Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Płomińska

01.02.2020 - 16:00, aktualizacja 01.02.2020 - 16:00
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Małgorzata Płomińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, od 1.10.2019 adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
Obszar zainteresowań naukowych obejmuje leksykologię, frazeologię, językowy obraz świata oraz lingwistykę języków specjalistycznych i tekstu specjalistycznego, a także językoznawstwo stosowane – glottodydaktykę i translatorykę. Prowadzi badania nad dyskursem w obszarze języków specjalistycznych, w szczególności niemieckiego i polskiego języka prawa. Badania ukierunkowane są na szeroko pojętą lingwistykę tekstu specjalistycznego oraz frazeologię języka specjalistycznego prawa.

Najważniejsze publikacje:
Farben und Sprache. Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main u.a. 2003. ISBN:3-631-50983-9, ss. 208.
Juristische Fachphraseologie – zwischen Konvention und Routine. Untersucht am Beispiel deutscher und polnischer Gesetzestexte zum Zivilrecht. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main u.a. 2019. ISBN: 978-3-631-79361-9, ss. 420.
Viel Erfolg! / Powodzenia! Wunschformeln aus phraseodidaktischer Perspektive. W: Sulikowska, A.; Guławska-Gawkowska, M.; Szczęk, J. (red.): Studia Phraseologica et Paroemiologica, vol. 1, Deutsche Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit, Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.-12. September 2018. Hamburg 2019, str. 387-399. (współautor: Marzena Będkowska-Obłąk)

Konwencjonalizacja tekstów prawa jako wykładnik niezmienności specjalistycznego dyskursu prawa. W: Krawczyk-Neifar, E. (red.): Continuity and change. And what next?, Katowice 2017, str. 81-93.
Strukturelle und textuelle Routinisierung und Konventionalisierung der Rechtstexte am Beispiel des Mietvertrages. W: Berdychowska, Z.; Lüger, H.-H.; Schatte, Cz.; Zenderowska-Korpus, G. (red.): Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur II. Öffentlicher Raum – Medien – Phraseodidaktik. Frankfurt am Main et al. 2017, str. 59-70.
Linguistic and cultural image of the notion of 'death’ in Polish and German. W: Rudnicka-Szozda, K.; Szwedek, A. (red.): Cognitive Linguistics in the Making. Frankfurt am Main et al. 2014, str. 249-270.
Formulierungsroutinen in deutschen Rechtstexten am Beispiel des Vertrags. W: Majkiewicz, A.; Zenderowska-Korpus, G.; Duś, M. (red.): Deutsche Sprache in Forschung und Lehre. Wort – Phrasem – (Fach)text. Częstochowa 2012, str. 182-195.
Nomen/Verb-Kollokationen der deutschen und polnischen Rechtssprache als Übersetzungsproblem. W: Iluk, J. (red.): Beiträge zur Linguistik. Grammatik, Pragmatik, Lexikologie Rechtssprache. Katowice 2014, str. 143-161.
Die Semantik des Farbnamens weiβ im Deutschen. W: „Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny” Nr 4, rok 2011. Łódź 2011, str. 159-175
Schematyzmy językowe w nauczaniu języka szwedzkiego jako języka obcego. W: Szewczyk, G. B.; Płomińska, M. (red.): Zbliżenia polsko-szwedzkie w literaturze, kulturze i języku. T. 2. Katowice 2011, str. 149-166.

Książki opublikowane w ostatnich trzech latach:
Juristische Fachphraseologie – zwischen Konvention und Routine. Untersucht am Beispiel deutscher und polnischer Gesetzestexte zum Zivilrecht. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main u.a. 2019. ISBN: 978-3-631-79361-9, ss. 420.
Wiele gatunków tekstów używanych w obrębie dyscypliny prawa powstaje w powtarzających się i standaryzowanych sytuacjach. Ich cechą charakterystyczną i wyróżniającą jest w związku z tym wielopoziomowa formuliczność oraz konwencjonalizacja, której przedstawienie stanowi cel pracy. Głównym przedmiotem publikacji jest frazeologia specjalistyczna niemieckiego i polskiego języka prawa, przedstawiona na przykładzie niemieckich i polskich tekstów ustaw. Występujące w analizowanych tekstach frazeologizmy specjalistyczne zostały poddane klasyfikacji, opisane w aspekcie formalnym, semantycznych oraz w funkcjach w badanych tekstach.

Udział w projektach badawczych:
Udział w projekcie badawczym, realizowanym we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczącym aspektów leksykograficznych, kontrastywnych i dydaktycznych formuł życzeń w języku niemieckim i polskim. Efektem projektu będzie publikacja książkowa.
Udział w planowanym projekcie międzynarodowym „Języki specjalistyczne: tłumaczenie i dokumentacja”, realizowanym w ramach współpracy międzyuczelnianej z Universidad de Valladolid Facultad de Traducción e Interpretación Campus de Soria, w ramach którego przeprowadzone zostaną badania służące stworzeniu opisów strategii, technik oraz zasobów dokumentów przydatnych w tłumaczeniach wielojęzycznych tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych, turystycznych oraz literackich) w językach hiszpańskim, polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Jego rezultatem będą międzynarodowe konferencje naukowe Katowice, Soria oraz internetowe bazy na potrzeby wielojęzycznego tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Konferencje odbyte w dwóch minionych latach:
Internationale Germanistische Konferenz: Schlüsselkompetenz ‚Fachsprache‘. Zwischen Theorie und Anwendung. Groß Stein/Kamień Śląski, 12.-14. November 2017. (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego)
Europhras 2018, 10-12.09.2018 Białystok (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) (referat: Viel Erfolg!/Powodzenia! Wunschformeln aus phraseodidaktischer Perspektive (wpółautor: Marzena Będkowska-Obłąk, Politechnika Śląska)
Internationale Tagung „Deutsch in Fach und Beruf – aktuelle Fragen und neue Ansätze der Fremdsprachenvermittlung” Berlin 10.-12.10. 2018 (Technische Universität Berlin, Institut für Deutsch als Fremd- und Fachsprache) (referat: Fachsprachliche Phraseologie und ihr Stellenwert im Fachübersetzungsunterricht)
2. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie „Deutsche Phraseologie in Kontakt und Kontrast“, Wrocław 23.-25.05.2019 (Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) (referat: Kontrastive Analyse der deutschen und polnischen Wunschformeln für sprachdidaktische Zwecke (współautor: Marzena Będkowska-Obłąk, Politechnika Śląska)

Konferencje planowane na rok przyszły:
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce”. Poznań 24.04.2020, organizowana przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu
29. Konferencja PTLS, Gdańsk 17-18. 04.2020, organizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

return to top