Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Marcin Kuczok

22.01.2020 - 15:09, aktualizacja 17.05.2021 - 12:58
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Marcin Kuczok, dr

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

marcin.kuczok@us.edu.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6921-1995

https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Kuczok

https://scholar.google.pl/citations?user=k7udodAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Zainteresowania badawcze:

 • semantyka kognitywna
 • teoria metafory i metonimii pojęciowej
 • dyskurs religijny
 • aksjolingwistyka
 • językoznawstwo kontrastywne
 • język przenośny
 • semiotyka lingwistyczna
 • język symboli
 • John Henry Newman

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Kuczok M. “The interplay of metaphor and metonymy in Christian symbols”. W: Metaphor and Symbol 35(4) (2020), s. 236-249. DOI:1080/10926488.2020.1809313
 2. Kuczok M. “Metaphorical interplay of words and gestures in the Catholic liturgy”. W: Baicchi A. (red.). Figurative Meaning Construction in Thought and Language. Amsterdam 2020: John Benjamins, s. 210-222. DOI:1075/ftl.9.09kuc
 3. Kuczok M., Stwora A., Świerkot M. (red.). Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 4. Biały P., Kuczok M., Zabawa M. (red.). A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Kuczok M. “The Biblical metaphors of sin: A cognitive-semantic perspective on the English version of the Bible”. W: Linguistica Silesiana 39 (2018), s. 171-186. DOI:http://dx.doi.org/10.24425/linsi.2018.124576
 6. Kuczok M. “Contrastive and comparative linguistics”. W: Körtvélyessy L. (red.) Language Typology. Preliminaries and Principles. Rzeszów 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 167-174.
 7. Cetnarowska B., Kuczok M., Zabawa M. (red.). Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Kuczok M. “Metaphorical conceptualizations of death and dying in American English and Polish: a corpus-based contrastive study”. W: Linguistica Silesiana 37 (2016), s. 125-142.
 9. Kuczok M. “The interplay of metaphor and metonymy in English noun+noun compounds”. W: Drożdż G. (red.). Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications. Amsterdam 2016: John Benjamins, s. 193-210. DOI:http://dx.doi.org/10.1075/hcp.54.10kuc
 10. Kuczok M. The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons. Newcastle upon Tyne 2014: Cambridge Scholars Publishing.

 

Stypendia i granty:

26.07-26.08.2011 – indywidualne stypendium badawcze National Institute for Newman Studies w Pittsburghu, USA

Marcin Kuczok, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

marcin.kuczok@us.edu.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6921-1995

https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Kuczok

https://scholar.google.pl/citations?user=k7udodAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Research interests:

 • cognitive semantics
 • conceptual metaphor and metonymy theory
 • religious discourse
 • axiolinguistics
 • contrastive linguistics
 • figurative language
 • linguistic semiotics
 • language of symbols
 • John Henry Newman

 

Selected publications:

 1. Kuczok M. “The interplay of metaphor and metonymy in Christian symbols”. In: Metaphor and Symbol 35(4) (2020), pp. 236-249. DOI: 1080/10926488.2020.1809313
 2. Kuczok M. “Metaphorical interplay of words and gestures in the Catholic liturgy”. In: Baicchi A. (ed.). Figurative Meaning Construction in Thought and Language. Amsterdam 2020: John Benjamins, pp. 210-222. DOI: 1075/ftl.9.09kuc
 3. Kuczok M., Stwora A., Świerkot M. (eds.). Explorations in Humor Studies: Humor Research Project. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 4. Biały P., Kuczok M., Zabawa M. (eds.). A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 5. Kuczok M. “The Biblical metaphors of sin: A cognitive-semantic perspective on the English version of the Bible”. In: Linguistica Silesiana 39 (2018), pp. 171-186. DOI: http://dx.doi.org/10.24425/linsi.2018.124576
 6. Kuczok M. “Contrastive and comparative linguistics”. In: Körtvélyessy L. (ed.) Language Typology. Preliminaries and Principles. Rzeszów 2017: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 167-174.
 7. Cetnarowska B., Kuczok M., Zabawa M. (eds.). Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Kuczok M. “Metaphorical conceptualizations of death and dying in American English and Polish: a corpus-based contrastive study”. In: Linguistica Silesiana 37 (2016), pp. 125-142.
 9. Kuczok M. “The interplay of metaphor and metonymy in English noun+noun compounds”. In: Drożdż G. (ed.). Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications. Amsterdam 2016: John Benjamins, pp. 193-210. DOI: http://dx.doi.org/10.1075/hcp.54.10kuc
 10. Kuczok M. The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons. Newcastle upon Tyne 2014: Cambridge Scholars Publishing.

 

Scholarships and grants:

26.07-26.08.2011 – an individual research grant at the National Institute for Newman Studies in Pittsburgh, USA

 

Extended Bio

return to top