Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oksana Małysa

07.02.2020 - 12:45, aktualizacja 30.06.2021 - 11:24
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Oksana Małysa, prof. UŚ

ukończyła filologię słowiańską na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim imienia M. W. Łomonosowa. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 2001 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Функционально-стилистические модификации избранных текстовых категорий в публицистических жанрах. Od roku 2015 posiada stopień doktora habilitowanego.
Obecnie pracuje nad zagadnieniami, które wpisują się w nurt badań genologicznych. Głównym celem badań jest porównanie gatunków mowy zakorzenionych w komunikacyjnej przestrzeni kultury rosyjskiej i polskiej. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest przekładoznawstwo. W tym kręgu mieszczą się zarówno problemy przekładu artystycznego, jak i specjalistycznego.
Członek Komisji Językoznawczej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach; Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego; Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej; Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka 3 monografii, 2 skryptów oraz ponad 60 artykułów.

Wybrane publikacje

1. Текстовые категории в публицистическом стиле (сопоставительный русско-польский анализ). „Śląsk”, Katowice 2002, s. 212, ISBN 83-7164-374-8.
2. Комиссивные речевые жанры. Сопоставительный русско-польский аспект. Katowice 2014, s. 244, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-258-1 (wersja drukowana), ISBN 978-83-8012-259-8 (wersja elektroniczna).
3. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 244 (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik), ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226 (wersja drukowana), ISBN 978-83-8012-123-2 (wersja elektroniczna).
4. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Medycyna. Katowice 2017, s. 264. (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik), ISSN 1644-0552, ISBN 978-83-8012-974-0 (wersja drukowana)ISBN 978-83-8012-975-7 (wersja elektroniczna)
5. Potyczki z przekładem, czyli Akunin po polsku. [W]: Kultura popularna a przekład. Red. P. Fast. Śląsk, Katowice 2005, s. 91–102. (współautor Jolanta Lubocha-Kruglik), ISBN 83-7164-442-6, ISSN 1501-3296.
6. Эмотивное пространство избранных рассказов Анатолия Кима. [W]: Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej. Red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek. Częstochowa 2007, s. 135–144, ISBN 83-921963-6-8.
7. Прецедентные имена в аспекте художественного перевода. [W]: Przestrzenie przekładu 2, red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice 2017, s. 41–52, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3128-7
(wersja elektroniczna).
8. Обещания, клятвы и присяги в контексте ритуала (на материале русских и польских текстов) Экология родного языка и культуры. Выпуск 2, red. И.З. Белобровцева. Москва, „ФЛИНТА”, „Наука”, s. 88–97, ISBN 978-5-9765-3285-4 („ФЛИНТА”), 978-5-02-039359-2 („Наука”)
9. Жанровая дифференциация в кругу славянских культур. [W]: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Red. Zbigniew Greń. Poznań 2018, s. 195–203. ISBN: 978-83-232-3311-4.
10. Gra (z) tekstem, gra z czytelnikiem. Kilka uwag o polskim przekładzie powieści Wiktora Pielewina T. (współautorka Jolanta Lubocha-Kruglik) „Przegląd Rusycystyczny” 2018, nr 1(161) s. 129–142, ISSN 0137-298X

Oksana Małysa, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

oksana.malysa@us.edu.pl

ORCID 0000-0002–5130–769X

 

Member of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Katowice branch, the Polish Society of Applied Linguistics, and the Polish Society of Russian Studies;

Gaduate of Slavic Studies in the Lomonosow University in Moscow.

 

Research interests:

Linguistic genology, text stylistics, contrastive linguistics, translation studies

Her recent research focuses on speech genres in Russian and Polish, and cultural contexts of translation. She is the author of 70 articles and two monographs; the co-author of the book on specialist translation and two textbooks of practical grammar of Russian and culture; and the co-editor of several edited volumes and the serial publication Przestrzenie przekładu [Translation spaces].

 

Publications:

 1. Текстовые категории в публицистическом стиле (сопоставительный русско-польский анализ) [Textual categories in the journalistic style (a contrastive Russian-Polish approach )] „Śląsk”, Katowice 2002,  212 pages,  ISBN 83-7164-374-8.
 2. Tradycje religijno-kulturowe prawosławia i katolicyzmu. Skrypt dla studentów starszych lat filologii rosyjskiej i lektoratów [Religious and cultural traditions of the Orthodox Church and Catholicism. A textbook for advanced students of Russian Studies and Russian courses]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, 159 pages (co-author: Izabela Nowak), ISSN 1644-0552, ISBN 83-226-1436-5.
 3. Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami [Practical grammar of Russian with exercises]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2014, 244  pages (co-author: Jolanta Lubocha-Kruglik), ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226 (printed version), ISBN 978-83-8012-123-2 (electronic version).
 4. Комиссивные речевые жанры. Сопоставительный русско-польский аспект. [Comissive speech genres. A Russian-Polish comparative study], Katowice 2014,  244 pages, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-258-1 (printed version), ISBN 978-83-8012-259-8 (electronic version).
 5. Tłumaczenie specjalistyczne – język rosyjski. Część I. Medycyna. Materiały dla tłumaczy i adeptów [Specialist translation — Russian. Part I. Medicine. Materials for translators and translation students]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2017, 264 pages (co-author: Jolanta Lubocha-Kruglik). ISSN 1644-0552, ISBN 978-83-8012-974-0 (printed version); ISBN 978-83-8012-975-7 (electronic version).
 6. Межкультурная интертекстуальность в дискурсе постмодернизма. [Cross-cultural intertextuality in the post-modernist discourse] In: La traduction: philosophie, linguistique et didactique]. Eds. Tatiana Milliaressi. Travaux& Recherches, Lille 2009, pp. 295–299, ISBN 978-2-84467-112-7.
 7. Карнавальный мир детективов Бориса Акунина в польских переводах [Carnival world of crime stories in Polish translations]. In: Przestrzenie przekładu 1. Eds. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice   2016, pp. 61–71, ISSN 0208 -6336 ISBN 978 -83 -8012 (printed version) ISBN 978 -83 -8012 (electronic version).
 8. Gra (z) tekstem, gra z czytelnikiem. Kilka uwag o polskim przekładzie powieści Wiktora Pielewina T. [Playing with the text, playing with the r A few remarks on the Polish translation of Victor Pelevin’s nowel “T”] (co-author: Jolanta Lubocha-Kruglik). „Przegląd Rusycystyczny” no. 1, 2018. ISSN 0127-298X, pp. 129–142.
 9. Жанровая дифференциация в кругу славянских культур. [Genre diversity in Slavic cultures]. In: Z polskich studiów slawistycznych. Jezykoznawstwo. Zbigniew Greń. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  Poznań 2018, pp. 195–203, ISBN  978-83-232-3311-4.
 10. Другие ли «Другие люди»? „Inni ludzie” Дороты Масловской в русском переводе [Are Different People different? On the Russian translation of the book Inni ludzie by Dorota Masłowska], “Przegląd Rusycystyczny” no. 2, 2021, 182–202, ISSN 0137-298X.

 

return to top