Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Bartłomiejczyk

22.01.2020 - 12:54, aktualizacja 18.06.2021 - 15:17
Redakcja: am

dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk, prof. UŚ

Magdalena Bartłomiejczyk jest absolwentką filologii angielskiej (specjalizacji tłumaczeniowej z językiem niemieckim) na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów tłumaczeniowych (1 stopnia) na Uniwersytecie Wiedeńskim. W roku 2004 uzyskała doktorat, a w roku 2017 habilitację w dziedzinie językoznawstwa – stopnie nadane przez Uniwersytet Śląski. Obecnie uczy tłumaczenia konferencyjnego oraz prowadzi seminaria dyplomowe z dziedziny przekładoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad tłumaczeniem ustnym, pragmatykę, socjolingwistykę oraz najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny. Od roku 2002 opublikowała ok. 30 artykułów naukowych oraz monografię.

Publikacje:

 1. Bartłomiejczyk, M. (2017). The interpreter’s visibility in the European Parliament, Interpreting 19 (2), 159-185.
 2. Bartłomiejczyk, M. (2016). Face Threats in Interpreting: A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 320 pages.
 3. Bartłomiejczyk, M. (2015). Directionality, in F. Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, Routledge, London, 108-110.
 4. Bartłomiejczyk, Magdalena. (2012). Theory of interpreting, in C.A. Chapelle (ed.) Encyclopedia of Applied Linguistics, Wiley-Blackwell, Oxford, 5857-5864.
 5. Bartłomiejczyk, M. (2010). Effects of short intensive practice on interpreter trainees’ performance, in D. Gile, G. Hansen and N.K. Pokorn (eds.) Why Translation Studies Matters, John Benjamins, Amsterdam, 183-194.
 6. Bartłomiejczyk, M. (2008). Anticipation: A controversial interpreting strategy, in B. Lewandowska-Tomaszczyk and M. Thelen (eds.) Translation and Meaning Part 8, Zuyd University, Maastricht, 117-126.
 7. Bartłomiejczyk, M. (2007). Interpreting quality as perceived by trainee interpreters: Self-evaluation, The Interpreter and Translator Trainer 1 (2), 247-267.
 8. Bartłomiejczyk, M. (2006a). Strategies of simultaneous interpreting and directionality, Interpreting 8 (2), 149-174.
 9. Bartłomiejczyk, M. (2006b). Lexical transfer in simultaneous interpreting, Forum 4 (2), 1-23.
 10. Bartłomiejczyk, M. (2004). Simultaneous interpreting A-B vs. B-A from the interpreters’ standpoint, in G. Hansen, K. Malmkjear and D. Gile (eds.) Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam, 239-249.

Magdalena Bartłomiejczyk, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia inKatowice

magdalena.bartlomiejczyk@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6645-1849

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Bartlomiejczyk

https://scholar.google.com/citations?user=fAosqocAAAAJ&hl=pl

Magdalena Bartłomiejczyk is a graduate of English Studies (translation programme with German) at the University of Silesia as well as translation and interpreting (1st stage) at the University of Vienna. She holds a PhD (2004) and a post-doctoral degree (2017) in linguistics from the University of Silesia, where she currently teaches conference interpreting and is responsible for diploma seminars in Translation Studies. Her scholarly interests include interpreting studies, pragmatics, sociolinguistics and the newest developments in the Polish language. Since 2002, she has authored over 30 scholarly articles and a book.

Selected publications:

 1. Bartłomiejczyk, M. (2020a). How much noise can you make through an interpreter? A case study on racist discourse in the European Parliament. Interpreting 22 (2), 238–261.
 2. Bartłomiejczyk, M. (2020b). Parliamentary impoliteness and the interpreter’s gender. Pragmatics 30 (4), 459–484.
 3. Bartłomiejczyk, M. (2017). The interpreter’s visibility in the European Parliament, Interpreting 19 (2), 159-185.
 4. Bartłomiejczyk, M. (2016). Face Threats in Interpreting: A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 320 pages.
 5. Bartłomiejczyk, M. (2015). Directionality, in F. Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, Routledge, London, 108-110.
 6. Bartłomiejczyk, M. (2010). Effects of short intensive practice on interpreter trainees’ performance, in D. Gile, G. Hansen and N.K. Pokorn (eds.) Why Translation Studies Matters, John Benjamins, Amsterdam, 183-194.
 7. Bartłomiejczyk, M. (2007). Interpreting quality as perceived by trainee interpreters: Self-evaluation, The Interpreter and Translator Trainer 1 (2), 247-267.
 8. Bartłomiejczyk, M. (2006a). Strategies of simultaneous interpreting and directionality, Interpreting 8 (2), 149-174.
 9. Bartłomiejczyk, M. (2006b). Lexical transfer in simultaneous interpreting, Forum 4 (2), 1-23.
 10. Bartłomiejczyk, M. (2004). Simultaneous interpreting A-B vs. B-A from the interpreters’ standpoint, in G. Hansen, K. Malmkjear and D. Gile (eds.) Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam, 239-249.

 

Magdalena Bartłomiejczyk

return to top