Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marcin Zabawa

23.01.2020 - 08:55, aktualizacja 17.05.2021 - 14:49
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Marcin Zabawa, dr hab.

Profesor UŚ w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

marcin.zabawa@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6035-7982

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Zabawa

https://scholar.google.pl/citations?user=mIukMH0AAAAJ&hl=en

 

Zainteresowania badawcze:

kontakt językowy

zapożyczenia, zwłaszcza zapożyczenia semantyczne

wpływ języka angielskiego na język polski

współczesny język polski i jego przeobrażenia

innowacje leksykalne i semantyczne w angielszczyźnie i polszczyźnie

językoznawstwo korpusowe

leksykografia

 

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Zabawa (2010). ‟Teaching translation at the university: should students be taught their native language?”. In Ł. Bogucki (ed.)Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices,69-80.Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 2. M. Zabawa (2012). English lexical and semantic loans in informal spoken Polish.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. M. Zabawa (2012). ‟Language contact, bilingualism and linguistic competence: the influence of L2 on L1 competence”, Linguistica Silesiana33: 241-256.
 4. M. Zabawa (2013). ‟From English into Polish, from Polish into English: On Errors in Students’ Literary Translations”. In K. Piątkowska, E. Kościałkowska-Okońska (eds.) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies,257-274. Heidelberg-New York: Springer.
 5. M. Zabawa (2015). ‟O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych”, Język PolskiXCV 4: 306-315.
 6. M. Zabawa (2017). English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. M. Zabawa (2017). ‟Neosemantyzmy i zapożyczenia semantyczne jako odzwierciedlenie postępu technologicznego i zmian kulturowo-obyczajowych”, Język Polski XCVII 2: 94-104.
 8. M. Zabawa (2018). ‟COMPUTERS ARE HUMANS: on conceptual metaphors in the semantic field of computers and the Internet in Polish”, Linguistica Silesiana39: 249-266.
 9. M. Zabawa (2019). ‟COMPUTERS ARE BUILDINGS: on conceptual metaphors in the semantic field of computers and the Internet in Polish”. Linguistica Silesiana 40: 205-224.
 10. M. Zabawa (2019). ‟Cybermycha, full wersja, poboczny boss: angielskie półkalki i konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów”, Język Polski XCIX 4: 30-44.

 

 

 

Marcin Zabawa, PhD, DLitt

Associate Profesor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

marcin.zabawa@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6035-7982

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Zabawa

https://scholar.google.pl/citations?user=mIukMH0AAAAJ&hl=en

 

Research interests:

Language contact; borrowings, semantic borrowings in particular;  the influence of English on Polish; modern Polish and its change; lexical  and semantic innovations in English and Polish; corpus linguistics; lexicography

 

Selected publications

 1. M. Zabawa (2010). ‟Teaching translation at the university: should students be taught their native language?”. In Ł. Bogucki (ed.)Teaching Translation and Interpreting: Challenges and Practices,69-80.Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 2. M. Zabawa (2012). English lexical and semantic loans in informal spoken Polish.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 3. M. Zabawa (2012). ‟Language contact, bilingualism and linguistic competence: the influence of L2 on L1 competence”, Linguistica Silesiana33: 241-256.
 4. M. Zabawa (2013). ‟From English into Polish, from Polish into English: On Errors in Students’ Literary Translations”. In K. Piątkowska, E. Kościałkowska-Okońska (eds.) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies,257-274. Heidelberg-New York: Springer.
 5. M. Zabawa (2015). ‟O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych”, Język PolskiXCV 4: 306-315.
 6. M. Zabawa (2017). English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 7. M. Zabawa (2017). ‟Neosemantyzmy i zapożyczenia semantyczne jako odzwierciedlenie postępu technologicznego i zmian kulturowo-obyczajowych”, Język Polski XCVII 2: 94-104.
 8. M. Zabawa (2018). ‟COMPUTERS ARE HUMANS: on conceptual metaphors in the semantic field of computers and the Internet in Polish”, Linguistica Silesiana39: 249-266.
 9. M. Zabawa (2019). ‟COMPUTERS ARE BUILDINGS: on conceptual metaphors in the semantic field of computers and the Internet in Polish”. Linguistica Silesiana 40: 205-224.
 10. M. Zabawa (2019). ‟Cybermycha, full wersja, poboczny boss: angielskie półkalki i konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów”, Język Polski XCIX 4: 30-44.

 

 

return to top