Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Katarzyna Kwapisz-Osadnik

06.02.2020 - 10:54, aktualizacja 26.11.2020 - 10:35
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

Kontakt: katarzyna.kwapisz-osadnik@us.edu.pl

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanistka i italianistka. Specjalizuje się w językoznawstwie ogólnym, romańskim, stosowanym [psycholingwistyka], kognitywnym. Prowadzi badania w obszarze badań kognitywnych [analiza kategorii gramatycznych (czasownik, rodzajnik, przyimek) w ujęciu kognitywnym], oraz z zakresu glottodydaktyki [projekt gramatyki zwizualizowanej i globalnej].

Przebieg kariery naukowej : [2010] doktor habilitowany nauk humanistycznych, [1999]  doktor nauk humanistycznych, [1991] magister filologii romańskiej.

Prowadzi rozległą i znaczącą działalność naukową [publikacja 4 monografii, 40 artykułów naukowych, 15 artykułów glottodydaktycznych, organizator 2 konferencji międzynarodowych, współorganizator 3, uczestnictwo w 75 konferencjach krajowych i zagranicznych, udział w 2 projektach naukowych w ramach współpracy międzynarodowej Polonium]. Jest autorką 5 podręczników/skryptów i współautorką 2.

Wypromowała 2 doktorantów. Była recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych, recenzowała również 8 rozpraw doktorskich oraz wiele artykułów do renomowanych  czasopism naukowych.

Prowadziła zajęcia na wielu uniwersytetach w ramach programu Erasmus oraz na zaproszenie uczelni [Anger, Valladolid, Granada, Vigo, University of Virginia’s College at Vise, Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny (jako profesor wizytujący)].

Od lat prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7618-6345

Wybrane publikacje:

Był, jest, będzie czy byłby. Zagadki czasów i trybów francuskich, Wyd. UŚ. Katowice, 2018

Cognitive Linguistics as One of the Cognitive Sciences : A Question of Terminology. In : Theorization and representations in Linguistics, V. Arigne, Ch. Rocq-Migette (eds.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ch.4, 151-169, 2018.

I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. K.Kwapisz-Osadnik (ed.), 2017, Franco Cesati Editore / Wyd. UŚ.

Agentivité et perception du monde en français, in: T. Muryn, S. Mejri (eds.), Linguistique du discours: de l’intra- à l’intrephrastique, Peter Lang, Fraknfurt, 47-59, 2015.

Au carrefour des verbes auxiliaires. Quelques réflexions dans un cadre cognitif. Orbis Linguarum, 41, Neisse Verlag, Atut, Dresden-Wrocław, 77-89, 2014.

Tra percezione e lingua: alcune osservazioni sul funzionamento dei complementi che fanno riferimento alle proprietà fisiche degli esseri umani. Studia Romanica Posnaniensa, XL/3, Poznań, 33-43, 2013.

Entre universalisme cognitif et relativisme culturel: expression des émotions en polonais et en français dans un cadre de la linguistique cognitive, in : F. Baider, G. Cislaru (eds.), Cartographie des émotions, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 151-167, 2013.

Est-ce qu’il existe des catégories asémantiques ? Quelques réflexions dites cognitives sur la base de la langue française. Romanica Cracoviensia 11, Wyd. UJ, Kraków, 241-248, 2011.

Le verbe français dans un cadre cognitif. UŚ, Katowice 2009.

Le subjonctif et l’expression de l’expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français. UŚ, Katowice, 2002.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top