Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Paulina Polak

22.01.2020 - 13:16, aktualizacja 05.06.2023 - 16:26
Redakcja: mn

dr Paulina Polak

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

paulina.bialy@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4655-1938

https://www.researchgate.net/profile/Paulina-Bialy

https://scholar.google.com/citations?user=8y317RUAAAAJ&hl=en

 

Zainteresowania badawcze:

socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa, morfopragmatyka.

 

Najważniejsze publikacje:

Biały, P. 2017. Polish and English diminutives in literary translation: pragmatic and cross-cultural perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały, P. and B. Cetnarowska (red.) 2018. Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały P., M. Kuczok i M. Zabawa (red.) 2019. A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały, P. 2019. The Usage of Diminutives by Children in Polish as the Example of Imitating Mother’s Speech. Półrocznik Językoznawczy Tertium 4:2:78-87.

Biały, P. 2016. The usage of diminutives in polite phrases as a way to express positive/negative politeness or to formulate face-threatening acts in Polish. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.) New ways to face and (im)politeness. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 133-155.

Biały, P. 2016. The English and the Poles – two different cultures, two different approaches to the use of diminutives. W: B. Cetnarowska, M. Kuczok and M. Zabawa (red.) Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 265-279.

Biały, P. 2016. On diminutives in translation into Polish. Linguistica Silesiana 37:1:271-281.

Biały, P. 2013. On the priority of connotative over denotative meanings in Polish diminutives. Studies in Polish Linguistics. 8:1:1-14.

Biały, P. 2012. Cultural Adaptation in Translation of English Children’s Literature into Polish: The Case of Mary Poppins. Linguistica Silesiana 33:1:105-125.

Paulina Polak, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

paulina.bialy@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-4655-1938

https://www.researchgate.net/profile/Paulina-Bialy

https://scholar.google.com/citations?user=8y317RUAAAAJ&hl=en

 

Research interests:

sociolinguistics, cultural linguistics, morphopragmatics.

 

Selected publications:

Biały, P. 2017. Polish and English diminutives in literary translation: pragmatic and cross-cultural perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały, P. and B. Cetnarowska (eds.) 2018. Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały P., M. Kuczok and M. Zabawa (eds.) 2019. A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Biały, P. 2019. The Usage of Diminutives by Children in Polish as the Example of Imitating Mother’s Speech. Półrocznik Językoznawczy Tertium 4:2:78-87.

Biały, P. 2016. The usage of diminutives in polite phrases as a way to express positive/negative politeness or to formulate face-threatening acts in Polish. In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.) New ways to face and (im)politeness. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 133-155.

Biały, P. 2016. The English and the Poles – two different cultures, two different approaches to the use of diminutives. In: B. Cetnarowska, M. Kuczok and M. Zabawa (eds.) Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 265-279.

Biały, P. 2016. On diminutives in translation into Polish. Linguistica Silesiana 37:1:271-281.

Biały, P. 2013. On the priority of connotative over denotative meanings in Polish diminutives. Studies in Polish Linguistics. 8:1:1-14.

Biały, P. 2012. Cultural Adaptation in Translation of English Children’s Literature into Polish: The Case of Mary Poppins. Linguistica Silesiana 33:1:105-125.

 

return to top