Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wioletta Wilczek

18.02.2020 - 13:13, aktualizacja 20.11.2020 - 13:56
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Wioletta Wilczek

Kontakt: wioletta.wilczek@us.edu.pl

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła filologię polską i kulturoznawstwo. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. W latach 2014-2018 opiekunka sekcji historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Stopień doktora uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej Język hobbystycznych portali internetowych w perspektywie lingwistyki płci i socjolingwistyki (na przykładzie portali motoryzacyjnych). Praca powstała pod naukowym kierunkiem prof. dra hab. Artura Rejtera. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół lingwistyki płci, socjolingwistyki, polszczyzny śląskiej, lingwistyki kulturowej i języka Internetu.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0001-9327-1237

Wybrane publikacje:

Językowe wyznaczniki kształtowania relacji pracodawca – pracownik w prasie zakładowej (na podstawie czasopisma „Echo Chełmka”). W: Wilczek W., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7, Katowice 2019, s. 144-159.

Leksyka związana z rodziną w dawnej prasie górnośląskiej. W: Mączyński M., Horyń E., Zmuda E., red.: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 6, Kraków 2018, s. 111-124.

Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś. W: Biłas-Pleszak E., Przyklenk J., Rejter A., Sujkowska-Sobisz K., red.: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Katowice 2018, s. 219-234.

Współczesna „mała ojczyzna”? Obraz Białegostoku i jego mieszkańców w reportażu Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pamięć” W: Rejter A., red.: „Język Artystyczny” T. 16: Nowy (?) kanon (?). Wokół Nagrody Literackiej Nike, Katowice 2017, s. 189-206.

Motomama i motobrzdąc – obraz matki za kierownicą i dziecka w samochodzie na portalach motoryzacyjnych dla kobiet. W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku. Szczecin 2017, s. 347-356.

Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych). Katowice 2016, ss. 240.

Śląsko godka na wesoło – o śląskości we współczesnym kabarecie. W: Kresa M., red.: Młodzi o języku regionów. Warszawa 2016, s. 163-174.

Relacje i transgresje w obszarze pola gatunkowego portalu motoryzacyjnego. W: Ostaszewska D., Przyklenk J.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Katowice 2015, s. 436-444.

Automobilista, kierownik, szofer… Nazwy kierowcy jako element leksyki motoryzacyjnej XX i XXI wieku. W: Przyklenk J., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 5. Katowice 2014, s. 40-54.

Leksem pies – etymologia, frazeologia, semantyka (na materiale polszczyzny ogólnej i języka portali internetowych dla miłośników psów). W: Przyklenk J., Rejter A., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 4. Katowice 2012, s. 111-126.

return to top