Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ewelina Tyc

18.02.2020 - 10:05, aktualizacja 18.10.2020 - 01:44
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Ewelina Tyc

dr Ewelina Tyc

Kontakt: ewelina.tyc@us.edu.pl, etyc.us@wp.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka filologii polskiej, politologii i studiów podyplomowych PR – nowoczesna komunikacja w praktyce oraz Akademii Trenerów Biznesu; specjalizuje się w sztuce wystąpień publicznych, kreowaniu wizerunku i etykiecie. Członkini Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Zespołu ds. Promocji Wydziału Humanistycznego UŚ. Współorganizatorka cyklu konferencji poświęconych strategiom autopromocyjnym w przestrzeni publicznej. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się retoryka w dyskursie publicznym oraz mediolingwistyka.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1191-0347

Wybrane publikacje:

2020: Kobiece poradnictwo w internecie (na przykładzie kanału Red Lipstick Monster), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2, s. 47-63.

2020: Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w nagłówkach polskich dzienników i tygodników, „Res Rhetorica”, nr 1, s. 1-21 (współautorstwo z Pawłem Sarną).

2020: Partnerstwo w komunikacji, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice.

2019: Nieestetyczne zachowania jako technika autoprezentacji w mediach masowych, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze, red. M. Steciąg, M. Kaczor, Zielona Góra, s. 151-164.

2019: Język sukcesu w dyskursie telewizyjnym (na przykładzie porannego magazynu „Onet Rano”), [w:] Autopromocja, Autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal, red. E. Biłas-Pleszak, A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, T. 5, s. 75-88.

2018: „Kawa czy herbata?” Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu, Katowice.

2018: Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach plenerowych (wybrane przykłady), „Media i Społeczeństwo”, nr 9/2018, s. 21-35.

2018: Prezenterzy magazynu śniadaniowego Kawa czy herbata? w kontekście autoprezentacji, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice,  T. 4, s. 137-150.

2017: Bezludna wyspa Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereotypie płci, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, T. 3, s. 115-128.

return to top