Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Papaja

23.01.2020 - 08:23, aktualizacja 22.06.2021 - 11:19
Redakcja: am

dr Katarzyna Papaja

Katarzyna Papaja pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Sprawowała także funkcję Prodziekana ds. Kierunku Filologia oraz ds. kierunku Lingwistyka dla Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Katarzyna Papaja uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego jako obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Katarzyna Papaja bierze udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i zagranicą, a jej artykuły zostały opublikowane w wielu międzynarodowych czasopismach. Katarzyna Papaja jest autorem kilku książek dotyczących nauczania dwujęzycznego w tym książki pt. Focus on CLIL. An evaluation of Content and Language Integrated Learning in Polish Secondary Education. Katarzyna Papaja jest współautorem Raportu dotyczącego nauczania dwujęzycznego w Polsce (Profile Report – Bilingual Education (English) in Poland, jest także stypendystka DAAD, a jej doświadczenie akademickie jak i pedagogiczne zdobyte w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Szwajcarii pozwoliło na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego jako obcego. Katarzyna Papaja jest także pomysłodawcą konferencji FOL (FOCUS ON LANGUAGE) podczas których organizuje Symposia CLIL i CLILiG. W ubiegłych latach Katarzyna Papaja była głównych redaktorem czasopisma naukowego LIF wydawanego przez DeGruyter.

Publikacje:

 1. Papaja, K. 2012. The impact of students’ attitude on CLIL – a study conducted in Higher Education. In: Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, Vol. 5, No. 2 (2012).
 2. Czura, A. and Papaja, K. 2013. Curricula models of CLIL education in Poland. In: International Journal of Bilingual Education, Vol. 6, No. 4 (2013).
 3. Papaja, K. and Rojczyk, A. 2013. Motivation from a perspective of CLIL teenage learner. In: D. Gabryś-Barker and J. Bielska (eds.). The Affective Dimension in Second Language Acquisition. UK: Multilingual Matters, 241-254.
 4. Papaja, K. 2014. Communicaion Systems in the CLIL Classroom. In: Olpińska-Szkiełko, M. and Bertelle, L. Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 103-112.
 5. Papaja, K. 2014. Focus on CLIL. A qualitative evaluation of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Secondary Education. UK: Cambridge Scholars.
 6. Krzemińska-Adamek, M. and Papaja, K. 2015. Focus on language in Content and Language Integrated (CLIL) Classroom. In: Haase, Ch., Orlova, N. and Head, J.C. (eds.) ELT – New Horizons in Theory and Application. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 199-212.
 7. Czura, A. and Papaja, K. 2016. Bilingual Education Project in Poland: A Summary. In: Papaja, K. and Świątek, A. (eds.), Modernizing Educational Practice. Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL). UK: Cambridge Scholars, 37-55.
 8. Papaja, K. 2017. Jakim jestem nauczycielem? Jakim chcę być nauczycielem? Miejsce refleksji w życiu początkującego nauczyciele. In: Stolarczyk-Gembiak, A. and Woźnicka, A. , (eds.). Zbliżenia 3. Językoznawstwo. Translatologia. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 101-114.
 9. Papaja, K. 2019. “I don’t want to teach anymore” – burnout syndrome among the English teachers. W: Mentz, O. i Burth Hans-Peter (red.). Border Studies: Concepts, Positions and Perspectives in Europe. Germany: Lit Verlag, 259-277.
 10. Muszyńska, B. i Papaja, K. (2019). Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL). Wprowadzenie. Warszawa: PWN
 11. Modernizing Educational Practice. Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL). Red. Katarzyna Papaja, Artur Świątek, Cambridge Scholars, Wielka Brytania 2016. ISBN: 978-1-4438-8535-5, ss.350.
 12. Language in Focus: Exploring the challenges and opportunities in Linguistics and English Language Teaching (ELT). Red. Katarzyna Papaja, Cem Can. Cambridge Scholars, Wielka Brytania 2016. ISBN: 1-4438-9705-1, ss. 486
 13. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL). Wprowadzenie. Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. PWN, Warszawa 2019. ISBN: 978-83-01-20739-7, ss.210

Katarzyna Papaja, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

katarzyna.papaja@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2808-443X

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Papaja

https://scholar.google.com/citations?user=oojtMBwAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Katarzyna Papaja is Assistant Professor in the institute of Linguistics, University of Silesia. She was  Deputy Dean for the Programs: Philology and Linguistics for Business in the Tischner European University in Kraków. Katarzyna Papaja receive PhD in Humanities (Applied Linguistics) in the University of Silesia in Katowice. She specializes in the methodology of teaching English as a foreign language in bilingual teaching. Katarzyna Papaja participates in many international conferences in Poland and abroad, her articles are published in international journals. She is the author of several books on bilingual teaching, including the book, Focus on CLIL. An evaluation of Content and Language Integrated Learning in Polish Secondary Education. She is also the co-author of Profile Report – Bilingual Education (English) in Poland. She was awarded the DAAD Fellowship, she also got academic and didactic experience in Great Britain, the United States, Germany ans Switzerland, which enabled her to introduce modern teaching methods in teaching English as a foreign language.

Selected publications:

 1. Czura, A. i Papaja, K. 2013. Curricula models of CLIL education in Poland. W: International Journal of Bilingual Education, Vol. 6, No. 4 (2013).
 2. Papaja, K. i Rojczyk, A. 2013. Motivation from a perspective of CLIL teenage learner. W: D. Gabryś-Barker i J. Bielska (red.). The Affective Dimension in Second Language Acquisition. UK: Multilingual Matters, 241-254.
 3. Papaja, K. 2014. Communicaion Systems in the CLIL Classroom. W: Olpińska-Szkiełko, M. i Bertelle, L. Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 103-112.
 4. Papaja, K. 2014. Focus on CLIL. A qualitative evaluation of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Secondary Education. UK: Cambridge Scholars.
 5. Czura, A. and Papaja, K. 2016. Bilingual Education Project in Poland: A Summary. W: Papaja, K. and Świątek, A. (red.), Modernizing Educational Practice. Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL). UK: Cambridge Scholars, 37-55.
 6. Papaja, K. i Świątek, A. 2016. Modernizing Educational Practice. Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL). Cambridge Scholars, Wielka Brytania 2016. ISBN: 978-1-4438-8535-5, ss.350.
 7. Papaja, K. i Can, C. (2016). Language in Focus: Exploring the challenges and opportunities in Linguistics and English Language Teaching (ELT). Cambridge Scholars, Wielka Brytania 2016. ISBN: 1-4438-9705-1, ss. 486.
 8. Papaja, K. 2017. Jakim jestem nauczycielem? Jakim chcę być nauczycielem? Miejsce refleksji w życiu początkującego nauczyciele [What teacher am I? What teach do I want to be? Reflection in a young teacher’s life]. In: Stolarczyk-Gembiak, A. i Woźnicka, A. , (eds.). Zbliżenia 3. Językoznawstwo. Translatologia. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 101-114.
 9. Papaja, K. 2019. “I don’t want to teach anymore” – burnout syndrome among the English teachers. W: Mentz, O. i Burth Hans-Peter (red.). Border Studies: Concepts, Positions and Perspectives in Europe. Germany: Lit Verlag, 259-277.
 10. Muszyńska, B. i Papaja, K. 2019. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL). Wprowadzenie [Content and language integrated learning (CLIL). An introduction]. PWN, Warszawa 2019. ISBN: 978-83-01-20739-7, pp.210.

Fellowships and grants:

 • The DAAD Fellowship – the Pedagogical University in Freiburg, Germany — duration: 6 months.
 • Laureate in the competition “Swoboda badań”, organized by the University of Silesia in Katowice.

 

Katarzyna Papaja - zdjęcie portretowe

return to top