Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Przemysław Janikowski

22.01.2020 - 14:55, aktualizacja 17.05.2021 - 12:42
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Przemysław Janikowski, dr

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

przemyslaw.janikowski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6285-8932

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Janikowski?ev=hdr_xprf

https://scholar.google.pl/citations?user=y1i_QoMAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tłumaczenia ustnego, zwłaszcza jego aspektów dydaktycznych i psycho- oraz neurolingwistycznych.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Janikowski, P. (2008). Zmiany postrzegania funkcji edukacyjnych przekładu w refleksji translatologicznej. In P. Fast & M. Duś (Eds.), Idea przemiany 2. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji (pp. 349–360). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 2. Janikowski, P. (2010). Na granicy intencjonalności. Konsekwencje dla przekł In P. Fast & A. Świeściak (Eds.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie (pp. 75–90). Katowice, Częstochowa: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 3. Janikowski, P. (2011). Progresja tematyczna jako oś dydaktyki tłumaczenia ustnego. In P. Janikowski (Ed.), Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego (pp. 109–131). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 4. Janikowski, P., & Krzemińska-Krzywda, J. (2012). „Kim będziesz jak dorośniesz?” O postrzeganiu zawodu tłumacza przez młodych filologó In M. Guławska-Gawłowska, K. Hejwowski, & A. Szczęsny (Eds.), Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? (pp. 157–169). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Janikowski, P. (2012). Evaluating difficulty of teaching materials for interpreting classes. In Ł. Bogucki & M. Deckert (Eds.), Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives (pp. 119–136). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 6. Janikowski, P. (2013). Wszystkie przypadki better spendingu. Transferemy a dydaktyka tłumaczenia ustnego. In P. Fast & W. Osadnik (Eds.), Przekład – kolonizacja czy szansa? (pp. 245–266). Katowice: Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.
 7. Janikowski, P. (2015). Rekrutacja. In A. Chmiel & P. Janikowski (Eds.), Dydaktyka tłumaczenia ustnego (pp. 21–39). Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych przy współpracy UŚ i UAM.
 8. Janikowski, P. (2015). Notowanie. In A. Chmiel & P. Janikowski (Eds.), Dydaktyka tłumaczenia ustnego (pp. 141–166). Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych przy współpracy UŚ i UAM.
 9. Chmiel, A., Janikowski, P., & Lijewska, A. (2020) Multimodal processing in simultaneous interpreting with text: interpreters focus more on the visual than the auditory modality. Target 32 (1), 37–58. doi: 1075/target.18157.chm
 10. Chmiel, A., Janikowski, P., & Cieślewicz, A. (2020). The eye or the ear? Source language interference in sight translation and simultaneous interpreting. Interpreting 22 (2), 187–210. doi: 1075/intp.00043.chm

 

Stypednia i granty:

Ekstremalna regulacja języka: aktywacja i inhibicja jako mechanizmy kontroli dwujęzycznej w tłumaczeniu konferencyjnym (NCN 2018/30/E/HS2/00035) — wykonawca

Przemysław Janikowski, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

przemyslaw.janikowski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6285-8932

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Janikowski?ev=hdr_xprf

https://scholar.google.pl/citations?user=y1i_QoMAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Research interests:

My research interests include interpreting, its didactic and psycho- and neurolinguistic aspects in particular.

 

Selected publications:

 1. Janikowski, P. (2008). Zmiany postrzegania funkcji edukacyjnych przekładu w refleksji translatologicznej. In P. Fast & M. Duś (Eds.), Idea przemiany 2. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji (pp. 349–360). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 2. Janikowski, P. (2010). Na granicy intencjonalności. Konsekwencje dla przek3adu. In P. Fast & A. Świeściak (Eds.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie (pp. 75–90). Katowice, Częstochowa: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 3. Janikowski, P. (2011). Progresja tematyczna jako oś dydaktyki tłumaczenia ustnego. In P. Janikowski (Ed.), Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego (pp. 109–131). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 4. Janikowski, P., & Krzemińska-Krzywda, J. (2012). „Kim będziesz jak dorośniesz?” O postrzeganiu zawodu tłumacza przez młodych filologó In M. Guławska-Gawłowska, K. Hejwowski, & A. Szczęsny (Eds.), Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca? (pp. 157–169). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Janikowski, P. (2012). Evaluating difficulty of teaching materials for interpreting classes. In Ł. Bogucki & M. Deckert (Eds.), Teaching Translation and Interpreting: Advances and Perspectives (pp. 119–136). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 6. Janikowski, P. (2013). Wszystkie przypadki better spendingu. Transferemy a dydaktyka tłumaczenia ustnego. In P. Fast & W. Osadnik (Eds.), Przekład – kolonizacja czy szansa? (pp. 245–266). Katowice: Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.
 7. Janikowski, P. (2015). Rekrutacja. In A. Chmiel & P. Janikowski (Eds.), Dydaktyka tłumaczenia ustnego (pp. 21–39). Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych przy współpracy UŚ i UAM.
 8. Janikowski, P. (2015). Notowanie. In A. Chmiel & P. Janikowski (Eds.), Dydaktyka tłumaczenia ustnego (pp. 141–166). Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych przy współpracy UŚ i UAM.
 9. Chmiel, A., Janikowski, P., & Lijewska, A. (2020) Multimodal processing in simultaneous interpreting with text: interpreters focus more on the visual than the auditory modality. Target 32 (1), 37–58. doi: 1075/target.18157.chm
 10. Chmiel, A., Janikowski, P., & Cieślewicz, A. (2020). The eye or the ear? Source language interference in sight translation and simultaneous interpreting. Interpreting 22 (2), 187–210. doi: 1075/intp.00043.chm

 

Fellowships and grants:

Ekstremalna regulacja języka: aktywacja i inhibicja jako mechanizmy kontroli dwujęzycznej w tłumaczeniu konferencyjnym (NCN 2018/30/E/HS2/00035) — wykonawca

return to top