Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Pastuch

18.02.2020 - 09:39, aktualizacja 09.01.2024 - 10:12
Redakcja: am

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

 

Kontakt: magdalena.pastuch@us.edu.pl

Profesor Magdalena Pastuch interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i pragmatykę historyczną. Autorka trzech monografii: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (2000), Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie dawnej polszczyzny (2008), Polskie wyrażenia o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność (2020). Jest także współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich (Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe (2005). Prowadzi badania nad leksyką historyczną oraz kształtowaniem się i zmiennością pojęć. Szczególnie zajmuje się procesami leksykalizacji, gramatykalizacji oraz pragmatykalizacji, które odnoszą się zarówno do systemu języka, jak i do płaszczyzny użycia. Wskazane uniwersalne fenomeny języka bada na materiale dawnej i  współczesnej polszczyzny. Założycielka działającego w Instytucie Językoznawstwa w Katowicach zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna”. Prace zespołu koncentrują się aktualnie na tworzeniu przy wsparciu konsorcjum CLARIN-PL korpusu polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Korpus jest podstawą historycznych badań pragmalingwistycznych, których celem jest na poszukiwaniu wyznaczników potoczności w tzw. dialogach konstruowanych.

Drugim, istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez Magdalenę Pastuch jest glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998 -2003 nauczała języka polskiego oraz prowadziła wykłady na Universitá degli studi di Torino. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

W kadencjach 2020-2023, 2023-2027 członkini Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Redaktor naczelna wydawanego w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego półrocznika „Forum Lingwistyczne”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0001-6960-7191

 

Wybrane publikacje:

 • Magdalena Pastuch, From the Speaker’s Point of View” – Subjectification as Pragmatic-Semantic Language Change, 2023, „Studies in Polish Linguistics”, Volume 18 (2023), Issue 4, s. 145-167; DOI 10.4467/23005920SPL.23.007.18682.
  https://www.ejournals.eu/SPL/2023/Issue-4/art/24606/
 • Magdalena Pastuch, Barbara Mitrenga, Kinga Wąsińska, 2022, From adverb to intensifier. Corpus-based research in diachronic linguistics on the example of Polish words okrutnie [cruelly], strasznie [terribly] and szalenie [madly], “Journal of Historical Pragamatics”, Volume 23, Number 2, 2022, pp. 285-326(42).
  http://doi.org/10.1075/jhp.19009.pas
 • Magdalena Pastuch, 2022, „LingVaria” nr 2(34) s.143–162, O rozwoju dyskursywnej funkcji form rozkazujących (na przykładzie słuchaj).
  https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.10
 • Magdalena Pastuch, 2021, Różne oblicza prawdy. O historycznych źródłach metatekstowych użyć prawdy, „Prace Filologiczne” 76/2021, s. 425-438. DOI 32798/pf.880; ISSN 0138-0567
 • Magdalena Pastuch, 2020, Polskie wyrażenie o funkcji dopowiedzeniowej – historia i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. https://doi.org./10.31262/PN.3944; ISBN 978-83-226-3883-5.
 • Magdalena Pastuch, 2018, Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands Digital Scholarship in Humanities, Oxford University Press, “Digital Scholarship in the Humanities”, Volume 33, Issue 4, 1 December 2018, pp. 857–873. https://doi.org/10.1093/llc/fqy008
  (współautorstwo: Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Joanna Przyklenk, Beata Duda, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga).
 • Magdalena Pastuch, 2018, Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka, [w:] Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, red. Historia języka w XXI  wieku. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3137-9 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3138-6 (wersja elektroniczna), s. 32-44.
 • Magdalena Pastuch, 2017, Jak łączyć historyczne jednostki języka w klasy funkcjonalne? Problemy z wyodrębnianiem dopowiedzeń w materiale historycznym, „Język Polski”, rocznik XCVII, z.4, s. 24-38, ISSN 0021-6941.
 • Magdalena Pastuch, 2015, „Słowa-kameleony” – jak badać dopowiedzenia w tekście staropolskim? [w:] Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 119-135, ISBN 978-83-63664-66-4.
 • Magdalena Pastuch, 2011, Lexicalization and grammaticalization – similarities and differences (on the example of the Polish language), „East European Studies”, vol. 27, (2011), p. 185-207, Seul.
 • Magdalena Pastuch, 2008, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Magdalena Pastuch, 2000, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biogram rozszerzony

 

prof. Magdalena Pastuch

return to top