Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Wyrwas

18.02.2020 - 13:15, aktualizacja 25.03.2021 - 09:35
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ

Kontakt: katarzyna.wyrwas@us.edu.pl

Katarzyna Wyrwas ukończyła studia polonistyczne w 1996 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2000 roku na podstawie rozprawy pt. Skarga jako gatunek mowy, a stopień doktora habilitowanego w 2015 roku na podstawie monografii pt. Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej. Pracę na Uniwersytecie Śląskim rozpoczęła po studiach, prowadząc badania naukowe początkowo w obszarze teorii tekstu oraz genologii, a następnie leksyki polszczyzny współczesnej i historycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z większości przedmiotów językoznawczych, jest promotorką prac licencjackich, magisterskich, doktorskich.

Od 2004 roku kieruje Poradnią Językową UŚ (www.poradniajezykowa.pl), zajmuje się też popularyzacją wiedzy o języku polskim i poprawnej polszczyźnie, wygłaszając wykłady w szkołach różnego typu oraz biorąc udział w pracach jury konkursów ortograficznych i poprawnościowych w regionie. W latach 2014–2016 publikowała felietony na tematy kulturalnojęzykowe w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”, a od 2018 roku występuje w codziennej audycji pt. Krótko mówiąc. Radiowa Poradnia Językowa w katowickim Radiu eM.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

Książki

Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 240.
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4116/1/Wyrwas_Opowiadania_potoczne_w_swietle.pdf

poradniajęzykowa.pl. Red. K. Wyrwas. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, ss. 351.

Mały słownik terminów teorii tekstu. Oficyna Wydawnicza Rytm i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Warszawa–Kraków 2005, ss. 232 [współautorka: K. Sujkowska-Sobisz].

Skarga jako gatunek mowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 136.
: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/1517/1/Wyrwas_Skarga_jako_gatunek_mowy.pdf

Wybrane artykuły

Rozum i serce. Pamięć w wybranych językach indoeuropejskich. Stylistyka. T. 28. Opole 2019, s. 60–72.

Opowiadanie jako element autoprezentacji w mediach społecznościowych. W: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4. Red. A. Kalisz, E. Tyc. Katowice 2018, s. 93–104.

Konceptualizacja pojęcia narratio w świecie indoeuropejskim. „Język Polski” XCIV, 2014, z. 3, s. 212–218.

Dlaczego opowiadanie w rozmowie potocznej to nie monolog? W: „Język a Kultura”. T. 23. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2012, s. 451– 460.

Kilka uwag o etymologii i zmianach znaczeniowych wyrazów most i mościć. „Język Polski” LXXXVIII, 2008, z. 4–5, s. 341–347.

Skarga poetycka. „Cтил” 1/2002 (Belgrad), s. 249–264.

return to top