Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sylwia Klos

06.02.2020 - 10:51, aktualizacja 24.06.2021 - 10:56
Redakcja: am

dr Sylwia Klos

kontakt: sylwia.klos@us.edu.pl

Absolwentka Filologii Angielskiej (Uniwersytet Opolski, 2000), Filologii Portugalskiej (Uniwersytet Jagielloński, 2010) oraz studiów doktoranckich: specjalizacja językoznawstwo (Uniwersytet Śląski, 2018). W 2002 uzyskała nostryfikację dyplomu magisterskiego z Filologii Angielskiej na Universidade de Minho w Bradze, Portugalia.

Autorka monografii pt. Humour and Translation in Children’s Literature. A Cognitive Linguistic Approach (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020), w której wykorzystano teorię przestrzeni mentalnych oraz integracji pojęciowej do analizy gier słownych w tekstach literatury dziecięcej tłumaczonej z języka angielskiego na język polski oraz portugalski. Redaktor serii wydawniczej Interdyscyplinarne Badania nad Humorem (Interdisciplinary Humour Studies) w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim takie dziedziny jak: językoznawstwo kognitywne, semantyka humoru, semantyka ram, teoria tłumaczenia literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury dziecięcej (podejście kognitywne do przekładu literackiego)  oraz tekstów prawniczych, psychologia poznawcza i rozwojowa, neurobiologia, język prawniczy angielski i portugalski. Aktualnie realizowany projekt:  Humor dziecięcy – perspektywa interdyscyplinarna (Children’s Humour – Interdisciplinary Approach)

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (Wrocław, Warszawa, Częstochowa) oraz The International Society for Humor Studies (Austin, USA) – od 2019 członek niniejszego stowarzyszenia. Zaangażowana w projekty mające na celu popularyzację języka portugalskiego oraz kultury krajów luzofońskich (Dni Hiszpanii i Portugalii, Luzofonia 2020, projekt polsko-brazylijski: tłumaczenie poezji Paolo Lemińskiego) jak również inicjatyw naukowych związanych  z propagowaniem wiedzy na temat badań nad humorem (Śląska Noc Naukowców) oraz funkcjonowaniem umysłu (Światowy Dzień Mózgu).

Poza działalnością naukową zajmuje się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych a w wolnym czasie również tłumaczy literaturę dziecięcą, m.in. opowiadania dla dzieci autorstwa Sophii de Mello Breyner Andresen.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3239-844X

Wybrane publikacje:

 • Klos, Sylwia (2020): Humour and Translation in Children’s Literature. A Cognitive Linguistic Approach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Klos, Sylwia (2011/2018): Portugalski nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw, Warszawa: Wydawnictwo Edgard.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Sylwia Klos, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

sylwia.klos@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3239-844X

https://www.researchgate.net/profile/Sylwia-Klos-2

Research interests:

Her research interests include:

 • Cognitive linguistics,
 • Semantics of humor,
 • Frame semantics,
 • Theory of literary translation, children literature translation in particular (the cognitive approach to literary translation) translation of legal texts,
 • Cognitive and developmental psychology,
 • Neurobiology,
 • English and Portuguese legalese.

The current research project: Humor dziecięcy – perspektywa interdyscyplinarna [Children’s Humour – An Interdisciplinary Approach]

Project aims:

 • An analysis of the creativity of pre-school children’s language, its humorous aspects in particular — children as humor creators (a comparison: Polish, English and Portuguese)
 • An analysis of the relations between humor and the development of children’s emotional intelligence, the influence of literature on the development of children’s language and intelligence (original texts and translations from English, Polish and Portuguese)
 • Research on the process of humor translation in children literature in the cognitive perspective
 • Research on cultural differences in the understanding of children’s humor on the basis of the cross-cultural analysis of humor in literary texts for children (Polish, English and Portuguese)

Selected publications:

 • Klos, Sylwia (2020): Humour and Translation in Children’s Literature. A Cognitive Linguistic Approach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Klos, Sylwia (2011/2018): Portugalski nie gryzie! [The Portuguese language does not bite], Warszawa: Wydawnictwo Edgar.

 

dr Sylwia Klos

return to top