Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Pastuch

18.02.2020 - 09:39, aktualizacja 13.12.2022 - 13:02
Redakcja: am

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

 

Kontakt: magdalena.pastuch@us.edu.pl

Profesor Magdalena Pastuch interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i pragmatykę historyczną. Autorka trzech monografii: „Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie” (2000), „Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie dawnej polszczyzny” (2008), „Polskie wyrażenia o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność (2020). Jest także współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich („Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe, 2005). Prowadzi badania nad leksyką historyczną oraz kształtowaniem się i zmiennością pojęć. Szczególnie zajmuje się procesami leksykalizacji, gramatykalizacji oraz pragmatykalizacji, które odnoszą się zarówno do systemu języka, jak i do płaszczyzny użycia. Wskazane uniwersalne fenomeny języka bada na materiale dawnej i  współczesnej polszczyzny. Założycielka działającego w Instytucie Językoznawstwa w Katowicach zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna”. Prace zespołu koncentrują się aktualnie na tworzeniu przy wsparciu konsorcjum CLARIN-PL korpusu polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Korpus jest podstawą historycznych badań pragmalingwistycznych, których celem jest na poszukiwaniu wyznaczników potoczności w tzw. dialogach konstruowanych.

Drugim, istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez Magdalenę Pastuch jest glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998 -2003 nauczała języka polskiego oraz prowadziła wykłady na Universitá degli studi di Torino. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

W kadencji 2020-2023 członkini Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Redaktor naczelna wydawanego w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego rocznika „Forum Lingwistyczne”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0001-6960-7191

Wybrane publikacje:

 • Magdalena Pastuch, 2020, Polskie wyrażenie o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, https://doi.org./10.31262/PN.3944; ISBN 978-83-226-3883-5.
 • Magdalena Pastuch, 2018, Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands Digital Scholarship in Humanities, Oxford University Press, “Digital Scholarship in the Humanities”, Volume 33, Issue 4, 1 December 2018, Pages 857–873, https://doi.org/10.1093/llc/fqy008  (współautorstwo: Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Joanna Przyklenk, Beata Duda, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga).
 • Magdalena Pastuch, 2018, Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka, [w:] Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, red. Historia języka w XXI  wieku. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3137-9 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3138-6 (wersja elektroniczna), s. 32-44.
 • Magdalena Pastuch, 2017, Jak łączyć historyczne jednostki języka w klasy funkcjonalne? Problemy z wyodrębnianiem dopowiedzeń w materiale historycznym, „Język Polski”, rocznik XCVII, z.4, s. 24-38, ISSN 0021-6941.
 • Magdalena Pastuch, 2015, „Słowa-kameleony” – jak badać dopowiedzenia w tekście staropolskim? [w:] Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 119-135, ISBN 978-83-63664-66-4.
 • Magdalena Pastuch, 2011, Interdyscyplinarność w badaniach językoznawczych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 44, Warszawa, s. 223-235.
 • Magdalena Pastuch, 2011, Lexicalization and grammaticalization – similarities and differences (on the example of the Polish language), „East European Studies”, vol. 27, (2011), p. 185-207, Seul.
 • Magdalena Pastuch, 2008, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Magdalena Pastuch, 2007, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych, „LingVaria” 2(4), s. 121-130.
 • Magdalena Pastuch, 2000, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biogram rozszerzony

 

prof. Magdalena Pastuch

return to top