Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Borek

07.02.2020 - 12:36, aktualizacja 03.12.2020 - 17:02
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Małgorzata Borek, prof. UŚ

dr hab. Małgorzata Borek, prof. UŚ

Kontakt: malgorzata.borek@us.edu.pl

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania dotyczące głównie rosyjsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego. Większość prac poświęcona jest językowej formalizacji uczuć i emocji w języki rosyjskim i polskim. Zainteresowania: gramatyka komunikacyjna, językoznawstwo kognitywne, psycholingwistyka, filozofia języka, rejestry językowe w tekście, ekwiwalencja przekładowa.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000–0001–5739–9698

Wybrane publikacje:

1. Marzenia – sen czy jawa? (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) // W: Jednostki języka w systemie i w tekście. [T.] 3. Red. A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela. – Katowice 2020. – S. 17-29.
2. Курам на смех, czyli o wyrażaniu śmiechu w języku rosyjskim i polskim // W: Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi. Red. A. Charciarek, E. Kapela. – Katowice 2019. – S. 23-36.
3. Грамматика и музыка в поэтических текстах Афанасия Фета. W: Świat za tekstem. Red. J. Lubocha- Kruglik, O. Małysa. Katowice 2017, s. 57 – 72.
4. Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim. W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Red. W. Wysoczański, B. Gasek. Wrocław 2017, s. 69 – 78.
5. Картина художника в петербургских повестях Гоголя – языковые средства и приёмы. W: XXII. Olomoucke Dny Rusistu. Red. L. Voboril. Olomouc 2014, s. 49 – 53.
6. Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny. Katowice 2012, s. 271.
7. Предложения с тавтологией главных членов в тексте. B: Коммуникативные аспекты грамматики и текста. Red. A. Czapiga, Z. Czapiga. Rzeszów 2009, s. 239 – 250.
8. Метафора как инструмент познания (на материале русского и польского языков). В: Русистика и современность. Т. 4. Red. Z. Czapiga. Rzeszów 2006, s. 69 – 78.
9. Frazeologizmy z komponentami „dusza” i „serce” w języku polskim, rosyjskim i hiszpańskim. W: Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red. P. Czerwiński, H. Fontański. Katowice 2004, s. 95 – 104.
10. Językowa formalizacja uczuć i emocji w utworach A. Puszkina. W: Słowo. Tekst. Czas III. Red. M. Aleksiejenko. Szczecin 1999, s. 170 – 175.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top