Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krystyna Warchał

23.01.2020 - 08:47, aktualizacja 22.06.2021 - 13:17
Redakcja: am

dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ

Krystyna Warchał, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi badania z zakresu pragmatyki komunikacji, lingwistyki tekstu, analizy dyskursu, w szczególności dyskursu specjalistycznego, i translatologii, często korzystając z narzędzi językoznawstwa korpusowego. Jej zainteresowania badawcze obejmują dyskurs akademicki i polsko-angielskie studia porównawcze w tym zakresie, analizę gatunków oraz modalność w języku. Zajmuje się także przekładem tekstu literackiego i naukowego oraz językowymi mechanizmami komicznymi.

Publikacje:

 1. Warchał, Krystyna. 2019. Humour in professional academic writing (with some implications for teaching). TAPSLA 5(1): 43–54.
 2. Warchał, Krystyna. 2019. Academic Writing instruction – some missing links. In Danuta Gabryś-Barker (ed.), Challenges of FL instruction in the university context, 71-86. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Warchał, Krystyna. 2018. The place of the purpose statement in linguistics article introductions: An English–Polish perspective. Linguistica Silesiana 39: 327–346.
 4. Warchał, Krystyna. 2015. Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Warchał, Krystyna. 2014. The face of a scholar: Selected interpersonal strategies in journal article introductions. Linguistica Silesiana 35: 305-326.
 6. Łyda, Andrzej and Krystyna Warchał. 2011. Ethnic and disciplinary cultures and understatement: Litotic constructions in Polish and English linguistics and biology research articles. In Janusz Arabski and Adam Wojtaszek (eds.), Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning, 193-216. Berlin – Heidelberg: Springer-Verlag.
 7. Warchał, Krystyna, Andrzej Łyda and Alina Jackiewicz. 2011. Whose face? Us and them in consecutive interpreting. META 56(4): 775-795.
  Warchał, Krystyna. 2010. Encoding certainty: On some epistemic modality markers in English and Polish research articles. The case of MUST / MUSIEĆ. TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17 (Januar).
 8. Warchał, Krystyna. 2010. Moulding interpersonal relations through conditional clauses:Consensus-building strategies in written academic discourse. Journal of English for Academic Purposes 9: 140–150.
 9. Warchał, Krystyna. 2010. Taking stance across languages: High-value modal verbs of epistemic necessity and inference in English and Polish linguistics research articles. Linguistica Silesiana 31: 123-136.

Krystyna Warchał, PhD habil.
Associate Professor in the Institute of English, University of Silesia in Katowice

krystyna.warchal@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8422-4911

https://www.researchgate.net/profile/Krystyna-Warchal

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=jQBsK-AAAAAJ

Research interests:

Krystyna Warchał works in the area of text linguistics, genre analysis, linguistic pragmatics, and discourse analysis. Her particular focus is on communication in science and, in a broader perspective, science communication. Her research interests include academic discourse and Polish-English contrastive studies, English as an international language of science, and epistemic modality. She is also interested in translation studies, in particular, academic translation, and linguistic humour. In her research, she often uses the tools of corpus linguistics. She has recently been involved in research projects related to changes in Polish academic discourse practices and multilingualism in academic communication, especially in the context of globalisation, internationalisation of science and higher education, and selected aspects of science policy.

Selected publications:

 1. Warchał, K. (2020). Business and academic cultures in contact: Some insights from academic communication practices and research. In U. Michalik, P. Zakrajewski, I. Sznicer, & A. Stwora (Eds.), Exploring business language and culture (pp. 219–238). Springer.
 2. Warchał, K. (2019). Humour in professional academic writing (with some implications for teaching). TAPSLA 5(1), 43–54.
 3. Warchał, K. (2018). The place of the purpose statement in linguistics article introductions: An English–Polish perspective. Linguistica Silesiana 39, 327–346.
 4. Warchał, K. (2015). Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego/ University of Silesia Press.
 5. Łyda, A., & Warchał, K. (Eds.) 2014. Occupying niches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research. Springer.
 6. Warchał, K. (2014). The face of a scholar: Selected interpersonal strategies in journal article introductions. Linguistica Silesiana 35, 305-326.
 7. Warchał, K., Łyda, A. & Jackiewicz, A. (2011). Whose face? Us and them in consecutive interpreting. META 56(4), 775–795.
 8. Łyda, A., & Warchał, K. (2011). Ethnic and disciplinary cultures and understatement: Litotic constructions in Polish and English linguistics and biology research articles. In J. Arabski & A. Wojtaszek (Eds.), Aspects of culture in second language acquisition and foreign language learning (pp. 193–216). Springer.
 9. Warchał, K. (2010). Moulding interpersonal relations through conditional clauses: Consensus-building strategies in written academic discourse. Journal of English for Academic Purposes 9, 140–150.
 10. Arabski, J., Łyda, A., Warchał, K., & Gumul, E. (2009). Słownik angielskich frazemów akademickich. [A dictionary of English academic phrasemes.] Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW.

 

Krystyna Warchał

return to top