Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ksenia Gałuskina

06.02.2020 - 10:44, aktualizacja 24.06.2021 - 09:32
Redakcja: am

dr Ksenia Gałuskina

kontakt: ksenia.galuskina@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, magister w zakresie języka francuskiego (UŚ), magister prawa (UŚ), absolwentka studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – j. francuski (UJ) oraz w zakresie technologicznych aspektów przetwarzania języka naturalnego (UP w Krakowie); adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ, wcześniej związana z Instytutem Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu leksykografii, językoznawstwa prawniczego, tłumaczenia prawniczego oraz prawnych uwarunkowań wykonywania tłumaczeń, a także zagadnienia dotyczące kształcenia tłumaczy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w procesie tłumaczenia. Autorka kilkunastu publikacji, członkini komitetów redakcyjnych czasopism International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique oraz Comparative Legilinguistics – International Journal of Legal Communication, uczestniczka licznych konferencji. Od października 2019 r. członkini Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa UŚ.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-8360

Wybrane publikacje:

 • Gałuskina Ksenia, 2019, La description lexicographique de la terminologie du droit pour les besoins de la traduction juridique du français vers le polonais. Analyse orientée objet des unités lexicales de la classe d’objets <personnes liées par des relations de famille>, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 342, ISBN 978-83-226-3546-9.
 • Gałuskina Ksenia, 2019, „Du pater familias au parent 1 : les figures du père en droit à travers les siècles”, Romanica Cracoviensia, nr 1, s. 31–41, DOI: 10.4467/20843917RC.19.004.11694.
 • Sycz-Opoń Joanna, Ksenia Gałuskina, 2017, „Machine translations in the hands of trainee translators : an empirical study”, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, vol. 49 (10, s. 195-212.
 • Gałuskina Ksenia, 2017, „Le standard juridique de “bon père” de famille et la symétrie entre les expressions “bon père” de famille et “bonne mère” de famille en droit français”, Rocz. Humanist. , t. 65, z. 8, s. 75-86.
 • Gałuskina Ksenia, 2017, „Analiza korpusowa przymiotników “prawny” i “prawniczy” w języku prawa”, [w:] G. Gwóźdź, P. Mamet (red.), Dyskursy specjalistyczne : rejestry, gatunki, tłumaczenia 3, Wyd. im. J. Podobińskiego, Częstochowa, s. 61-76.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej: (PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100)”, Między Oryginałem a Przekładem, t. 33, nr 1, s. 9-20.
 • Sycz-Opoń Joanna, Ksenia Gałuskina, 2016, „ MT Evaluation Protocol as an educational tool for teaching machine translation : experimental classes”, Journal of Translator Education and Translation Studies, vol. 1 (3), s. 35-49.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „Dwujęzyczny proces legislacyjny w Kanadzie jako odpowiedź na wyzwania dwujęzycznego prawodawstwa” [w:] G. Gwóźdź, P. Mamet (red.), Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia 2, Wyd. im. J. Podobińskiego, Częstochowa, s. 63-78.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „La néologie dans le langage du droit”, [w:] Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk & M. Thelen (Eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 2, Peter Lang, Frankfurt nad Menem, s. 331-337.
 • Gałuskina Ksenia, 2015, „Korpus referencyjny w badaniach terminologii prawniczej”, [w:] M. Czachorowska (red.), Język, urząd, prawo, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, s. 9-20.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Ksenia Gałuskina, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

ksenia.galuskina@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-8360

https://www.researchgate.net/profile/Ksenia-Galuskina

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&pli=1&user=tMfU1I8AAAAJ

Research interests:

PhD in Humanities (Linguistics); MA in French Studies (University of Silesia), MA in Law (University of Silesia); Diplomas in the Postgraduate Studies for Specialist Translators — French (UJ) and in Technological Aspects of Natural Language Processing (UP in Kraków); Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia; before, in the Institute of Romance Languages and Translation Studies, University of Silesia.

Her research interests include lexicography, legal linguistics, legal translation, legal requirements in translating services, translator training, and the use of new technologies in the process of translation in particular.

Author of over a dozen of publications; member of the editorial board of Comparative Legilinguistics – International Journal of Legal Communication; participant of numerous academic conferences. Since 2019, member of the Scientific Board of the Institute of Linguistics.

Selected publications:

 • Gałuskina Ksenia, 2019, La description lexicographique de la terminologie du droit pour les besoins de la traduction juridique du français vers le polonais. Analyse orientée objet des unités lexicales de la classe d’objets <personnes liées par des relations de famille>, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 342 pages, ISBN 978-83-226-3546-9.
 • Gałuskina Ksenia, 2019, „Du pater familias au parent 1 : les figures du père en droit à travers les siècles”, Romanica Cracoviensia, no. 1, pp. 31–41, DOI: 10.4467/20843917RC.19.004.11694.
 • Sycz-Opoń Joanna, Ksenia Gałuskina, 2017, “Machine translations in the hands of trainee translators : An empirical study”, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, vol. 49 (10), pp. 195-212.
 • Gałuskina Ksenia, 2017, „Le standard juridique de “bon père” de famille et la symétrie entre les expressions “bon père” de famille et “bonne mère” de famille en droit français”, Rocz. Humanist., vol. 65, issue 8, pp. 75-86.
 • Gałuskina Ksenia, 2017, „Analiza korpusowa przymiotników “prawny” i “prawniczy” w języku prawa” [A corpus analysis of the adjectives prawny and prawniczy in the language of law], [in:] G. Gwóźdź, P. Mamet (eds.), Dyskursy specjalistyczne : rejestry, gatunki, tłumaczenia 3, Wyd. im. J. Podobińskiego, Częstochowa, pp. 61-76.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej: (PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100)” [The translator and translating from the perspective of the translation norm: (PN-EN 15038 and PN-EN ISO 17100)], Między Oryginałem a Przekładem, vol. 33, no. 1, pp. 9-20.
 • Sycz-Opoń Joanna, Ksenia Gałuskina, 2016, „ MT Evaluation Protocol as an educational tool for teaching machine translation : experimental classes”, Journal of Translator Education and Translation Studies, vol. 1 (3), pp. 35-49.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „Dwujęzyczny proces legislacyjny w Kanadzie jako odpowiedź na wyzwania dwujęzycznego prawodawstwa” [The bilingual legislative process in Canada as a response to the challenges of bilingual legislation], [in:] G. Gwóźdź, P. Mamet (eds.), Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia 2, Wyd. im. J. Podobińskiego, Częstochowa, pp. 63-78.
 • Gałuskina Ksenia, 2016, „La néologie dans le langage du droit”, [in:] Ł. Bogucki, B. Lewandowska-Tomaszczyk & M. Thelen (eds.), Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 2, Peter Lang, Frankfurt nad Menem, pp. 331-337.
 • Gałuskina Ksenia, 2015, „Korpus referencyjny w badaniach terminologii prawniczej” [The reference corpus in legal terminology research], [in:] M. Czachorowska (ed.), Język, urząd, prawo, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, pp. 9-20.

Fellowships and grants:

 • Supervisor grant no. N N104 388240. Project title: Leksykograficzny opis terminologii prawniczej na potrzeby przekładu prawniczego z języka francuskiego na język polski. Project manager: Prof. Wiesław Banyś (2011-2014)
 • Fellowship awarded by the Association PLEIADA, LDI Université Paris XIII, 11-12.2009

return to top