewik, K. (2020) Peer Feedback and Reflective Practice in Public Service Interpreter Training. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 6(2), 133-159 DOI: 10.31261/TAPSLA.7809
 2. Łyda, A. and K. Holewik (2017) (red.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Holewik, K. (2017) PEACE in interpreter-mediated investigative interviews. Working together to achieve best evidence, In: Łyda, A., Holewik, K. (red.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 78-103.
 4. Holewik, K. (2012) Złożoność ról i kompetencja tłumacza środowiskowego w kontekście wybranych propozycji badawczych, In: Janikowski, P. (red.), Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 4355.
 5. Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Andrzej Łyda, Katarzyna Holewik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN: 978-83-226-3228-4, ss. 190.

 

Czym jest przekład ustny? Kim jest podejmujący się tego zadania tłumacz? Jakie warunki musi spełniać, by podołać temu zadaniu? Jakie czynniki wpływają na sukces w tłumaczeniu?
W czasach wielokulturowości, wielojęzyczności i wzmożonych ruchów imigracyjnych wzrosła znacznie rola tłumaczy, a zwłaszcza tłumaczy ustnych. Mimo że badania nad istotą przekładu ustnego prowadzone są od wielu lat, zmieniające się uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe stawiają zarówno przed tłumaczami, jak i badaczami procesu przekładu nowe wyzwania. Wiele z tych wyzwań wymaga zrozumienia wpływu czynników analizowanych zwykle w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych. Dostrzegając złożoność procesu tłumaczenia, redaktorzy książki Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies zaprosili wielu uznanych badaczy i praktyków tłumaczenia do dyskusji nad interdyscyplinarnym charakterem tłumaczenia ustnego. Niniejszy tom – adresowany nie tylko do naukowców, ale i do tłumaczy oraz dydaktyków tłumaczenia – stanowi więc nowatorską próbę odpowiedzi na zadane powyżej pytania.

 

Stypendia i granty:

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie dydaktyki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Katarzyna Holewik, MA

Assistant at the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

katarzyna.holewik@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0874-1770

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Holewik

https://scholar.google.com/citations?user=Ria0I3QAAAAJ

Academia.edu: https://wart.academia.edu/KatarzynaHolewik

 

Research interests:

 

Assistant at the Faculty of Humanities, Institute of Linguistics (School of English Studies), translator and interpreter, interpreter trainer. She is conducting her PhD research on the status of public service interpreting in Poland and the interpreter’s role(s).  She is a member of European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENSPIT), Critical Link International, International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG).

 

Her research interests revolve around public service interpreting, the interpreter’s role from the interdisciplinary perspective, sociology of interpreting, interpreter-mediated police interviews, investigative interviewing, social psychology and interaction, forensic linguistics and psychology, interpreter training, translation and interpreting pedagogy, academic tutoring.

 

Publications:

 

 1. Holewik, K. (2020) Peer Feedback and Reflective Practice in Public Service Interpreter Training. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 6(2), 133-159 DOI: 10.31261/TAPSLA.7809
 2. Łyda, A. and K. Holewik (2017) (eds.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Holewik, K. (2017) PEACE in interpreter-mediated investigative interviews. Working together to achieve best evidence, In: Łyda, A., Holewik, K. (eds.) Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 78-103.
 4. Holewik, K. (2012) Złożoność ról i kompetencja tłumacza środowiskowego w kontekście wybranych propozycji badawczych (The role and competencies of a community interpreter – literature overview), In: Janikowski, P. (ed.), Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 4355.
 5. Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies. Andrzej Łyda, Katarzyna Holewik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN: 978-83-226-3228-4, pp. 190.

 

Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies brings together researchers, scholars, practitioners, interpreters and interpreter trainers, who share their research results, perspectives and experiences regarding the interdisciplinarity in the field of interpreting studies. This interdisciplinarity is well reflected in the range of topics covered and research questions asked. From the interplay of interpreting and linguistics to the interplay of interpreting and psychology, to mark quite arbitrarily only two distinct epistemologies, and hence distinct methodologies.

 

Projects:

The Master of Didactics Project developed and financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland and European Social Fund (EFS), the operational programme Knowledge Education Development 2014-2020.

return to top