Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Perz

06.02.2020 - 11:08, aktualizacja 29.06.2021 - 11:23
Redakcja: am

dr Magdalena Perz

kontakt: magdalena.perz@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot moich zainteresowań badawczych stanowi semantyka i leksyka współczesnego języka francuskiego – zagadnienia gramatyki semantycznej, logiczne podstawy języka, współczesne koncepcje opisu języka oraz badania z zakresu tłumaczenia automatycznego i wspomaganego komputerowo. Obecnie moje dociekania językoznawcze skupiają się wokół polisemii francuskich przymiotników jakościowych, ich opisu i poszukiwaniu ekwiwalencji.

Najważniejsze publikacje:

1. Phénomènes naturels – une esquisse orientée-objets, w : Neophilologica, vol. 18: Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
2. La classe de « phénomènes naturels » – essai de définition, w : Neophilologica, vol. 19: Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
3. Quelques spécificités du champ lexical « phénomènes naturels, w: Neophilologica, vol 21 : Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
4. Différences dans la conceptualisation entre le français et le polonais selon l’approche orientée-objets, w : Neophilologica, vol 25 : Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
5. La polysémie adjectivale – un défi pour le traitement automatique des langues, w : Roczniki Humanistyczne, Tom LXI, Lublin 2013.
6. La sémantique des adjectifs et les questions d’équivalence linguistique entre le français et le polonais, Neophilologica, vol 27, Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
7. Quelques réflexions sur le traitement automatique des collocations, w : Peter Lang, Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1, 2016.
8. Le rôle du co-texte dans l’antonymie adjectivale, Neophilologica, vol 29, Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
9. Représenter le sens d’un adjectif polysémique dans une perspective bilingue – la guête de l’équivalence., Neophilologica, vol. 30, Études sémantico-syntaxiques des langues pod redakcją W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
10. Les emplois et le potentiel informationnel de l’adjectif clair(e). Lublin Studies in Modern Language and Literature. Lublin 2018.

Magdalena Perz, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

magdalena.perz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-1446-6920

https://www.researchgate.net/prfile/Magdalena-Perz

https://www.silesian.academia.edu/MagdalenaPerz

Research interests:

 • French semantics and lexis
 • modern concepts of language description and research on machine and computer translation
 • lexicology and lexicography

Selected publications:

 1. Phénomènes naturels – une esquisse orientée-objets, in: Neophilologica, vol. 18: Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 2. Quelques spécificités du champ lexical « phénomènes naturels, in: Neophilologica, vol. 21 : Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 3. Différences dans la conceptualisation entre le français et le polonais selon l’approche orientée-objets, in: Neophilologica, vol. 25 : Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 4. La polysémie adjectivale – un défi pour le traitement automatique des langues, in: Roczniki Humanistyczne, Tom LXI, Lublin 2013.
 5. La sémantique des adjectifs et les questions d’équivalence linguistique entre le français et le polonais, Neophilologica, vol. 27, Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 6. Quelques réflexions sur le traitement automatique des collocations, in: Peter Lang, Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 1, 2016.
 7. Le rôle du co-texte dans l’antonymie adjectivale, Neophilologica, vol. 29, Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 8. Représenter le sens d’un adjectif polysémique dans une perspective bilingue – la guête de l’équivalence, Neophilologica, vol. 30, Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 9. Les emplois et le potentiel informationnel de l’adjectif clair(e). Lublin Studies in Modern Language and Literature. Lublin 2018.
 10. Du paradigme vers le syntagme – l’antonymie adjectivale : quelques remarques, Neophilologica, vol. 32, Études sémantico-syntaxiques des langues, W. Banyś (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.

 

Magdalena Perz

return to top