Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Marzena Będkowska-Obłąk

27.01.2020 - 18:58, aktualizacja 13.11.2020 - 09:49
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Marzena Będkowska-Obłąk

dr Marzena Będkowska-Obłąk

Kontakt: marzena.bedkowska-oblak@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik badawczo-dydaktyczny, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje specjalistyczne rejestry języka – język specjalistyczny (techniczny), lingwistykę tekstu specjalistycznego, strategie komunikacji; glottodydaktykę – zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe; pragmatykę językową – ekspresywne akty mowne, rutynowe zwroty językowe.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6758-7796

Wybrane publikacje:

Gwóźdź G./Będkowska-Obłąk M. 2019: Prace Naukowe Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. 2019. z. XV. Częstochowa: Wyd. im. S. odobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im J. Długosza w Częstochowie. ISNN 2657-3032. 113 stron

Będkowska-Obłąk M. 2019: Viel Erfolg! / Powodzenia! Wunschformeln aus phraseodidaktischer Perspektive. In: Gondek, A.; Szczęk J. (Hrsg.).: Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit. Sektionsbeiträge der internationalen EUROPHRAS-Tagung in Białystok/Polen, 10.-12. September 2018. Studia Phraseologica et Paroemiologica. Bd. 1. Hamburg: Dr. Kovac. 387-399. współautor: Małgorzata Płomińska

Będkowska-Obłąk M. 2018: Zur Rolle von konzessiven Textkonnektoren in Texten wissenschaftlichen Diskurses. Linguistische Treffen. Grenzen der Sprache. Grenzen der Wissenschaft. vol. 14. ISNN 2084-3062. Wrocław-Dresden.: Neisse Verlag. 221-234.

Będkowska-Obłąk M. 2018: Zur Rolle von pragmatischen Phraseologismen beim Ausdruck von Analogiebeziehungen. In: Gondek A./ Jurasz A./ Szczęk J. (Hrsg.) (2018): Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht. Phraseologie und Parömiologie. Bd. 33/1. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 121-131.

Będkowska-Obłąk M./Jackiewicz A. 2017: Freundschaft in der Sprache und Literatur. Kraków: Libron.126 str.

Będkowska-Obłąk M. 2017: Zur Sender-Empfänger Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs. In: Będkowska-Obłąk M./ Jackiewicz. A.: Freundschaft in der Sprache und Literatur. Kraków: Libron. 51-63.

Będkowska-Obłąk M./Jackiewicz A. 2017: Światło-cień. Językowy wymiar kontrastu. Gliwice. 198 str.

Arabski J./Łyda A./Będkowska-Obłąk M. 2015: Precyzja w języku i jego opisie. WSZMiJO. Katowice. 254 str.

Łyda A./Będkowska-Obłąk M./Ziębka J. 2014: Językowe aspekty agresji. WSZMiJO. Katowice. 213 str.

Będkowska-Obłąk M. 2013: Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i jego efektywność w Polsce. Katowice: WSZMiJO. 222 str., recenzenci: prof. zw dr hab. Janusz Arabski, prof. zw dr hab. Jan Iluk

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Dodatkowe informacje

return to top