Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Magdalena Bartłomiejczyk

22.01.2020 - 12:54, aktualizacja 22.01.2020 - 13:25
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk

Magdalena Bartłomiejczyk jest absolwentką filologii angielskiej (specjalizacji tłumaczeniowej z językiem niemieckim) na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów tłumaczeniowych (1 stopnia) na Uniwersytecie Wiedeńskim. W roku 2004 uzyskała doktorat, a w roku 2017 habilitację w dziedzinie językoznawstwa – stopnie nadane przez Uniwersytet Śląski. Obecnie uczy tłumaczenia konferencyjnego oraz prowadzi seminaria dyplomowe z dziedziny przekładoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad tłumaczeniem ustnym, pragmatykę, socjolingwistykę oraz najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny. Od roku 2002 opublikowała ok. 30 artykułów naukowych oraz monografię.

Publikacje:

Bartłomiejczyk, M. (2017). The interpreter’s visibility in the European Parliament, Interpreting 19 (2), 159-185.
Bartłomiejczyk, M. (2016). Face Threats in Interpreting: A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 320 pages.
Bartłomiejczyk, M. (2015). Directionality, in F. Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, Routledge, London, 108-110.
Bartłomiejczyk, Magdalena. (2012). Theory of interpreting, in C.A. Chapelle (ed.) Encyclopedia of Applied Linguistics, Wiley-Blackwell, Oxford, 5857-5864.
Bartłomiejczyk, M. (2010). Effects of short intensive practice on interpreter trainees’ performance, in D. Gile, G. Hansen and N.K. Pokorn (eds.) Why Translation Studies Matters, John Benjamins, Amsterdam, 183-194.
Bartłomiejczyk, M. (2008). Anticipation: A controversial interpreting strategy, in B. Lewandowska-Tomaszczyk and M. Thelen (eds.) Translation and Meaning Part 8, Zuyd University, Maastricht, 117-126.
Bartłomiejczyk, M. (2007). Interpreting quality as perceived by trainee interpreters: Self-evaluation, The Interpreter and Translator Trainer 1 (2), 247-267.
Bartłomiejczyk, M. (2006a). Strategies of simultaneous interpreting and directionality, Interpreting 8 (2), 149-174.
Bartłomiejczyk, M. (2006b). Lexical transfer in simultaneous interpreting, Forum 4 (2), 1-23.
Bartłomiejczyk, M. (2004). Simultaneous interpreting A-B vs. B-A from the interpreters’ standpoint, in G. Hansen, K. Malmkjear and D. Gile (eds.) Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam, 239-249.

return to top