Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marcin Maciołek

18.02.2020 - 09:26, aktualizacja 22.06.2021 - 12:32
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Marcin Maciołek

Kontakt: marcin.maciolek@us.edu.pl

Marcin Maciołek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ (w latach 2009–2011) oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ (w latach 2012–2019). Redaktor językowy czasopisma „Postscriptum Polonistyczne” (od 2012 roku). Od 2019 roku członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego. Od 2008 roku stały współpracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i  historycznej, wpływu techniki na rozwój języka, historii i  gramatyki historycznej języka polskiego oraz glottodydaktyki polonistycznej. Prowadzi zajęcia z  przedmiotów językoznawczych na międzynarodowych studiach polskich, filologii polskiej oraz Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i  Języka Polskiego jako Obcego w  Katowicach. Gościnnie wykładał również na zagranicznych uniwersytetach oraz w  wielu ośrodkach naukowych i dydaktycznych m.in. w  Argentynie (w Buenos Aires), Austrii (w Wiedniu), Belgii (w Leuven), Irlandii (w  Dublinie), Kazachstanie (w Karagandzie), Niemczech (w  Berlinie, Kolonii, Lipsku, Halle), Rosji (w Moskwie), we Włoszech (w Rzymie), a także na Białorusi (w Mińsku), Łotwie (w Rydze i Dyneburgu), Ukrainie (we Lwowie i w Łucku) oraz na Węgrzech (w  Debreczynie). W 2016 roku został uhonorowany Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-9147-1283

Wybrane publikacje:

Maciołek M., 2020, O »biegunie« – językoznawczo. Rozważania w kontekście tytułu powieści Olgi Tokarczuk „Bieguni”, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 69–88.

Maciołek M., 2018, Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego, Katowice.

Maciołek M., 2017, O asymilacji anglicyzmów komputerowych w polszczyźnie raz jeszcze, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 43–58.

Maciołek M., 2017, Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 197–211.

Maciołek M., 2017, U źródeł słów, Katowice.

Maciołek M., 2016, Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach/ Rainbow Grammar of Polish in Charts/ Bunte Grammatik des Polnischen in Tabellen, Katowice.

Maciołek M., 2015, Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 109–124.

Maciołek M., 2015, Na tropach form i znaczeń słów, Katowice.

Maciołek M., 2013, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, Katowice.

Maciołek M., Tambor J., 2012, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice [wydanie II, uzupełnione, z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń – Katowice 2014; wydanie III, poprawione i uzupełnione – 2018].

Marcin Maciołek, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

marcin.maciolek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9147-1283

https://www.researchgate.net/profile/Marcin-Maciolek-2

https://scholar.google.pl/citations?user=3gefoN8AAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

 • The impact of technology on language development
 • Developmental tendencies in modern Polish
 • Diachronic and Indo-European linguistics
 • Etymology and its role in the reconstruction of the image of the world
 • Historical semantics
 • Formal development of words in Polish
 • Polish historical phonetics and morphology
 • Phonetics and phonology of modern Polish
 • Anglicisms and their adaptation in Polish
 • Polish glottodidactics (teaching Polish as a foreign language — grammar)
 • Pronunciation problems of foreigners leaning Polish

 

Selected publications:

 1. Maciołek M., 2020, O »biegunie« – językoznawczo. Rozważania w kontekście tytułu powieści Olgi Tokarczuk „Bieguni” [On “biegun” (runner) linguistically. Reflections on the title of Olga Tokarczuk’s novel “Bieguni”], “Postscriptum Polonistyczne”, no. 1, pp. 69–88.
 2. Maciołek M., 2018, Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego [Pictures used to shape the auditory perception and pronunciation of foreigners learning Polish], Katowice.
 3. Maciołek M., 2017, O asymilacji anglicyzmów komputerowych w polszczyźnie raz jeszcze [On assimilation of computer Anglicisms in Polish once again], “Poradnik Językowy”, no.10, 43–58.
 4. Maciołek M., 2017, Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę [C (computer) radiation, or about the effect of information technology on Polish], “Postscriptum Polonistyczne”, no. 1, pp. 197–211.
 5. Maciołek M., 2017, U źródeł słów [At the source of words], Katowice.
 6. Maciołek M., 2016, Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach/ Rainbow Grammar of Polish in Charts/ Bunte Grammatik des Polnischen in Tabellen, Katowice.
 7. Maciołek M., 2015, Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników [(Foreigners and Polish teachers’) problems with pronouncing numerals], “Postscriptum Polonistyczne”, no. 2, pp. 109–124.
 8. Maciołek M., 2015, Na tropach form i znaczeń słów [In search o words’ forms and meanings], Katowice.
 9. Maciołek M., 2013, Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata [The formation of insects’ names in Polish. The processes of naming and the linguistic image of the world], Katowice.
 10. Maciołek M., Tambor J., 2012, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego [Polish speech sounds. A phonetic guide for foreigners and teachers of Polish as a foreign language], Katowice [2nd Edition, with the supplement on the pronunciation of borrowings – Katowice 2014; 3rd Edition, improved and supplemented – 2018].

zdjęcie portretowe_Maciej Maciołek

return to top